516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Boiron Cocculine 30 tablet

Boiron Cocculine 30 tablet

Boiron Cocculine 30 tablet

50002847
Homeopatický léčivý přípravek: Více o legislativě
119 Kč
Skladem na e-shopu

Homeopatický léčivý přípravek.

Podrobné informace o produktu

COCCULINE®, sublingvální tablety
Homeopatický léčivý přípravek
 
1. CO JE COCCULINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
COCCULINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COCCULINE UŽÍVAT 
Neužívejte COCCULINE
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku COCCULINE je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
COCCULINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku COCCULINE
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
 
3. JAK SE COCCULINE UŽÍVÁ
Orální podání.
 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku je:
 
Dospělí:
Den před cestou a v den cesty: 2 tablety 3x denně nechat rozpustit v ústech.
Při nástupu příznaků: 2 tablety nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.

Děti:
Den před cestou a v den cesty: 1 tabletu 3x denně nechat rozpustit v ústech.
Při nástupu příznaků: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i COCCULINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK COCCULINE UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 
Neužívejte COCCULINE po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
 
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
 
O správném použití přípravku COCCULINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
 
Co přípravek COCCULINE obsahuje
Léčivými látkami v jedné tabletě o 150 mg jsou:   
 
Anamirta cocculus (Cocculus indicus) 4 CH .......................... 0,375 mg
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH ............................ 0,375 mg
Nicotiana tabacum (Tabacum) 4 CH ..................................... 0,375 mg
Petroleum rectificatum 4 CH ................................................ 0,375 mg
 
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.
 
Jak COCCULINE vypadá a co obsahuje toto balení
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 30 sublingválních tablet.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l´Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013.

HOMEOPATICKÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

 
BALENÍ
Balení obsahuje 30 sublingválních tablet.

Kategorie produktu

Parametry

Značka Boiron
SUKL název COCCULINE TBL SLG 30
Farmakoterapeutická skupina homeopatika
SUKL kód 97943
EAN 902641

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.