Zdravotnické prostředky

B. Braun Prontoderm roztok 500 ml

Značka: B. BRAUN
5.0

Roztok určený pro odstranění bakterií MDRO včetně MRSA a dalších kmenů fyzikální očistou.

Velikost balení - ml

419
Doprava zdarma

O produktu: B. Braun Prontoderm roztok 500 ml

50054676

Úvod

Multirezistentní mikroorganismy (MDRO), jako je MRSA (meticillin/multirezistentní Staphylococcus aureus), VRE (ente- rokoky rezistentní na vankomycín) nebo ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase/širokospektrální beta-laktymázy), působí rostoucí problémy ve zdravotnictví a mají závažný vliv na společnost. MDRO mohou kolonizovat kůži. Této kolonizaci je nutno za všech okolností zabránit, zvláště před operačními zákroky, u katetrizovaných pacientů nebo pacientů s oslabenou imunitou, aby se předešlo závažným problémům, jako je infekce. Cílem je snížit incidenci těchto infekcí dekolonizací. Roztok je vhodný pro očistu před operací. Účinek dlouhodobé antimikrobiální bariéry jako prevence rekolonizace transientní mikroflórou. Inhibice růstu, šíření a přenosu MDRO. Snížení zápachu.

Hlavní vlastnosti:

  • roztok určený k fyzikální očistě
  • před operací, u katetrizovaných pacientů, při oslabené imunitě
  • prevence infekcí

Složení

0,11% Polyaminopropylbiguanid (Polyhexanid), povrchově aktivní látky, pomocné látky.


Použití

Celotělová očista a dekolonizace imobilních pacientů: Podle velikosti pacienta je třeba použít cca 300 – 500 ml roztoku Prontoderm®. Po použití není nutno provádět oplach kůže (leave-on přípravky). Tělo pacientů se omývá novými nebo důkladně vypranými žínkami, do nichž se nechá dokonale vsáknout roztok Prontoderm®. K tomu bude třeba použít minimálně 8 čistých, nových nebo důkladně vypraných žínek. Navíc je třeba použít několik vatových tyčinek, např. pro použití do uší a nosu. Po každém jednotlivém použití se žínky, popř. vatové tyčinky zlikvidují nebo řádně připraví k novému použití. Pro každé další pou- žití se vezmou další řádně připravené nebo nové pomůcky. Ihned po kompletním omytí jedné poloviny těla se pod pacienta polo- ží čisté prostěradlo a poté se níže popsaným postupem očistí i druhá polovina těla.
Péče o dutinu ústní: Vložte dentální protézy do roztoku Prontoderm® a ponechte je v něm nejméně 15min. Potom z nich odstraňte kartáčkem jakékoliv zbývající nečistoty a následně opláchněte protézy vodou. Provádí se jednou denně kloktání po dobu 30 vteřin (60 vteřin v případě MRSA) s použitím cca 10 ml neředěného roztoku, roztok se nepolyká a neprovádí se násled- ný výplach.
Mytí vlasů: Vlasy se navlhčí žínkou roztokem Prontoderm®. Po 3-5 minutách se vlasy pečlivě osuší čistým ručníkem. V pří- padě potřeby se vlasy následně omyjí libovolným šamponem.
Obličej: Na celý obličej se nanese roztok Prontoderm®. Je nutné, aby měl pacient během procedury zavřené oči. Opatrně se očistí okolí očí a víček. Po 1-2 minutách se očištěná kůže osuší čistým ručníkem.
Uši: Zevní část ucha se čistí vatovou tyčinkou navlhčenou v roztoku Prontoderm®.
Upozornění: Roztok Prontoderm® nebo jiné čisticí roztoky nesmí vtéci dovnitř ucha.
Horní část těla (trup): Očistí se horní část těla od šíje dolů a po 1-2 minutách se osuší novým, čistým ručníkem.
Nohy: Nohy se očistí a dekolonizují další čistou žínkou.
Dolní část těla: K očištění dolní části těla je někdy nutno použít větší počet žínek, aby se zcela odstranil zápach.
Močová trubice a vstupní branky katétru: Vstupy permanentních katétrů se očistí navlhčeným vatovým tampónem a po 1 minutě se osuší novými vatovými tampóny. Postupuje se z vnitřní strany směrem ven.
Další předměty: Všechny ostatní předměty jako brýle, šperky, protézy apod. se mohou otřít roztokem Prontoderm® nebo utěrkami, aby se dekolonizovaly. Plasty by se měly po expozici při- bližně 5 minut opláchnout pitnou vodou.
Doba používání: podle aktuálních předpisů pro dekolonizaci MDRO. Není-li doporučeno vaším lékařem jinak, měly by se přípravky Prontoderm používat maximálně 15 dní (1 až 3 dekolonizační cykly po 3 až 5 dnů).
Podpůrná hygienická opatření: Doporučeno s cílem snížit riziko rekolonizace a přenosu: dezinfekce rukou (např. pomocí Softa-Man®, Softalind®) před kontaktem s pacientem a po kontaktu s pacientem, dezinfekce všech povrchů (např. pomocí Hexaquart®, Meliseptol®), nošení ochranného oděvu atd.


Upozornění

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.

Určeno pro použití pouze na neporušenou kůži a sliznice. Není určeno pro infuze nebo injekce! Nepolykat. V případě požití je třeba provést výplach dutiny ústní, vypít dostatečné množství vody a poradit se s lékařem. V případě kontaktu s očima proveďte řádný výplach očí dostatečným množstvím vody, včetně míst pod očními víčky. V případě trvajícího podráždění očí je nutno konzultovat s odborným lékařem. Nádobu po každém použití okamžitě uzavřete. Používejte pouze nezávadné a nepoškozené láhve. Použité Prontoderm utěrky zlikvidujte. Láhve uložte mimo dosah přímého slunečního záření. Zdravotnický prostředek – uchovávejte mimo dosah dětí! Informace týkající se životního prostředí: Přípravky Prontoderm®/ProntOral® je možno bezpečně likvidovat cestou odpadní vody a nemají žádné známé nepříznivé účinky na systémy odpadních vod.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.