Biocidní přípravky, repelenty

Sanytol Dezinfekce do obuvi 150 ml

Značka: SANYTOL
5.0

Dezinfekce do obuvi od značky Sanytol dokonale odstraňuje mikroorganismy, které způsobují nepříjemný zápach. Dlouhodobě neutralizuje nepříjemný odér.

149
Doprava zdarma při nákupu nad 250 Kč. Platí pro všechny objednávky do 21.4.2024.

O produktu: Sanytol Dezinfekce do obuvi 150 ml

50109341

Úvod

Dezinfekce do obuvi od značky Sanytol dokonale odstraňuje mikroorganismy, které způsobují nepříjemný zápach. Bakterie mohou způsobovat podráždění pokožky a další pocity diskomfortu. Tento přípravek díky svému aktivnímu složení eliminuje a absorbuje nepříjemné pachy. Perfektně dezinfikuje a zanechává dlouhodobý příjemný pocit svěžesti.

Hlavní vlastnosti:

  • odstraňuje mikroorganismy
  • neutralizuje zápach
  • zanechává příjemný pocit čistoty a svěžesti

Použití

Používejte do obuvi dle potřeby. Sprej před použitím protřepejte. Nastříkejte dovnitř bot (tenisky, holínky, lodičky, pantofle apod.).
Nechte několik minut působit. Před použitím nechte obuv dobře vyschnout.


Upozornění

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (+420 224 919 293) nebo lékaře. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením.

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. NEPOŽÍVAT. Biocidní aktivní látka (PT2/AE): Ethanol 560 g/kg (CAS: 64-17-5).

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.