Oilatum gel drm.gel 1x150g

Registrovaný léčivý přípravek

Produkt již není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


OILATUM GEL

(Paraffinum perliquidum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek OILATUM GEL musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek OILATUM GEL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OILATUM GEL používat
3. Jak se přípravek OILATUM GEL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek OILATUM GEL uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK OILATUM GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

OILATUM GEL je nepěnivý zjemňující sprchový gel, který obsahuje 70% lehkého tekutého parafínu.

Používá se k léčbě svědící podrážděné kůže včetně zánětlivých onemocnění kůže, ekzémů, stařeckého svědění a ichtiózy. Ichtióza je závažné kožní onemocnění s projevem suché kůže.

OILATUM GEL vytváří na povrchu kůže tenkou ochrannou vrstvu, která má zklidňující, zvláčňující a tonizující účinek, což napomáhá zjemnění a zvláčnění suché kůže.

OILATUM GEL také zabraňuje zvýšeným ztrátám vlhkosti z kůže, a tak zlepšuje její hydrataci, snižuje drsnost a šupinatění, snižuje svědění a další nepříjemné příznaky.

Přípravek mohou používat všechny věkové kategorie včetně dětí a kojenců.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OILATUM GEL POUŽÍVAT

OILATUM GEL nemusí být pro některé lidi vhodným přípravkem.


Nepoužívejte přípravek OILATUM GEL

  • jestliže jste alergičtí na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku OILATUM GEL. Jestliže jste alergičtí na kteroukoli složku přípravku OILATUM GEL, nebo si myslíte, že byste alergičtí mohli být, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
  • OILATUM GEL byste neměli používat v případě, že máte mastnou kůži.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí
Pozor na uklouznutí při sprchování a po něm.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK OILATUM GEL POUŽÍVÁ

Přípravek je určen pouze k zevnímu použití.

OILATUM GEL byl vyvinut speciálně k tomu, aby vám pomohl v péči o suchou kůži.
Přípravek byste měli používat pokaždé, když se umýváte nebo sprchujete.


Sprcha
1. Nejprve se osprchujte s použitím vhodného mýdla či očistného gelu, které k tomuto účelu běžně používáte.
2. OILATUM GEL naneste na všechna postižená místa, dokud je kůže ještě vlhká. Rozetřete si malé množství gelu do obou rukou a jemně vmasírujte do kůže. Jestliže natíráte kůži někoho jiného, vaše ruce, ale i ošetřovaná místa této osoby by měla být navlhčená.
3. Opláchněte teplou vodou.
4. Nechte vodu stéci, potom zlehka osušte jemným ručníkem.


Umyvadlo
1. OILATUM GEL se může používat na ruce i na obličej. Použijte malé množství na navlhčenou kůži po jejím očištění a jemně vmasírujte.
2. Opláchněte nadbytečný gel teplou vodou a zlehka kůži otřete jemným ručníkem.


Koupel
Není pohodlné používat OILATUM GEL při koupání. K tomuto účelu vám doporučujeme OILATUM EMOLLIENT – přípravek, který byl vyvinut speciálně pro koupání.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OILATUM GEL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V případě, že se u Vás po použití přípravku OILATUM GEL objeví vyrážka nebo podráždění kůže, přestaňte přípravek používat a poraďte se o tom se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK OILATUM GEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek OILATUM GEL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OILATUM GEL obsahuje

Léčivou látkou je paraffinum perliquidum 70 g ve 100 g gelu.
Pomocnými látkami jsou: Polyethylen, Makrogol-400-dilaurát, Sorbimakrogol-2000-peroleát, Oktyldodekanol, Myristopolypropylenglykol-120-propionát, Fenyltrimetikon, bylinné aroma.


Jak přípravek OILATUM GEL vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý průhledný nepěnivý parafínový gel olejové konzistence s bylinným aroma.

Velikost balení: 30 g, 50 g, 125 g, 150 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline, s.r.o.
Praha, Česká republika

Výrobci:
Stiefel Laboratories (Ireland) LTD.,
Sligo, Irsko

Glaxo Operations UK Ltd
(trading as GlaxoWellcome Operations)
Barnard Castle, Velká Británie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne 5.3.2013.


Balení
150 g

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. POUZE K ZEVNÍMU POUŽITÍ.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.