Drogerie

Jar Original Lemon kapsle do myčky box 184 ks

Značka: JAR
4.7

Kapsle do myčky Jar All in 1 Lemon dokonale odstraňují veškeré nečistoty včetně zaschlých skvrn a odolné mastnoty. Již po prvním umytí bude vaše nádobí perfektně čisté a zářivé.

Skladem na e-shopu
649
Doprava zdarma

O produktu: Jar Original Lemon kapsle do myčky box 184 ks

50146362

Úvod

Kapsle do myčky Jar All in 1 Lemon dokonale odstraňují veškeré nečistoty včetně zaschlých skvrn a odolné mastnoty. Vyčistí i mastnotu z filtru, k odstranění vodního kamene však použijte jiný prostředek. Jedna kapsle obsahuje sůl a prostředek na oplachování. Již po prvním umytí zanechává perfektně čisté a zářivé nádobí. Chrání sklo a stříbro. Přináší dlouhotrvající pocit čistoty a svěžesti myčky. Předchází usazování mastnoty v odpadu, filtru a mycích ramenech. Navržené a testované pro používání ve všech renomovaných myčkách nádobí. Připravené k použití, nemusí se rozbalovat.

Hlavní vlastnosti:

  • dokonale odstraňuje odolné skvrny i mastnotu
  • funguje již při prvním použití
  • vhodné do všech typů myček na nádobí

Složení

5-15% neiontové povrchové aktivní látky, bělící činidla na bázi kyslíku, <5% fosfonáty, polykarboxyláty, enzymy, parfémy, citronellol, limonene, linalool.


Použití

Kapsli vložte do zásuvky mycího prostředku a zásobník uzavřete. Při manipulaci musíte mít suché ruce. Kapsli nerozbalujte ani nepropichujte. Balení po každém použití opět uzavřete. Skladujte na suchém místě.


Upozornění

H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P280 Používejte ochranné brýle. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. P501 Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. EUH208 - Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.