LONGSEE Covid-19 test ze slin 1 ks

Zdravotnické prostředky

Skladem na e-shopu

O produktu

Antigenní test na Covid-19 ze vzorku slin. LONGSEE 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit slouží ke kvalitativnímu zjištění antigenů 2019-nCoV ze vzorků slin osob s podezřením na onemocnění Covid-19. Jednorázová testovací sada poskytuje výsledek za 15 minut. Testy jsou vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních i pro potřeby laické veřejnosti – k domácímu sebetestování, či testování zaměstnanců ve firmách*.

Princip testu

K rozpoznání antigenů 2019-nCoV využívá souprava imuno-chromatickou technologii ze vzorků slin pomocí metody dvojitého vrstvení protilátek. Souprava má velice dobrý analytický výkon, neodborný odběr vzorku nebo nesprávné skladování však může přesnost výsledků ovlivnit.

Hlavní vlastnosti:

 • rychlé zjištění přítomnosti antigenu SARS-CoV-2
 • pro testování vzorků ze slin
 • výsledek testu do 15 minut

Složení

Testovací kazeta PVC, NC membrána, PF kryt, velínový papírek, mikročástice spojené s protilátkami. Nádobka na sliny (obsahující tekutinu) Plast: PP, LDPE Tekutina: Pufr TRIS-EDTA, D Náza a R Náza, inhibitor, konzervační látka, sodný iont, povrchově aktivní látka.

Použití

 • Před použitím si pečlivě pročtěte příbalový leták. Testování provádějte přesně dle návodu.
 • Před testem nechte zkušební soupravu i vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu. Také testování musí probíhat při pokojové teplotě.
 • Nesmí dojít k dlouhému vystavení testu vzdušné vlhkosti – po otevření hliníkového obalu je třeba soupravu použít do 1 hodiny.
 • Po získání vzorku je třeba provést test nejpozději do 8 hodin.

Provedení testu 

 • Příprava vzorku: Vyplivněte malé množství slin do přiložené nádobky. Otočte sběračem slin, aby se sliny dostaly do sběrné trubice (obsah slin by neměl být menší než 1 ml). Poté utáhněte víčko zkumavky a zkumavku otočte vzhůru nohama, aby se tekutina ze zkumavky mohla rovnoměrně promíchat se slinami.

 • Nanesení vzorku na testovací kazetu: Odtrhněte obal hliníkové fólie, vyjměte testovací kazetu a položte ji na plocho na stůl. Do otvoru pro nanesení vzorku kápněte 3-4 kapky (cca 100 μl) připravené tekutiny ze zkumavky.
 • Výsledek testu zkontrolujte po 15 minutách.

Vyhodnocení testu

 • Pozitivní: V kontrolním rámečku se objeví červená čárka u písmenka „T“ a současně u písmenka „C“.
 • Negativní: V kontrolním rámečku se objeví červená čárka pouze u písmenka „C“.
 • Neplatný: Pokud se v kontrolním rámečku u písmenka „C“ neobjeví červená čárka, je výsledek testu neplatný. V tomto případě je doporučeno opakovat test s novou testovací kazetou. Dbejte přitom na dostatečné množství použitého vzorku.

Upozornění

Pouze pro diagnostiku in vitro. Nepoužívejte opakovaně. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený. Nesprávný sběr vzorku, transport a zpracování nebo nízké titry virů ve vzorku mohou vést k falešným negativním výsledkům. Mutace virových genů mohou způsobit změny antigenních determinantů, což může také vést k falešným negativním výsledkům. Tento test je určen k iniciálnímu screeningu koronavirové infekce detekcí antigenů COVID-19, ale neměl by být použit jako jediné kritérium pro stanovení infekce SARS-CoV-2. Pro diagnostiku by měly být použity a zváženy další metody a klinické informace (příznaky a symptomy). Zacházejte se vzorky jako s infikovaným odpadem. Odpad zlikvidujte v souladu s platnými normami.

*Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze LONGSEE 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit používat pro sebetestování laickou veřejností: Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.