Drogerie

Jelen Na fleky 500 ml

Značka: JELEN
  • Jelen Na fleky aktivně odstraňuje nečistoty a odolné skvrny z prádla. Hravě si poradí s fleky od kávy, čaje nebo make-upu.

Produkt ještě není dostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

89

O produktu: Jelen Na fleky 500 ml

50140716

Úvod

Jelen Na fleky aktivně odstraňuje nečistoty a odolné skvrny z prádla. Hravě si poradí s fleky od kávy, čaje nebo make-upu. Zachraňte své oblečení účinným prostředkem, který navrátí vašemu prádlu dokonalou čistotu a svěžest. Je šetrný ke tkaninám, nenarušuje jejich tvar ani barvu a poskytne vám ten nejlepší výsledek. Nevyhovuje však oděvům s výhradním chemickým čištěním. Při nanášení chraňte všechny kovové části oděvů – knoflíky, zipy i nýtky.

Hlavní vlastnosti:

  • dokonale odstraňuje odolné skvrny
  • nenarušuje tvar ani barvu prádla
  • přírodní složení

Složení

5 % - 15 %: bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky.


Použití

Přípravek naneste přímo na skvrnu, nechte působit maximálně 10 minut a vyperte jako obvykle.


Upozornění

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. P312 Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 


O značce

Jelen kombinuje účinnost látek s ohleduplností k životnímu prostředí. Jeho prostředky jsou velmi šetrné a obsahují pouze takové složky, které se v přírodě samy odbourají. Firma vybírá přírodní tenzidy pocházející z rostlinných tuků, které se ve vodě snadno odbourají. Obaly přípravků jsou plně recyklovatelné. Díky hranatému tvaru lahví šetří místo ve vaší koupelně a snadno se skládají. Přípravky nejsou testovány na zvířatech.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.