Drogerie

Finish Shine & Protect Lemon leštidlo 800 ml

Značka: FINISH
5.0

Leštidlo Finish Shine & Protect Lemon urychluje schnutí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle, odstraňuje šmouhy a zbylé nečistoty. Dodává nádobí brilantní lesk a čistotu.

109
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 28.7.2024.

O produktu: Finish Shine & Protect Lemon leštidlo 800 ml

50146382

Úvod

Leštidlo Finish Shine & Protect Lemon zajišťuje lepší schnutí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle. Důkladně odstraňuje mycí prostředek po dobu cyklu oplachování a redukuje případné zbytky jídla. Dodává nádobí brilantní lesk a čistotu, odstraňuje šmouhy a podporuje účinek čisticí tablety.

Hlavní vlastnosti:

  • odstraňuje kapky vody a šmouhy
  • zanechává diamantový lesk
  • smývá mycí prostředek a urychluje schnutí

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, Obsahuje konzervanty: methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, potassium sorbate, Dále obsahuje parfém (limonene, hexyl cinnamal).


Použití

Pravidelně doplňujte do dávkovače na leštidlo dle indikace vaší myčky.


Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P280 Používejte ochranné rukavoce a ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením, teplem, horkými povrchy, jiskrami a otevřeným ohněm. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Dotýkejte se pouze suchýma rukama.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.