Drogerie

Allnature Bílý ocet 10% 5000 ml

Značka: ALLNATURE
4.4

Bílý ocet velmi účinně čistí a dezinfikuje, odstraňuje plísně, bakterie, zápach a vodní kámen. Můžete jej využít také ke změkčení vody, hubení plevele či odstranění zápachu z lednice, pračky apod.

Velikost balení
Skladem na e-shopu
299
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 28.7.2024.

O produktu: Allnature Bílý ocet 10% 5000 ml

50142388

Úvod

Ocet je léty prověřený a všestranný pomocník na úklid domácnosti. Bílý ocet Allnature obsahuje 10 % kyseliny octové a ve srovnání s klasickým potravinářským octem je koncentrovanější a neobsahuje cukr, takže je průhledný a nezanechává stopy na čištěných površích. Velmi účinně čistí a dezinfikuje, odstraňuje plísně, bakterie, zápach a vodní kámen. Můžete jej využít také ke změkčení vody, hubení plevele či odstranění zápachu z lednice, pračky apod. V kombinaci s jedlou sodou bílý ocet skvěle čistí povrchy v koupelně a v kuchyni jako jsou dlaždičky, dřez nebo WC.

Hlavní vlastnosti:

  • 10% bílý ocet
  • k úklidu celé domácnosti
  • čistí, dezinfikuje, odstraňuje zápach a vodní kámen

Složení

Ocet kvasný lihový 10 %.


Použití

Bílý ocet před použitím nařeďte čistou vodou v poměru 1:4. Z 1 litru octa a 4 litrů vody získáte 5 l univerzálního čisticího prostředku.


Upozornění

Skladujte v suchu a temnu v uzavřené nádobě. Chraňte před slunečním zářením.

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

 


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.