Drogerie

Allnature Bílý ocet 10% levandule sprej 500 ml

Značka: ALLNATURE
3.5

Allnature Bílý ocet 10% levandule sprej je čisticí prostředek, který vám pomůže udržet vaši domácnost čistou a svěží. Odstraňuje vodní kámen, působí proti zápachu.

Akce 3 za cenu 2 Při nákupu 3 ks označených prostředků na čištění značky Allnature v libovolné kombinaci získáte nejlevnější za 0,01 Kč. Akce platí do 30. 6. 2024, nebo do vyprodání zásob.
99
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 23.6.2024.

O produktu: Allnature Bílý ocet 10% levandule sprej 500 ml

50146592

Úvod

Allnature Bílý ocet 10% levandule sprej je čisticí prostředek, který vám pomůže udržet vaši domácnost čistou a svěží. Oproti octu, který běžně používáte v kuchyni, neobsahuje cukr, takže je bezbarvý a na čištěných površích nezanechává žádné stopy, a navíc je o něco koncentrovanější. Ocet skvěle slouží k vyčištění vodního kamene v koupelně či kuchyni, odstranění zápachu z pračky či lednice, i k hubení plevele na zahrádce.

Hlavní vlastnosti

  • čistí a odstraňuje vodní kámen
  • vhodný k čištění odpadů
  • změkčuje vodu
  • působí proti zápachu
  • likviduje plísně a bakterie
  • hubí plevel

Složení

Ocet kvasný lihový 10%, esenciální olej levandule (Lavandula Angustifolia Oil, Linalool, Limonene, Geraniol, Coumarin).


Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.