Zdravotnické prostředky

Humasis COVID-19 Ag Test 25 ks

Značka: HUMASIS
5.0

Humasis COVID-19 Ag Test je rychlý antigenní test na SARS-CoV-2. Provádí se z výtěru z nosu nebo nosohltanu. Vhodný i pro variantu Omikron.

Produkt už není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu: Humasis COVID-19 Ag Test 25 ks

50124538

Úvod

Rychlý antigenní test na Covid-19. Humasis COVID-19 Ag Test 25 ks je diagnostický test pro kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2 ve vzorku u pacientů s podezřením na onemocnění Covid-19. Vzorek se odebírá výtěrem z nosu nebo nosohltanu. Postup testování je jednoduchý a výsledky jsou zřejmé do 15 minut. Tento zdravotnický prostředek je vhodný pro profesionální použití.

Přesnější výsledky

Humasis je jednokrokový in vitro diagnostický test založený na imunochromatografickém principu. K detekci specifických antigenů COVID-19 ve vzorcích lidských nasofaryngeálních a nazálních výtěrů je užíváno monoklonální protilátky specifické pro antigeny COVID-19. Test Humasis COVID-19 Ag obsahuje 2 protilátky – monoklonální protilátku proti SARS-CoV-2 nukleokapsidě a monoklonální protilátku specifickou k RBD proti SARS-CoV-2 spike proteinu – na rozdíl od jiných antigenních testů, kde je použita protilátka jedna. Proto jsou výsledky testu přesnější.

Hlavní vlastnosti:

 • výtěr z nosohltanu: klin. senzitivita 95,5 %, klin. specificita 100,00 %
 • výtěr z nosu: klin. senzitivita 95,3 %, klin. specificita: 100,00 %
 • vhodné i pro variantu Omikron
 • jednoduché použití
 • rychlý výsledek do 15 minut
 • zdravotnický prostředek

Složení

Materiálové složení: Monoklonální protilátka proti SARS-CoV-2 nukleokapsidě, monoklonální protilátka specifická k RBD proti SARS-CoV-2 Spike proteinu, kozí anti-myší IgG. Obsah balení: Testovací destičky balené individuálně v hliníkovém obalu 25 testů, jednorázové zkumavky s extrakčním pufrem 25 ks, filtrační víčka 25 ks, sterilizované štětičky pro odběr vzorku 25 ks, návod k použití.


Použití

Sadu skladujte uzavřenou a po otevření ihned použijte. Pro odběr vzorku použijte přiloženou štětičku a odeberte vzorek z nosu nebo z nosohltanu. Odebraný vzorek lze skladovat: až 1 hodinu při pokojové teplotě a až 4 hodiny v chlazeném stavu (2-8 °C). Pro dosažení nejlepších výsledků však důrazně doporučujeme testovat ihned po odběru vzorku. Vyvarujte se výtěru nadměrného množství vzorku do zkumavky, protože by mohlo dojít k zablokování filtračního víčka při kapání vzorku.

Zpracování vzorku

 • Připravte si hliníkový obal obsahující testovací destičku a umístěte jej na testovací povrch spolu se zkumavkou a filtračním víčkem.
 • Rozbalte balení testovací destičky a položte ji na rovný povrch.
 • Odlepte víčko zkumavky a vložte do ní špičku štětičky se vzorkem pacienta a alespoň 10x štětičkou otočte, aby došlo k dostatečnému přenosu vzorku.
 • Po přenosu vzorku otřete špičku štětičky o stěnu zkumavky, abyste z ní vytlačili co nejvíce zbylé tekutiny.
 • Nasaďte filtrační víčko na zkumavku a nakapejte 3 kapky vzorku (90–100 μL) do jamky pro vzorek na destičce.
 • Výsledky odečtěte po 15 minutách. Po 20 minutách již výsledek neodečítejte.

Vyhodnocení testu

Negativní: Pokud se v oblasti testovacího proužku (T) neobjeví žádná barevná čára a v oblasti kontrolního proužku (C) je barevná čára přítomna, pak je výsledek testu negativní.

Humasis COVID-19 Ag Test 25 ksx

Pozitivní: Pokud se v oblasti testovacího proužku (T) objeví barevná čára a v oblasti kontrolního proužku (C) také, pak je výsledek testu pozitivní.

Humasis COVID-19 Ag Test 25 ksxx

Neplatný: Pokud se v oblasti kontrolního proužku (C) neobjeví žádná barevná čára, je výsledek neplatný.


Upozornění

Před použitím si pečlivě přečtěte přiložené pokyny. Pouze pro diagnostické použití in vitro. Nepoužívejte testovací destičky, pokud je obal poškozen nebo pokud je destička vážně poškozená. Testovací destičku znovu nepoužívejte. Se všemi vzorky zacházejte opatrně, jako s potenciálně infekčními. Tento test je určen k iniciálnímu screeningu koronavirové infekce detekcí antigenů COVID-19, ale neměl by být použit jako jediné kritérium pro stanovení infekce SARS-CoV-2. Pro diagnostiku by měly být použity a zváženy další metody a klinické informace (příznaky a symptomy).

V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.