Drogerie

Vanish Oxi Action Gelový odstraňovač skvrn 750 ml

Značka: VANISH
Produktová řada: Oxi Action
5.0

Gelový odstraňovač skvrn Vanish Oxi Action dokonale odstraňuje skvrny od oleje, červeného vína, make-upu, deodorantu, ovocné šťávy, potu nebo trávy. Bez přidaného chlóru.

149
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 28.7.2024.

O produktu: Vanish Oxi Action Gelový odstraňovač skvrn 750 ml

50146374

Úvod

Gelový odstraňovač skvrn Vanish Oxi Action dokonale odstraňuje skvrny od oleje, červeného vína, make-upu, deodorantu, ovocné šťávy, potu, trávy i bláta. Aktivní koncentrovaná gelová receptura bez přidaného chlóru zlepšuje výsledky praní a pomáhá prodloužit životnost prádla *. Funguje i při nízkých teplotách od 30 °C. Snadno se dávkuje a zanechává perfektně čisté a svěží oblečení. Můžete jej použít na bílé i barevné prádlo a bavlnu.

Hlavní vlastnosti:

  • dokonale odstraňuje odolné skvrny i mastnotu
  • je šetrný k bílému i barevnému prádlu
  • funguje i při nízkých teplotách

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém.


Použití

Před praním: Nalijte na skvrnu tak, abyste ji celou překryli. Podle potřeby místo se skvrnou promněte. Nechte produkt působit max. 10 min. Dávkujte Vanish společně s vaším pracím prostředkem podle instrukcí k praní.

Praní: Přidejte 50 ml na běžné skvrny, 100 ml přípravku na odolné a zaschlé skvrny společně s vaším pracím prostředkem do zásuvky pračky. Dávkujte váš prací prostředek jako obvykle.

Namáčení: Přidejte 100 ml přípravku do 4 l vody o teplotě max. 40 °C. Bílé prádlo namáčejte max. 6 hodin. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete promnutím skvrny před vymácháním.

Obecná doporučení: Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku. Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte uschnout. V zájmu dosažení nejlepších výsledků můžete čištění s Vanishem zopakovat. Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění. Nepoužívejte na koberce ani oděvy z kůže. Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy). Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým vymácháním. Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut). Nevystavujte produkt přímému slunečnímu světu.


Upozornění

H318: Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

* Posílená ochrana barev a vlákna při použití jako doplňkového přípravku v pracím cyklu oproti pouhému praní. Testováno na bavlněném oblečení.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.