Zdravotnické prostředky

LONGSEE Covid-19 test ze slin 1 ks

Značka: LONGSEE
5.0

Antigenní test na Covid-19 ze vzorku slin. LONGSEE 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit slouží ke kvalitativnímu zjištění antigenů 2019-nCoV, včetně mutace Omikron.

Produkt už není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu: LONGSEE Covid-19 test ze slin 1 ks

50126498

Úvod

Antigenní test na Covid-19 ze vzorku slin. LONGSEE 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit slouží ke kvalitativnímu zjištění antigenů 2019-nCoV ze vzorků slin osob s podezřením na onemocnění Covid-19, včetně nové mutace Omikron. Jednorázová testovací sada poskytuje výsledek za 15 minut. Testy jsou vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních.

Princip testu

K rozpoznání antigenů 2019-nCoV využívá souprava imuno-chromatickou technologii ze vzorků slin pomocí metody dvojitého vrstvení protilátek. Souprava má velice dobrý analytický výkon, neodborný odběr vzorku nebo nesprávné skladování však může přesnost výsledků ovlivnit.

Hlavní vlastnosti:

 • rychlé zjištění přítomnosti antigenu SARS-CoV-2
 • test detekuje mutaci Omikron
 • pro testování vzorků ze slin
 • výsledek testu do 15 minut


Složení

Testovací kazeta PVC, NC membrána, PF kryt, velínový papírek, mikročástice spojené s protilátkami. Nádobka na sliny (obsahující tekutinu) Plast: PP, LDPE Tekutina: Pufr TRIS-EDTA, D Náza a R Náza, inhibitor, konzervační látka, sodný iont, povrchově aktivní látka.


Použití

 • Před použitím si pečlivě pročtěte příbalový leták. Testování provádějte přesně dle návodu.
 • Před testem nechte zkušební soupravu i vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu. Také testování musí probíhat při pokojové teplotě.
 • Nesmí dojít k dlouhému vystavení testu vzdušné vlhkosti – po otevření hliníkového obalu je třeba soupravu použít do 1 hodiny.
 • Po získání vzorku je třeba provést test nejpozději do 8 hodin.

Provedení testu 

 • Příprava vzorku: Vyplivněte malé množství slin do přiložené nádobky. Otočte sběračem slin, aby se sliny dostaly do sběrné trubice (obsah slin by neměl být menší než 1 ml). Poté utáhněte víčko zkumavky a zkumavku otočte vzhůru nohama, aby se tekutina ze zkumavky mohla rovnoměrně promíchat se slinami.

 • Nanesení vzorku na testovací kazetu: Odtrhněte obal hliníkové fólie, vyjměte testovací kazetu a položte ji na plocho na stůl. Do otvoru pro nanesení vzorku kápněte 3-4 kapky (cca 100 μl) připravené tekutiny ze zkumavky.
 • Výsledek testu zkontrolujte po 15 minutách.

Vyhodnocení testu

 • Pozitivní: V kontrolním rámečku se objeví červená čárka u písmenka „T“ a současně u písmenka „C“.
 • Negativní: V kontrolním rámečku se objeví červená čárka pouze u písmenka „C“.
 • Neplatný: Pokud se v kontrolním rámečku u písmenka „C“ neobjeví červená čárka, je výsledek testu neplatný. V tomto případě je doporučeno opakovat test s novou testovací kazetou. Dbejte přitom na dostatečné množství použitého vzorku.


Upozornění

Pouze pro diagnostiku in vitro. Nepoužívejte opakovaně. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený. Nesprávný sběr vzorku, transport a zpracování nebo nízké titry virů ve vzorku mohou vést k falešným negativním výsledkům. Mutace virových genů mohou způsobit změny antigenních determinantů, což může také vést k falešným negativním výsledkům. Tento test je určen k iniciálnímu screeningu koronavirové infekce detekcí antigenů COVID-19, ale neměl by být použit jako jediné kritérium pro stanovení infekce SARS-CoV-2. Pro diagnostiku by měly být použity a zváženy další metody a klinické informace (příznaky a symptomy). Zacházejte se vzorky jako s infikovaným odpadem. Odpad zlikvidujte v souladu s platnými normami.

Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.