Sleva až 50 % z doplatku na recept

5. 5. 2022 · 3 minuty čtení

Pro každého, každý den!

Sleva až 50 % z doplatku na recept

V lékárnách Dr. Max se snažíme přinášet vám co nejdostupnější péči, a proto všem členům klientského programu Karta výhod Dr. Max poskytujeme slevu až polovinu z doplatku na léky na recept.

Slevu až polovinu z doplatku může uplatnit kterýkoli držitel Karty výhod Dr. Max.

Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr. Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr. Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr. Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr. Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr. Max a na drmax.cz/kartavyhod.

Poskytnutí slevy lze ověřit na účtence, případně na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, kde v sekci léky naleznete informace o regulovaném doplatku vámi zvolených léčiv.