Ibalgin Rapidcaps 400mg por.cps.mol.20x400mg

Ibalgin Rapidcaps 400mg por.cps.mol.20x400mg

50090646
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
79 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem

Účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem, pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti a při migréně, snižuje horečku. Pro dospělé a dospívající od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti).

Podrobné informace o produktu

Ibalgin Rapidcaps 200 mg měkké tobolky

Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky

ibuprofenum

 

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

- Pokud se do 3 dnů u dětí a dospívajících, u dospělých do 4 dní v případě bolesti nebo do 3 dní v případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

1. Co je přípravek Ibalgin Rapidcaps a k čemu se používá

Název tohoto léku je Ibalgin Rapidcaps 200 mg měkké tobolky a Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky (v této příbalové informaci dále jako Ibalgin Rapidcaps).

 

Léčivá látka (díky které tento lék účinkuje) je ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny léčivých látek známých jako nesteroidní antirevmatika (NSA). NSA přinášejí úlevu tím, že potlačí v organismu tvorbu látek, které se podílí na vznikubolesti, otoku a zvýšené teploty.

Ibuprofen ve formě měkkých tobolek se v těle snadno rozkládá, léčivá látka se rychleji vstřebává do krevního oběhu a díky tomu se rychle dostane k místu bolesti.

Ibalgin Rapidcaps se používá k úlevě od bolestí hlavy, migrény, bolesti zubů, bolesti zad, menstruační bolesti, bolesti svalů, horečky a příznaků chřipky a nachlazení.

Navíc, na základě doporučení lékaře, se Ibalgin Rapidcaps také používá k úlevě od bolesti, která je cítit podél nervu (neuralgie), při otocích a bolestech kloubů (revmatické bolesti) a při nezávažných zánětech kloubů (nezávažná artritida).

 

Ibalgin Rapidcaps 400 mg je určen pro dospělé a dospívající nad 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti).

Vzhledem k množství léčivé látky v jedné tobolce je Ibalgin Rapidcaps 200 mg určen pro dospělé a děti od 6 let (od 20 kg tělesné hmotnosti).

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat

Neužívejte Ibalgin Rapidcaps:

- jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin Rapidcaps) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

- jestliže jste alergický(á) na nesteroidní antirevmatika, co se projevuje jako dušnost, astma, rýma, otok nebo kopřivka;

- jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) vřed žaludku, dvanáctníku nebo se u Vás objevilo krvácení v trávicím ústrojí (minimálně dvakrát);

- jestliže jste prodělal (a) krvácení nebo proděravění v trávicím ústrojí v souvislosti s předchozí léčbou NSA;

- pokud trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti;

- pokud trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;

- jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.

 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibalgin Rapidcaps se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- pokud trpíte poruchou ledvin nebo jater

- pokud máte průduškové astma;

- pokud trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním plicním onemocněním vzhledem ke zvýšenému riziku alergických reakcí;

- jestliže užíváte léky, které mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo krvácení (viz níže);

- jestliže trpíte systémovým lupus erythematodes (porucha imunitního systému) nebo smíšenou chorobou pojivové tkáně (riziko aseptické meningitidy – nehnisavého zánětu mozkových blan);

- při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida;

- jestliže máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu nebo kouříte), měl(a) byste se ohledně léčby poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.

Riziko vzniku nežádoucího účinku je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučenou dávku a délku léčby.

Kdykoliv během léčby se může objevit krvácení ze zažívacího ústrojí, tvorba vředů nebo perforace, a to s varujícími příznaky, ale i bez nich, nebo i bez závažných příhod postihujících zažívací ústrojí v anamnéze. Riziko krvácení, vředů nebo proděravení v zažívacím ústrojí je vyšší se zvyšujícími se dávkami, u pacientů s překonaným vředem a u starších osob. Některé současně užívané léky mohou zvyšovat riziko poškození žaludku a střev nebo krvácení (jiná NSA, kortikosteroidy, léky tlumící krevní srážení jako warfarin, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo protidestičkové léky jako kyselina acetylsalicylová. U pacientů se zvýšeným rizikem poškození trávicího ústrojí, se má zvážit současné podání léků s ochranným účinkem (např. misoprostolu nebo inhibitorů protonové pumpy).

Dlouhodobé užívání jakéhokoli léku proti bolesti může způsobit zhoršení bolesti hlavy. Pokud máte časté nebo každodenní bolesti hlavy navzdory (nebo kvůli) pravidelnému užívání léků proti bolesti hlavy, poraďte se se svým lékařem, než užijete další lék proti bolesti. Léčba by měla být přerušena, pokud byla diagnostikována bolest z nadužívání léků.

Ibuprofen může zakrývat příznaky infekce (horečka, bolest, otok).

 

Děti a dospívající

U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

 

Další léčivé přípravky a Ibalgin Rapidcaps

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména pokud užíváte:

- kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná NSA (léky proti zánětu a bolesti) a glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující kortizon nebo látky podobné kortizonu), neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko vředů a krvácení v trávicím ústrojí;

- selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky užívané při léčbě deprese), neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko krvácení do trávicího ústrojí;

- léky zabraňující shlukování krevních destiček, protože mohou zvyšovat riziko krvácení;

- kyselinu acetylsalicylovou (nízké dávky), protože účinek ředění krve může být zeslaben;

- léky na vysoký tlak a močopudné léky (diuretika), Ibalgin Rapidcaps může snižovat účinek těchto léků a tím zvyšovat riziko pro ledviny;

- draslík šetřící diuretika, neboť to může vést k zvýšení hladiny draslíku v krvi;

- chinolonová antibiotika, neboť se může zvýšit riziko vzniku křečí;

- aminoglykosidy (antibiotika), Ibalgin Rapidcaps může snižovat vylučování aminoglykosidů, jejich současné užívání může zvýšit riziko poškození ledvin a sluchu;

- sulfonylmočovina (antidiabetikum), možnost vzájemného ovlivnění účinku s přípravkem Ibalgin Rapidcaps;

- přípravky obsahující lithium (léčivý přípravek pro maniodepresivní onemocnění a deprese), digoxin (na srdeční nedostatečnost), léky na ředění krve (warfarin) a metotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu), protože Ibalgin Rapidcaps může zvýšit účinek těchto léků;

- sulfinpyrazon, probenecid (léky k léčbě dny), protože vylučování Ibalgin Rapidcaps může být zpomaleno;

- baklofen, existují klinické údaje naznačující, že NSA mohou zvyšovat plazmatickou hladinu baklofenu;

- mifepriston (lék k ukončení těhotenství), Ibalgin Rapidcaps může snižovat účinek tohoto léku;

- cyklosporin, takrolimus (léky potlačující imunitu), protože může dojít k poškození ledvin;

- premetrexed (lék na rakovinu), Ibalgin Rapidcaps může zvýšit toxické účinky tohoto léku;

- zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS), protože užívání přípravku Ibalgin Rapidcaps může vést ke zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo krvácení vedoucí k otokům u HIV pozitivních hemofiliků.

 

Přípravek Ibalgin Rapidcaps s jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutin.

Objeví-li se zažívací potíže během léčby, doporučuje se užívat přípravek během jídla.

Pití alkoholických nápojů a kouření není během léčby vhodné.

 

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství a kojení

Neužívejte v posledních 3 měsících těhotenství, nebo pokud kojíte.

Poraďte se svým lékařem, pokud jste v prvních 6 měsících těhotenství.

Plodnost

Přípravek patří do skupiny léků (NSA), které mohou poškodit plodnost u žen. Tento účinek je vratný a odezní po ukončení užívání.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ibalgin Rapidcaps nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 

Ibalgin Rapidcaps obsahuje sorbitol. Pokud Vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 

3. Jak se přípravek Ibalgin Rapidcaps užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento produkt je určen pouze ke krátkodobému užívání. Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění.

Dospělí a dospívající od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti)

Vezměte si jednu nebo dvě tobolky přípravku Ibalgin Rapidcaps 200 mg nebo jednu tobolku přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg a zapijte vodou, až třikrát denně podle potřeby.

Dodržujte interval alespoň 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami.

K úlevě od bolesti, která je cítit podél nervu (neuralgie), při otocích a při bolestech kloubů (revmatické bolesti) a při nezávažných zánětech kloubů (nezávažná artritida) by měl být přípravek užíván na základě doporučení lékaře, který rovněž určí dávkování.

Neužívejte více než 6 tobolek přípravku Ibalgin Rapidcaps 200 mg nebo 3 tobolky přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg během 24 hodin.

 

Děti od 6 let (od 20 kg do 39 kg tělesné hmotnosti)

Pro tuto věkovou skupinu je doporučen Ibalgin Rapidcaps 200 mg.

Maximální denní dávka ibuprofenu je 20–30 mg na kg hmotnosti rozdělených do 3 až 4 jednotlivých dávek.

 

Děti od 6 let (20 – 39 kg tělesné hmotnosti) užívají jednu tobolku Ibalgin Rapidcaps 200 mg:

-          Děti 20 – 29 kg až třikrát denně podle potřeby. Nejvýše 3 tobolky (až600 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin. Dodržujte interval alespoň 8 hodin mezi jednotlivými dávkami.

-          Děti 30 – 39 kg až čtyřikrát denně podle potřeby. Nejvýše 4 tobolky (až 800 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin. Dodržujte interval alespoň 6 – 8 hodin mezi jednotlivými dávkami.

 

Pokud je u dětí od 6 let a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

 

Děti do 6 let (<20 kg tělesné hmotnosti)

Vzhledem k množství léčivé látky v jedné tobolce nesmějí být přípravky Ibalgin Rapidcaps 200 mg a Ibalgin Rapidcaps 400 mg užívány u dětí s tělesnou hmotností nižší než 20 kg (do 6 let věku).

 

Starší populace

U starších pacientů je dávkování stejné jako u ostatních dospělých, je ale potřeba zvýšená opatrnost.

 

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin

Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin, vždy se poraďte se svým lékařem, než začnete Ibalgin Rapidcaps užívat. Váš lékař Vám poradí.

 

Pokud se do 4 dnů v případě bolesti nebo do 3 dnů v případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží nebo pokud se objeví nové příznaky, musíte se poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Neužívejte déle než 10 dní, pokud Vám lékař neřekne jinak.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin Rapidcaps, než jste měl(a)

Při předávkování nebo při náhodném požití tobolek dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin Rapidcaps

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

Co přípravek Ibalgin Rapidcaps obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum.

Jedna tobolka obsahuje ibuprofenum 200 nebo 400 mg.

Dalšími složkami jsou makrogol 600, roztok hydroxidu draselného 85% (E525), želatina, čištěná voda, tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (E420), extrakt z košenily 43% (E120).

 

Jak přípravek Ibalgin Rapidcaps vypadá a co obsahuje toto balení

Ibalgin Rapidcaps 200 mg je průhledná oválná (přibližně 13 x 8 mm) tobolka růžové barvy (karmínová červeň).

Ibalgin Rapidcaps 400 mg je průhledná oválná (přibližně 15 x 10 mm) tobolka růžovo-červené barvy (karmínová červeň).

Ibalgin Rapidcaps 200 mg: velikost balení je 12 a 24 tobolek.

Ibalgin Rapidcaps 400 mg: velikost balení je 10, 12 a 20 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

sanofi-aventis S.p.A., Strada Statale 17 km 22, 67019 Scoppito (AQ), Itálie

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Ibalgin Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 12 let SUKL 215200
EAN 8594739218895
Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.