Ariel Color Prášek na praní 6,325 kg 115 praní

Drogerie

Značka: ARIEL
Prášek na praní Ariel Color šetrně odstraňuje odolné nečistoty a mastnotu. Zachovává syté a zářivé barvy a udržuje stálý tvar tkaniny. Skvěle funguje i při nízkých teplotách.
499

O produktu

50146355

Prášek na praní Ariel Color šetrně odstraňuje odolné nečistoty a mastnotu. Zachovává syté a zářivé barvy a udržuje stálý tvar tkaniny. Neulpívá na prádle a zanechává ho dokonale svěží a čisté. Aktivní technologie prášku umožňuje praní i při snížení teploty z 60 °C na 30 °C při běžném pracím cyklu. Prášek obsahuje biologicky rozložitelné složky (80 % všech organických složek je biologicky rozložitelných), je velmi jemný k pokožce i k životnímu prostředí. 

Hlavní vlastnosti:

  • dokonale odolné skvrny
  • neulpívá na prádle
  • udržuje stálou barvu i tvar oblečení
  • biologicky rozložitelné složení
  • funguje i při nízké teplotě

Složení

5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity, enzymy, parfémy, hexyl cinnamal, linalool.

Použití

Balení o hmotnosti 6,325 kg vystačí na 115 praní. Řiďte se dle dávkování na obalu.

Upozornění

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízením schváleném pro likvidaci odpadů.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.