Paralen Grip Horký nápoj pomeranč a zázvor 12 sáčků

Registrovaný léčivý přípravek

Produkt již není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení, včetně horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ

  • pokud jste alergičtí/přecitlivělí na jakoukoli složku přípravku (viz. bod 6),
  • pokud trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jater, vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, cukrovkou, zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal), onemocněním štítné žlázy,
  • pokud současně užíváte některé léky k léčbě deprese

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ je zapotřebí

  • pokud máte problémy s požíváním alkoholu,
  • pokud trpíte jaterním onemocněním

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater. Pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol (jedna z účinných látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ), je užívání možné pouze na doporučení lékaře.
 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné dlouhodobé užívání PARALENU GRIP HORKÝ NÁPOJ a některých léků na spaní, léků proti epilepsii nebo některých antibiotik může způsobit poškození jater.

Bez doporučení lékaře neužívejte tento lék, pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol (jedna z účinných látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ).


Užívání přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ s jídlem a pitím

Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.


Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek by se neměl užívat během těhotenství.

Kojící ženy mohou užívat PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ pouze na výslovné doporučení lékaře.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).

Důležité informace o některých složkách přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ

 

Obsahuje 2,8 g sacharózy v 1 dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších osob a mladistvých od 15 let: 4x denně jeden sáček rozpuštěný ve sklenici horké (nikoli vařící) vody. Jednotlivé dávky se podávají vždy nejdříve po 4 hodinách.

Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.

Pokud obtíže neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ

Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou při užívání doporučených dávek vzácné a mají obvykle mírný průběh.


Při užívání paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):

Vzácné (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 10 000): kožní alergické reakce, vyrážka

Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): změny krevního obrazu, žloutenka, zúžení průdušek


Při užívání fenylefrinu (jedna z léčivých látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ

NÁPOJ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):

Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): bolesti hlavy, závratě (točení hlavy), nespavost, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, zvracení, průjem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ

Léčivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin hydrochlorid 10 mg v 1 sáčku.

Pomocné látky: sacharóza, dihydrát citronanu sodného, kyselina vinná, kyselina citrónová, přírodní citrónové aroma v prášku, předbobtnalý kukuřičný škrob, citrónové aroma v prášku, kyselina askorbová (vitamin C), aspartam, pigmenty z oddenku kurkumy dlouhé.


Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ vypadá a co obsahuje toto balení

Zrněný žluto-bílý prášek.


Balení obsahuje 12 sáčků.

 

Tip z lékárny:

Kombinované přípravky ve formě horkých nápojů jsou vhodné při příznacích nachlazení jako jsou zvýšená teplota, bolest hlavy, svalů a kloubů a také při rýmě a kýchání. Sliznici nosu proplachujte roztoky mořské vody, které plní nejen funkci hydratační, ale rovněž funkci hygienickou. Při pálení a bolesti v krku použijte pastilky nebo roztoky k dezinfekci sliznice. Zvýšené dávky vitamínů, zejména vitamínu C, podpoří imunitní systém a urychlí se léčba a rekonvalescence organismu. Dodržujte pitný režim popíjením např. bylinkových nebo ovocných čajů.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.