Zdravotnické prostředky

SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid Test 5 ks

Značka: SAFECARE
4.3

Jednorázová sada k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2. SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid Test se provádí z výtěru z přední části nosu a je vhodná pro laické sebetestování.

Produkt už není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu: SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid Test 5 ks

50133935

Úvod

Jednorázový test k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 u osob, s podezřením na onemocnění Covid-19. SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid Test se provádí ze vzorku z výtěru z nosu. Sada je určena pro domácí sebetestování. Vyhodnocení testu za 10 minut.

Hlavní vlastnosti

 • rychlá detekce přítomnosti antigenu SARS-CoV-2
 • pro testování vzorků z přední části nosu
 • vhodné pro laické použití k sebetestování
 • výsledek testu za 10 minut

Jak test funguje

SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid Test je imunochromatografický membránový test, který využívá vysoce citlivé protilátky k detekci SARS-CoV-2 nukleokapsidového proteinu ze vzorků nosních výtěrů. Test je určen k detekci nukleokapsidových proteinových antigenů ve vzorcích z nosních výtěrů a je teoreticky schopen detekovat varianty včetně variant z Velké Británie, Indie, Jižní Afriky a Brazílie.

Příprava před odběrem vzorku

 • Přečtěte si pozorně všechny pokyny.
 • Připravte si rovnou plochu, například stůl. Ujistěte se, že je prázdný, čistý a suchý.
 • Sundejte si z rukou všechny šperky.
 • Umyjte si ruce po dobu 20 sekund. Použijte mýdlo a teplou vodu nebo dezinfekci na ruce. Osušte si ruce čistými jednorázovými papírovými ručníky.
 • Pro lepší ochranu a zabránění křížové kontaminace se doporučuje použít jednorázové rukavice, ochranné roušky/respirátor a ochranné brýle (nejsou součástí balení).
 • Otevřete testovací sadu a zkontrolujte jednotlivé komponenty.

Odběr vzorku a testování

 • Sloupněte fólii na extrakční zkumavce a vložte ji do otvoru stojanu na zkumavky.
 • Otevřete balení nosního tamponu na označeném konci a vyjměte nosní tampon.
 • Jemně zasuňte výtěrový konec nosního tamponu do nosní dírky (u dospělého asi 2,5 cm). Poznámka: u dítěte může být maximální hloubka zavedení do nosní dírky menší než 2,5 cm a měla by být pečlivě a vhodně upravena osobou, která odebírá vzorek.
 • Krouživými pohyby setřete vnitřní část nosní dírky 5x nebo vícekrát.
 • Přesuňte nosní tampon do druhé nosní dírky a stejným způsobem opakujte předchozí úkon. Ujistěte se, že je odebrán dostatečný vzorek.
 • Vložte nosní tampon do zkumavky obsahující extrakční pufr.
 • Tamponem otáčejte alespoň 8-10x, a přitom tlačte špičku nosního tamponu ke dnu a ke straně zkumavky.
 • Vyjměte nosní tampon a zároveň stlačte stěny zkumavky, aby se z tamponu uvolnilo co nejvíce tekutiny.
 • Na zkumavku pevně nasaďte víčko s kapátkem a vložte ji zpět do stojanu.
 • Otevřete zatavený sáček a vyjměte testovací kazetu. Test by měl být proveden do jedné hodiny, pro dosažení nejlepších výsledků.
 • Držte zkumavku svisle dnem vzhůru nad jamkou pro vzorek.
 • Kápněte 3 kapky vzorku do jamky na vzorek jemným stlačením stěn zkumavky a poté začněte měřit čas.
 • Počkejte, až se objeví barevné proužky. Přečtěte výsledek testu za 10-15 minut, neodečítejte výsledky po 20 minutách.

Vyhodnoťte výsledek podle příbalového letáku

 • Pozitivní výsledek: Okamžitě kontaktujte svého lékaře / praktického lékaře nebo místní zdravotnické zařízení a nechte si provést potvrzující test PCR. Dodržujte místní pokyny pro vlastní izolaci. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci nebo koinfekci s jinými viry.
 • Negativní výsledek: Negativní výsledek nevylučuje možnost nákazy koronavirem. I nadále dodržujte všechna platná pravidla týkající se kontaktu s ostatními a veškerá ochranná opatření. Pokud máte podezření na onemocnění COVID-19, opakujte test po 1-2 dnech, protože koronavirus nelze přesně detekovat ve všech fázích infekce.
 • Pokud je výsledek testu neplatný: Pravděpodobně způsobeno nesprávným provedením testu. Opakujte test.

Obsah balení

 • testovací kazeta
 • extrakční zkumavka s pufrem
 • sterilní výtěrový tampón
 • stojan na zkumavky

Upozornění

 • Jen pro diagnostické použití in vitro (ve zkumavce).
 • Pouze pro jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně.Nepoužívejte po uplynutí expirační doby, Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo otevřený.
 • Děti a starší osoby provádějí test pod dohledem osoby starší 18 let.
 • Nejezte, nepijte a nekuřte v místě, kde se manipuluje se vzorky nebo soupravami.
 • Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Použité testovací materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
 • Extrakční pufr obsahuje solný roztok. Pokud se roztok dostane do kontaktu s kůží nebo očima, opláchněte jej velkým množstvím vody.
 • Pufr nepolykejte. Při požití pufru důkladně vypláchněte ústa vodou a podejte velké množství vody, aby se látka naředila. V případě jakýchkoliv potíží ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.