Biocidní přípravky, repelenty

Paranit Maximum Original repelent proti komárům 75 ml

Značka: PARANIT
  • Repelent Paranit Maximum Original poskytuje 9hodinovou ochranu proti nejběžnějším druhům komárů. Díky vysoké účinnosti je vhodný i do tropických oblastí.
199

O produktu: Paranit Maximum Original repelent proti komárům 75 ml

50135673

Úvod

Repelentní přípravek s dlouhodobým účinkem proti komárům. Paranit Maximum Original je sprej s faktorem ochrany proti hmyzu IRF4. Obsahuje 50 % DEET, a je tak vhodný i do tropických oblastí, hustě zalesněných a jezerních lokalit, či do míst s vysokým rizikem chorob přenášených komáry. Poskytuje 9hodinovou ochranu proti nejběžnějším druhům komárů.

Hlavní vlastnosti

  • ochrana před komáry 9 hodin
  • vhodný i do tropických oblastí
  • s příjemnou vůní rostlinných výtažků

Použití

Aplikujte na odkryté části těla. Rovnoměrně nastříkejte na suchou pokožku ze vzdálenosti asi 15 cm. Vyhněte se rtům a oblasti očí. Při použití na obličej nejprve nastříkejte sprej do dlaní a pak jej rozetřete.


Upozornění

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí! Pokyny pro bezpečné použití: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Je-li třeba vyhledat lékaře, ukažte mu obal nebo etiketu produktu. Standardní věty o nebezpečnosti: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.