Drogerie

Iberia Revolution odstraňovač odolných skvrn 150 ml

Značka: IBERIA

Odstraňovač odolných skvrn Iberia Revolution zatočí se všemi nečistotami ještě před samotným praním. Poradí si se všemi druhy skvrn. S praktickým aplikátorem.

99
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 23.6.2024.

O produktu: Iberia Revolution odstraňovač odolných skvrn 150 ml

50160366

Úvod

Odstraňovač odolných skvrn Iberia Revolution zatočí se všemi nečistotami ještě před samotným praním. Poradí si se všemi druhy skvrn. Poradí si s odolnými fleky od trávy, ovoce, čokolády, kečupu nebo krve. Aplikační kartáček odstraní zažranou nečistotu bez poškození tkaniny a skvrnu zcela odstraní.

Hlavní vlastnosti:

  • zatočí se všemi skvrnami
  • nepoškozuje tkaniny
  • praktický aplikátor

Složení

15-30 % neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, DMDM hydantoin.


Použití

Namočte ve vodě poskvrněnou oblast. Zmáčkněte aplikátor a kartáčkem třete skvrnu až do odstranění nánosu. Nechte působit 2 až 5 minut. Následně okamžitě vyperte podle instrukcí na etiketě oděvu. Důležité: Nepoužívejte na hedvábí, jemné tkaniny a látky, které se nedají čistit za sucha. U intenzivních barev je zapotřebí proveďte zkoušku stálobarevnosti na méně viditelném místě.


Upozornění

NEBEZPEČÍ: Obsahuje: Alcohol C10, ethoxylated; Alkylpolyglycoside C10-16. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.