Zdravotnické prostředky

AmonMed Covid-19 Antigenní test ze slin 1 ks

Značka: AMONMED
4.3

AmonMed Covid-19 Antigenní test ze slin je vhodný pro samotestování a slouží k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2, včetně varianty Omikron.

39
Ušetříte 13%

Původní cena:  45 Kč  ·  sleva 6 Kč

Nejnižší cena před slevou: 45 Kč

O produktu: AmonMed Covid-19 Antigenní test ze slin 1 ks

50133297

Úvod

Sada pro samotestování osob s podezřením na onemocnění Covid-19, včetně varianty Omikron .  AmonMed Covid-19 Antigenní test ze slin 1 ks je vhodný pro použití laickou osobou v nelaboratorním prostředí. Je určený k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 v počáteční fázi infekce, a to v během prvních 7 dnů od projevení příznaků. Výsledky testu slouží pouze k předběžnému screeningu. Pro diagnostiku onemocnění Covid-19 je třeba vzít v úvahu další okolnosti, zejména klinické projevy testované osoby, případně další laboratorní testy. Test je schválený Ministerstvem zdravotnictví k testování zaměstnanců.

Hlavní vlastnosti:

 • sada pro domácí samotestování při podezření na onemocnění Covid-19
 • k rychlému testování ve školách, úřadech, sportovních či kulturních zařízeních, na letištích a podobně
 • pro použití během prvních 7 dnů od objevení příznaků
 • detekuje i novou variantu Omikron
 • šetrné testování ze vzorku slin
 • výsledky testu za 15 minut

Příprava

 • testovací sada by měla být alespoň 30 minut před použitím uložena při pokojové teplotě
 • 30 minut před odebíráním vzorku nejezte, nepijte, nekuřte ani nepoužívejte žvýkačku
 • pečlivě si přečtěte přiložený návod k použití: nesprávný odběr vzorku a nedodržení pokynů může vést k nepřesnému výsledku
 • před použitím testu si umyjte nebo vydezinfikujte ruce a ujistěte se, že jsou suché

Odběr vzorku a testování

 • testování provádějte při pokojové teplotě
 • nejprve si podle návodu připravte extrakční zkumavku s roztokem a umístěte ji do stojanu
 • vyjměte z obalu slinný tampon a proveďte odběr a zpracování vzorku v extrakční zkumavce přesně podle přiloženého návodu: dbejte na to, abyste odebrali dostatečné množství vzorku pomocí slinného tamponu
 • testování by mělo být provedeno ihned po odběru vzorku
 • 2 kapky vzorku z extrakční zkumavky nakápněte na testovací kazetu do jamky S
 • výsledek vyhodnoťte za 15-20 minut, po více než 20 minutách nemusí být výsledek přesný
 • slinný tampon, extrakční zkumavku a testovací kazetu vložte do sáčku, sáček uzavřete a zlikvidujte s domovním odpadem v souladu s platnými místními předpisy
 • znovu si umyjte nebo vydezinfikujte ruce

Vyhodnocení vzorku

 • Negativní: zbarvení je pouze na linii C, což naznačuje, že ve vzorku není žádný antigen SARS-CoV-2. Negativní výsledky testů nevylučují infekci a neměly by být používány jako jediný základ pro léčbu nebo jiná rozhodnutí o přístupu k pacientovi.
 • Pozitivní: zbarvení na linii C i na linii T, což naznačuje, že ve vzorku je antigen SARS-CoV-2.
 • Neplatný test: Na linii C není žádné zbarvení. Test je neplatný nebo došlo k chybě. Opakujte test s novou sadou.

Složení

 • tampon na výtěr slin
 • extrakční zkumavka
 • extrakční roztok
 • testovací kazeta
 • návod na použití

Upozornění

 • osobám mladším 18 let by měla asistovat dospělá osoba
 • zacházejte se vzorky tak, jako by byly potencionálně infekční: při odběru vzorku ze slin dítěte nebo jiné osoby noste ochrannou masku, při provádění testu se doporučuje používat rukavice
 • test je určený k jednorázovému použití, nepoužívejte test po uplynutí doby použitelnosti nebo v případě, že je obal poškozen
 • po otevření testovací kazety proveďte test nejpozději o 1 hodiny
 • uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat
 • zdravotnický prostředek pro diagnostické použití in vitro

Důležité upozornění

 • Pozitivní výsledek testu znamená, že vzorek obsahuje antigen SARS-CoV-2.
 • Pozitivní výsledky testů nevylučují bakteriální infekci ani souběžnou infekci jinými viry. Zjištěný antigen nemusí být jednoznačnou příčinou nemoci.
 • Negativní výsledek testu nevylučuje možnost infekce a musí být potvrzen molekulárním testem. Množství antigenu ve vzorku se může s délkou trvání nemoci snižovat. Vzorky odebrané po 5-7 dnech od projevu příznaků budou s největší pravděpodobností hodnoceny jako negativní ve srovnání s molekulárním testem.
 • V případě pozitivního výsledku antigenního testu, neprodleně kontaktujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního PCR testu!

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.