Drogerie

Jar Prostředek na nádobí Lemon 2x900 ml

Značka: JAR
5.0

Prostředek na nádobí Jar Lemon je spolehlivým pomocníkem při mytí nádobí. Jeho aktivní složení snadno odstraňuje zaschlé nečistoty a odolnou mastnotu.

Velikost balení
Skladem na e-shopu
129
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč.

O produktu: Jar Prostředek na nádobí Lemon 2x900 ml

50146364

Úvod

Prostředek na nádobí Jar Lemon je spolehlivým pomocníkem při mytí nádobí. Jeho aktivní složení snadno odstraňuje zaschlé nečistoty a odolnou mastnotu. Můžete jej použít na talíře, skleničky, hrnce nebo pánve. S Jarem navíc ušetříte – jedna kapka umyje značné množství mastného nádobí. Tekutý prostředek s vůní citronu je jemný a šetrný k vaší pokožce. Jeho husté složení vytváří bohatou pěnu, která zatočí s každou mastnotou a efektivně ji odstraní ze všech míst. Dermatologicky testován.

Hlavní vlastnosti:

  • dokonale odstraňuje nečistoty i mastnotu
  • šetrný k pokožce, není třeba mýt v rukavicích
  • zanechává svěží vůni

Složení

5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, benzisothiazolinone, phenoxyethanol, parfémy, geraniol, limonene.


Upozornění

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.