Drogerie

Ambi Pur 3volution Spring Awakening starter set strojek a náplň 20 ml

Značka: AMBI PUR

Starter set, ve kterém najdete elektrický osvěžovač Ambi Pur 3volution a náplň do difuzéru s vůní aviváže Lenor. Nabízí chytré programování. Likviduje pachy.

209

Cena za 100 ml: 1 045,00 Kč

Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 23.6.2024.

O produktu: Ambi Pur 3volution Spring Awakening starter set strojek a náplň 20 ml

50159815

Úvod

Starter set obsahuje elektrický osvěžovač Ambi Pur 3volution a náplň se svěží vůní aviváže Lenor. Difuzéry 3volution jsou vyvinuté tak, aby neustále překvapovaly vaše smysly. Každých 45 minut totiž dojde v osvěžovači 3volution k výměně vůně za jinou, doplňující. Díky tomu si na vonnou kompozici nezvyknete, takže ji budete cítit stále stejně intenzivně. Pokud necháte strojek zapnutý 12 hodin denně, vydrží vám jedna náplň až 90 dnů. To jsou 3 měsíce ve voňavém interiéru! Intenzitu vůně navíc můžete regulovat podle libosti. Náplně obsahují technologii OdourClear. Ta účinně likviduje nežádoucí pachy. A tak máte jistotu, že se u vás budou vždy všichni cítit příjemně.

Hlavní vlastnosti:

  • difuzér nabízí chytré programování
  • střídá 3 různé vůně, a neustále tak překvapuje vaše smysly
  • náplň Lenor vás potěší a povzbudí svěžími tóny

Sada obsahuje:

  • 1x elektrický osvěžovač Ambi Pur 3volution
  • 1x náplň Lenor 20 ml

Upozornění

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. Důležité bezpečnostní pokyny: Připojte spotřebič pouze do zásuvky zdroje střídavého proudu a ujistěte se, že napájecí napětí v domácnosti odpovídá napětí na vašem přístroji. Spotřebič je určen pouze k použití s vonnou náplní Febreze Ambi Pur. Použití jiných látek může způsobit otravu nebo požár. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl pod dohledem nebo instruktorem o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozuměl nebezpečím zapojeno. Dbejte na to, aby děti nepoužívaly přístroj na hraní. Děti nesmí provádět čištění ani údržbu přístroje bez dozoru. Vyvarujte se silných nárazů do odpařovače. Pokud odpařovací strojek nefunguje nebo se poškodí, vyjměte jej ze zásuvky elektrického proudu. Odpařovací strojek neotvírejte. Nepokládejte ho na lakované, barvené nebo plastové povrchy, ani do jejich blízkosti. Před čistěním odpojte strojek ze zásuvky elektrického proudu a potom ho utřete suchým hadříkem. Nedotýkejte se odpařovacího strojku mokrýma rukama ani kovovými předměty. Pokud se tekutá náplň vylije, okamžitě ji utřete. Do lahviček nenalévejte žádné tekutiny. Odpařovací strojek nezakrývejte ani nenatírejte. Nepoužívejte ve stísněných prostorách. Používejte v dobře větraných prostorách. Neumísťujte v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního záření. Přes noc vyjměte strojek ze zásuvky. Odpařovací strojek pravidelně kontrolujte. Protože strojek pracuje s teplem, bude se během normálního provozu trochu zahřívat. Pokud se strojek nadměrně zahřívá, okamžitě jej odpojte ze zásuvky elektrického proudu. Stejně postupujte v případě silného zápachu nebo kouře. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.