Drogerie

Allnature Perkarbonát sodný 1000 g

Značka: ALLNATURE
5.0

Allnature Perkarbonát sodný je ekologické bělidlo, vhodné pro praní prádla i čištění odtoků, toalet a umyvadel. Biologicky odbouratelné a vhodné pro alergiky.

105
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 28.7.2024.

O produktu: Allnature Perkarbonát sodný 1000 g

50146593

Úvod

Allnature Perkarbonát sodný je ekologické bělidlo, které najde využití v každé domácnosti. Je plně biologicky odbouratelný a pro svou nezávadnost je vhodný i pro alergiky. Přípravek je výborným prostředkem pro praní prádla: během pracího procesu se rozkládá na sodu a peroxid vodíku, který způsobuje bělení. Skvěle však také poslouží k čištění odtoků, toalet, umyvadel a podobně.

Hlavní vlastnosti

  • ekologické bělidlo
  • vhodný pro praní a čištění
  • čištění odtoků, toalet a umyvadel
  • plně biologicky odbouratelný
  • vhodný pro alergiky

Složení

Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3) (Na2CO3; 1,5 H2O2). CAS: 15630-89-4


Použití

  • Praní: Do zásobníku s pracím prostředkem přidejte 1-2 lžíce prášku. Doporučená teplota praní je 60 °C. Pokud je prádlo znečištěné, namočte jej v teplé vodě, ve které jste rozpustili 1-2 lžíce prášku, a nechte několik hodin působit, nejlépe přes noc.
  • Úklid: 1-2 lžíce prášku zalijte horkou vodou.  Roztok nechte chvíli působit a poté čištěné předměty opláchněte / omyjte povrch.

Upozornění

NEBEZPEČÍ: Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko / lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko / lékaře. Odstraňte obsah / obal v souladu s předpisy.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.