Jak požádat o pomoc

Máte prospěšný projekt, který zvýší kvalitu života seniorů nebo dětí a mláděže? Chcete požádat o jeho podporu? Přečtěte si, prosím, pozorně pravidla pro udílení podpory a potom vyplňte registrační formulář. O podpoře rozhodujeme 2 x ročně. Projekty je možné tedy přihlásit od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září.

 • Projekt musí přispívat ke zvýšení kvality života seniorů, dětí či mládeže.

 • Žádost o podporu projektu musí být podaná odpovídajícím způsobem prostřednictvím tohoto rozhraní.

 • Žadatel musí mít vlastní právní subjektivitu.

 • Žádat mohou tyto neziskové subjekty: nadace, obecně prospěšná společnost, spolek (dříve občanské sdružení), příspěvková organizace.

 • Žádat mohou jen subjekty působící v ČR, a to nejméně dva roky.

 • Nejméně dvouletou činnost je žadatel schopen doložit referenčními kontakty a internetovými stránkami.

 • Žadatel je ochoten zpřístupnit účetnictví pro kontrolu správného naložení s podporou.

 • Žadatel se zavazuje v případě poskytnutí podpory realizovat projekt do 12 měsíců od podpisu darovací smlouvy.

 • Žadatel umožní zástupci ČLH osobní kontakt s adresáty pomoci, návštěvu místa realizace projektu.

 • Žadatel souhlasí se zveřejněním informací o poskytnuté podpoře.

 • Žadatel bere na vědomí, že podání žádosti o dar nezakládá nárok na jeho poskytnutí.

Chcete požádat o pomoc?