Biocidní přípravky, repelenty

Sanytol Dezinfekce na prádlo Bílé květy 1 l

Značka: SANYTOL
4.8

Dezinfekce na prádlo Bílé květy od značky Sanytol ničí mikroorganismy při všech teplotách. Odstraňuje zbytky prášku i vodné kámen a zanechává dokonale svěží oblečení.

169
Doprava zdarma při nákupu nad 250 Kč. Platí pro všechny objednávky do 21.4.2024.

O produktu: Sanytol Dezinfekce na prádlo Bílé květy 1 l

50147234

Úvod

Dezinfekce na prádlo Bílé květy od značky Sanytol ničí mikroorganismy při všech teplotách. Dále také odstraňuje zbytky prášku, a vodního kamene a zanechává dokonale čisté a svěží oblečení. Dezinfekci můžete použít na bílé i barevné textilie, neobsahuje chlór, ani složky, které by mohly narušovat vlákna či barvu textilie. Perfektně funguje i při nízkých teplotách. S příjemnou vůní bílých květů.

Hlavní vlastnosti:

  • ničí mikroorganismy
  • na bílé i barevné prádlo
  • funguje i při nízkých teplotách

Složení

<5% kationtové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Dezinfekční prostředky a parfémy (benzyl salicylate, linalool).


Použití

Použití v pračce**: Nalijte 45 ml přípravku do otvoru pro aviváž, místo aviváže. Nastavte obvyklý prací cyklus. Dezinfekce pračky: K dezinfekci pračky nalijte 45 ml do otvoru pro aviváž. Nepřidávejte žádný jiný přípravek. Nastavte čisticí cyklus. Praní v ruce: Nalijte 1/2 uzávěru přípravku (20 ml) do 3,5 litrů vody (poslední voda při praní). Nechte 15 minut působit. Lehce opláchněte.

**Pro virucidní účinnost podle normy EN 14476 (10 min.) je doporučeno dávkování 60 ml přípravku.


Upozornění

H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 18 000 mg/kg chloridu Didecyldimethylammonium, 6 000 mg/kg Benzalkonium chloride.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.