Drogerie

ATTITUDE Prací gel pro děti s vůní hrušky 1050 g

Značka: ATTITUDE
  • Přírodní a ekologický přípravek pro praní všech druhů dětského prádla. Pouze z hypoalergenních složek. S jemnou přírodní vůní.
319

O produktu: ATTITUDE Prací gel pro děti s vůní hrušky 1050 g

50112863

Úvod

Jemný a účinný prací prostředek pro praní prádla našich nejmenších. Obsahuje jen hypoalergenní složky a je obohacen o výtažky ze zeleného čaje známého antibakteriálními a antioxidačními účinky. Gel je vyrobený z přírodních zdrojů a 95 % složek je biologicky rozložitelných. To je důkazem, že značka Attitude není lhostejná k životnímu prostředí. Vysoce koncentrované složení zajistí 35 pracích dávek. S přírodní vůní sladké hrušky.

Hlavní vlastnosti:

  • velmi dobře funguje i při nízkých teplotách
  • použitelný v pračce i pro ruční praní
  • lze použít na přírodní i syntetické materiály
  • je vhodný jak pro bílé, tak pro barevné prádlo
  • vyrobený z přírodních zdrojů a ekologický

Složení

Přírodní hypoalergenní složení s extraktem ze zeleného čaje, přírodní aroma. 95 % složek gelu je biologicky rozložitelných.


Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


O značce

Pro výrobky Attitude platí:

Obsahují pouze složky šetrné k lidskému zdraví, a to bez kompromisů. Všechny produkty jsou hypoalergenní a přírodní, to znamená, že jsou vyráběné z rostlinných a minerálních zdrojů.

EcoLogo certifikace – všechny přípravky jsou přátelské k životnímu prostředí. Pro výrobu produktů jsou použity 100% obnovitelné zdroje energie a jsou balené do recyklovatelných obalů. Výrobce vysazuje stromy, aby snížil produkci skleníkových plynů. Produkty nejsou testovány na zvířatech, neobsahují živočišné složky – vhodné pro vegany.

Filozofie značky Attitude

Za značkou Attitude stojí skupina mladých rodičů, kteří věří, že změna přístupu k výrobě dnešních produktů je cestou k lepší budoucnosti. Jejich práce je řízena především jejich vlastními potřebami a potřebami jejich blízkých a přátel. Mají za cíl žít uvědoměle vzhledem ke zdraví nás všech a životnímu prostředí a zabývat se jen tím, co je skutečně důležité.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.