Arpalit BIO Repelent proti komárům a klíšťatům sprej 60 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Značka: ARPALIT
Repelentní přípravek ve spreji proti komárům a klíšťatům určený na paže, ruce, nohy, chodidla a tvář. Vhodné pro děti od 1 roku i dospělé.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci ve 0 lékáren
65 ušetříte 40 Kč

Původní cena 105 Kč sleva 38%

Cena za 100 ml: 108 Kč

O produktu

50120165

Účinná ochrana před komáry a klíšťaty. Repelentní přípravek ve spreji s hnacím plynem s biopesticidní účinnou látkou 20% IR3535 (ethylbutylacetylaminopropionate) chrání lidi před komáry a klíšťaty až 10 hodin. Přípravek se aplikuje na obnažené části těla (paže, ruce, nohy, chodidla, tvář). Po nanesení repelentu nepoužívejte žádné opalovací nebo kosmetické přípravky (snižují účinnost repelentu).

Hlavní vlastnosti:

  • neobsahuje DEET
  • ochrana až 10 hodin
  • vhodné pro děti starší 1 roku
  • s přídavkem složek, které pokožku ošetřují a chrání

Složení

20% Ethyl butylacetylaminopropionate (IR3535).

Použití

Repelent používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku uvedené na etiketě. Aplikujte v tenké vrstvě na nechráněné části těla 3x denně u dospělých, 2x denně u dětí od 2 let a u dětí ve věku 1-2 roky 1x denně.

Upozornění

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Nestříkejte přípravek do očí ani na oční okolí. U děti mladší 12 let by měli přípravek aplikovat dospělí. Neaplikujte na dětské ruce. Neaplikujte přes řezné rány, poranění, nebo čerstvě oholenou či podrážděnou pokožku. Neaplikujte pod oblečení. Jen pro vnější použití. Vyhněte se kontaktu se syntetickými materiály.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Extrémně hořlavý plyn. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí.  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.