Zdravotnické prostředky

Alltest JusChek SARS-CoV-2 a chřipka A/B antigenní test 1 ks

Značka: ALLTEST

Alltest JusChek SARS-CoV-2 a chřipka A/B antigenní test slouží k rychlému sebetestování na Covid-19 a chřipku A/B. Provádí se výtěrem z nosu.

89
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč.

O produktu: Alltest JusChek SARS-CoV-2 a chřipka A/B antigenní test 1 ks

50142304

Úvod

Alltest JusChek SARS-CoV-2 a chřipka A/B antigenní test se provádí při akutní infekcí dýchacích cest, a je vhodný, pokud máte podezření, že jste onemocněli Covidem-19 či chřipkou. Tento jednorázový test slouží k rychlému zjištění přítomnosti antigenů chřipky typů A, B a zároveň SARS-CoV-2. Sada je určena pro domácí sebetestování ze vzorku z výtěru z nosu. Vyhodnocení testu za 10 minut.

Hlavní vlastnosti

 • rychlá detekce antigenů chřipky typu A/B + SARS-CoV-2
 • pro testování vzorkůz přední části nosu
 • vhodné pro laické k sebetestování
 • výsledek testu za 10 minut

Příprava před odběrem vzorku

 • Přečtěte si pozorně všechny pokyny.
 • Připravte si rovnou plochu, například stůl. Ujistěte se, že je prázdný, čistý a suchý.
 • Sundejte si z rukou všechny šperky.
 • Pečlivě si umyjte ruce, použijte mýdlo a teplou vodu nebo dezinfekci na ruce. Osušte si ruce čistými jednorázovými papírovými ručníky.

Odběr vzorku a testování

 • Sejměte ze zkumavky s extrakčním pufrem kryt, a vložte ji do držáku na krabičce.
 • Vyjměte ze sáčku sterilní tampon. Nedotýkejte se jeho měkkého konce!
 • Jemně zasuňte výtěrový konec nosního tamponu do levé nosní dírky (u dospělého asi 2 cm).
 • Krouživými pohyby setřete vnitřní část nosní dírky 5-10x.
 • Může to být nepříjemné. Nevkládejte tampon hlouběji, pokud cítíte silný odpor nebo bolest.
 • Při poškození nebo krvácení nosní sliznice se odběr výtěrem z nosu nedoporučuje.
 • Přesuňte nosní tampon do druhé nosní dírky a stejným způsobem opakujte předchozí úkon. Ujistěte se, že byl odebrán dostatečný vzorek.
 • Vložte nosní tampon do zkumavky s extrakčním pufrem a otáčejte jím 10-15 sekund, aby se obsah dobře promíchal. Zároveň tlačte špičku nosního tamponu ke dnu a ke straně zkumavky.
 • Přitlačte tampon ke stěny zkumavky, aby se z tamponu uvolnilo co nejvíce tekutiny, a vyjměte jej.
 • Tampon vložte plastového sáčku. Na zkumavku pevně nasaďte víčko s kapátkem a umístěte ji zpět do držáku na krabičce.
 • Vyjměte testovací kazetu ze zataveného sáčku a položte ji na rovnou plochu. Test by měl být proveden co nejdříve, maximálně však do jedné hodiny od otevření sáčku.
 • Zkumavku s extrahovaným vzorkem otočte dnem vzhůru a do každé jamky na testovací kazetě (S) nakapejte 3 kapky.
 • Spusťte měření času. V průběhu testu testovací kazetou nepohybujte.
 • Výsledek testu odečtěte za 10 minut, neodečítejte výsledky po 20 minutách.

Vyhodnoťte výsledek podle příbalového letáku

 • Pozitivní výsledek: Okamžitě kontaktujte svého lékaře / praktického lékaře nebo místní zdravotnické zařízení a nechte si provést potvrzující test PCR. Dodržujte místní pokyny pro vlastní izolaci. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci nebo koinfekci s jinými viry.
 • Negativní výsledek: Negativní výsledek nevylučuje možnost nákazy koronavirem nebo chřipky typu A/B. I nadále dodržujte všechna platná pravidla týkající se kontaktu s ostatními a veškerá ochranná opatření. Pokud máte podezření na onemocnění COVID-19 nebo chřipky, opakujte test po 1-2 dnech, protože koronavirus / virus chřipky nelze přesně detekovat ve všech fázích infekce. Pokud máte příznaky onemocnění COVID-19 nebo chřipky, kontaktujte svého lékaře.

Obsah balení

 • testovací kazeta
 • extrakční pufr
 • sterilní výtěrový tampón
 • příbalový leták

Upozornění

 • Jen pro diagnostické použití in vitro (ve zkumavce).
 • Pouze pro jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně. Nepoužívejte po uplynutí expirační doby, Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo otevřený.
 • Děti a starší osoby provádějí test pod dohledem osoby starší 18 let.
 • Nejezte, nepijte a nekuřte v místě, kde se manipuluje se vzorky nebo soupravami.
 • Po dokončení testu vložte všechny součásti do plastového sáčku a pevně uzavřete, poté vše zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
 • Pufr v soupravě nepijte. S pufrem zacházejte opatrně a vyhněte se jeho kontaktu s pokožkou nebo očima, v případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím tekoucí vody.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ. Třída ZP + č.notifikace RZPRO: IVD  1113680


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.