Zásady při podávání léků dětem

14. 1. 2015 · 8 minut čtení
 • Maminky a děti
Pro každou maminku je nemoc jejího dítěte stresovou situací. Bohužel nemoci dětí nejsou ničím neobvyklým. Možná patříte mezi maminky, které se bojí podat dítěti jakýkoliv lék. Je pravdou, že každý lék představuje pro tělíčko, které se teprve vyvíjí, určitou zátěž. Dítěti proto nepodáváme léky, pokud to není opravdu nutné. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že neléčené zdravotní potíže můžou zhoršit zdravotní stav děťátka.

Jaké jsou obecné zásady při podávání léků dětem?

 • Neordinujte léky dítěti sami. Před podáním jakéhokoliv léku dítěti se raději poraďte s dětským lékařem nebo lékárníkem.
 • Dětem můžete podávat jenom ty léky, které jsou pro ně určené. Dítě není „malý dospělý“. Lék určený pro dospělé může u dětí vyvolat neočekávané nežádoucí účinky a také ovlivnit vývoj dítěte.
 • Respektujte věkové omezení v podávání léku jako např. „nepodávejte lék dětem mladším 2 let.“ U dítěte je i týden důležitým časovým úsekem v jeho vývoji.
 • Léky předepsané jednomu dítěti nepatří jinému dítěti! O vhodnosti léku na konkrétní zdravotní problém Vašeho dítěte se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
 • Dítěti podávejte dávku léku, kterou vyznačil na balení léku lékárník nebo doporučil lékař. Tato dávka odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu, hmotnosti a věku dítěte.
 • Pro správný účinek léku je potřebné dodržet nejenom správnou dávku, ale také pravidelnost v jeho podávání.
 • Před podáváním léku si pečlivě přečtěte příbalový leták.
 • Podáváte-li dítěti více léků, informujte se u lékárníka na vhodnost této kombinace.
 • Léky nikdy nenechávejte volně přístupné dětem. Také je nenazývejte „bonbonem“ nebo „šťávičkou“, protože to vyvolává dojem sladké dobroty, kterou si děti chtějí pak vzít samy.
 • Na podání léku se soustřeďte a nevěnujte se jiným činnostem.
 • Řekněte dítěti předem, že mu chcete podat lék a proč lék potřebuje. Vhodné je
  také vysvětlení, jak ho nemoc omezuje a co příjemného jej čeká po vyléčení.
 • Po podání léku nezapomeňte dítě pochválit.

Jak podávat kapky a sirupy?

 • Kapky a sirupy patří mezi nejlépe tolerované formy léku v dětském věku. Větším dětem nabídněte výběr příchutě, kterou mají rádi.
 • Dávku odměříte přiloženou odměrkou, lžičkou nebo kapátkem. Je-li kapátko součástí kapek, postupujte podle umístění kapacího otvoru. Při umístění otvoru uprostřed uzávěru lahvičku nakloníte dnem vzhůru. Při umístění na boku, nakloníte lahvičku šikmo otvorem dolů.
 • Samotné podání můžete provést pomocí lžičky nebo injekční stříkačky. Při podávání lžičkou položte lžičku na dolní ret a nechte lék vtéct pomalu do pusinky. Při podávání injekční stříkačkou obsah vystříkněte na vnitřní stranu tváře.
 • Při podávání léku dítěti do úst si menší dítě položte na paži a větší posaďte na klín. Jinak se může stát, že lék skončí někde jinde než v pusince dítěte. Nedaří-li se Vám podat většímu dítěti lék, požádejte o pomoc tatínka, babičku apod. Dítě si posaďte na kolena tak, aby mělo záda otočená k Vám. Jednou rukou přidržte hlavu za čelo a opřete si ji o hrudník, druhou rukou přidržte paže dítěte. Poté může tatínek nebo babička podat lék.
 • Alternativou pro podání kapek u nespolupracujících dětí může být nakapání léku na sušenku nebo piškot.
 • K zapití je obvykle nejvhodnější čistá voda, nebo jiný oblíbený nápoj Vašeho dítěte. Chcete-li podávat lék přímo v nápoji, poraďte se s lékárníkem, jestli smíchání léku s nápojem nemá vliv na účinek léku. Použijte jenom takové množství nápoje, abyste si byla jistí, že jej dítě celé vypije. V opačném případě neužije dítě celou potřebnou dávku léku.
 • V kapkách a sirupech musíte počítat s cukrem, medem nebo jinou složkou, která ho oslazuje, kapky můžou obsahovat i alkohol.
 • Pozorujete-li v tekutině usazeniny nebo zákal, na který výrobce přímo neupozorňuje v příbalovém letáku, lék nepoužívejte.

Kdy a jak podat čípky?

 • Čípky zvolte vždy v případě, že dítě zvrací nebo nesnáší polykání léku.
 • Čípek je potřebné nejdřív opatrně vyndat z ochranného obalu, abyste ho nerozdrtili.
 • Některé čípky se před aplikací doporučuje zahřát v ruce nebo navlhčit. Zaručí se tím rychlejší uvolňování léku a tím i jeho účinek.
 • Čípek má tzv. torpédovitý tvar neboli vypadá jako náboj a aplikuje se zúženou částí směrem dovnitř.
 • Při aplikaci leží miminko na zádech a jednou rukou mu nadzvednete nožičky. Větší děti leží na boku s mírně pokrčenými nohami nebo jsou v poloze na loktech a kolenou.
 • Čípek zasouváte opatrně, ale dostatečně daleko, aby dítě nevytlačilo čípek ven. Po zavedení proto přidržte na 1 minutu hýždě dítěte u sebe.
 • Klade-li dítě odpor, čípek zaveďte opačně – zúženou částí ven. Čípek je lépe sevřený a neklade řitnímu otvoru takový odpor, takže nedochází tak často k jeho vytlačení.

Co platí pro podávání tablet?

 • V případě, že musíte podávat tabletu, poraďte se s lékárníkem, jestli je možné tabletu rozdrtit. Existují totiž druhy tablet, u kterých to není možné. Tableta je potažená vrstvou, která chrání před nepříjemnou chutí léčiva.
 • Poraďte se s lékárníkem, jestli je možné podat lék s nápojem, který dítěti chutná. Pokud to není možné, zasuňte podávanou tabletu až ke kořeni jazyka, aby ji dítě nemohlo vyplivnout.
 • Dětem od 3 let můžete nabídnout i žvýkací tablety, které mají obvykle nějakou příchuť.

Jak aplikovat nosní kapky?

 • Před aplikací kapiček má být nos dítěte čistý. Menším dětem pomůžete nosní odsávačkou, větší děti se vysmrkají samy.
 • Některé nosní kapky je potřebné před použitím protřepat, jiné uchovávané v lednici můžete zahřát v dlani.
 • Při aplikaci dítě leží nebo sedí a má zakloněnou hlavu.
 • Kojenci při aplikaci vždy leží a kapičky aplikujte vytíráním nosánku vatovou tyčinkou, na kterou jste nakapali doporučený počet kapek.
 • U větších dětí (od 1 roku) naberte do kapátka doporučený počet kapek a kapátko zasuňte mělce do nosní dírky. Kapičky vkápněte stlačením kapátka.
 • Důležité je, abyste měli kapátko stlačené celou dobu, co je v nose. V opačném případě by došlo k nasátí sekretu z nosu (který může obsahovat mikroorganismy) a infikování obsahu lahvičky.
 • Dítě by nemělo kapky polknout, proto se doporučuje po aplikaci na 1 minutu předklonit nebo se střídavě naklánět do stran.
 • Aplikátor po aplikaci opláchněte horkou vodou.
 • Bez porady s lékařem by se neměly kapky používat déle než 3 dny.

Jak správně aplikovat nosní sprej?

 • Nosní spreje se můžou aplikovat dětem až od 2 let věku.
 • Některé spreje je třeba před použitím protřepat.
 • Před aplikací sprej několikrát zmáčkněte mimo nos do vzduchu, dokud nevystříkne obsah. Sprej tím odvzdušníte a zároveň ukážete dítěti „fontánku“.
 • Při aplikaci dítě sedí, nezaklání hlavu a má čistý vysmrkaný nos.
 • Když dítě vydechne nosem, stiskněte mu jednu nosní dírku a s nádechem nosem aplikujte do volné dírky sprej. Dítě by mělo poté vydechnout ústy.
 • Opakujte u druhé dírky. Sprej držte celou dobu ve svislé poloze.
 • Po aplikaci sprej opláchněte v horké vodě s mýdlem. 

Jak aplikovat ušní kapky?

 • Před aplikací si umyjte ruce.
 • Kapky uchovávané v lednici je potřebné před použitím ohřát v dlani na tělesnou teplotu. Aplikace studených kapek může způsobit bolest v uchu.
 • Uložte dítě na bok tak, aby mělo nemocné ucho nahoře.
 • Před aplikací uvolněte zvukovod, aby se kapičky dostaly na určené místo.
 • Uvolnění proveďte potáhnutím ušního lalůčku dolů dozadu.
 • Nakapejte určený počet kapek. Lahvičkou se nedotýkejte ucha.
 • Po aplikaci zatahejte za ušní lalůček kvůli lepšímu průniku kapek a nechte dítě ležet ještě 1–2 minuty, aby kapky nevytekly.
 • Podle instrukcí lékaře je u některých kapek také možné vložení kapičkami nasáknutého gázového tamponku do uší.

Jak kapat oční kapky a aplikovat masti?

 • Před aplikací si umyjte ruce.
 • Některé oční kapky je nutné před použitím protřepat. Kapky skladované v lednici ohřejte v dlani na tělesnou teplotu, studené kapky totiž dráždí oko k častému mrkání a množství kapek, které zůstanou v oku, se snižuje.
 • Před prvním použitím oční masti je nutné vytlačit a vyhodit 1 cm masti.
 • Nejvhodnější polohou pro aplikaci u dětí je poloha vleže. Klidnějším dětem je možné aplikovat oční přípravky vsedě se zakloněnou hlavou a pohledem na strop.
 • Jednou rukou odtáhněte spodní víčko a mezi víčkem a oční bulvou se vytvoří prostor – spojivkový vak. Druhou rukou vkápněte kapičky nebo vytlačte mast přímo do spojivkového vaku. U kapiček aplikujte určené množství, u masti asi 0,5–1 cm. Kapátko, lahvička či tuba s mastí se nedotýkají oka, mohly by se infikovat mikroorganismy.
 • Po aplikaci zavře dítě oči alespoň na 2 minuty. Oční přípravky se dobře rozptýlí po celém oku, když dítě pohybuje oční bulvou, jako by se postupně dívalo nahoru, dolů a do stran.
 • Aby se zabránilo úniku kapek z oka, lze stlačit vnitřní koutek oka.

Jak se užívají pastilky, kloktadla a ústní spreje?

 • Pastilky jsou vhodné až pro děti od 3 let. Nejčastěji se jedná o přípravky, které dezinfi kují a zklidňují hrdlo.
 • Pastilku dítě nechává volně rozplynout v ústech. Není vhodné pastilku kousat ani polykat.
 • Kloktadla se používají podle doporučení výrobce buď neředěné, nebo naředěné vodou.
 • Kloktá se 1 minutu tak, že dítě hlasitě vyslovuje písmeno „a“. Po uplynutí této doby dítě kloktadlo vyplivne.
 • Ústní spreje před aplikací odvzdušněte tak, že stříknete několikrát do vzduchu. Pak vložte sprej aplikátorem do úst dítěte a následně dítě ústa zavře, takže obepne aplikátor. Dítě zadrží dech a do úst mu vstříkněte doporučenou dávku.
 • Po aplikaci dítě vydechne ústy, aby obsah spreje nevdechlo ani nepolklo.
 • Aplikátor spreje opláchněte v horké vodě.
 • Pro docílení účinku všech uvedených forem léků je vhodné 15 minut nejíst a nepít, proto je nejvhodnější jejich podávání po jídle.

Jak nanášet masti, krémy, gely a pasty?

 • Před aplikací si umyjte ruce.
 • Nanášejte léčivý přípravek v tenké vrstvě.
 • Podle instrukcí dětského lékaře nebo lékárníka můžete přípravek vmasírovat a po aplikaci překrýt obvazem.
 • Při opakovaném nanášení na to samé místo nejdříve odstraňte zbytky přípravku z předešlé aplikace. Jde to obvykle snadno gázou nebo buničitou vatou, kterou namočíte ve slunečnicovém oleji.

Články k tématu Zásady při podávání léků dětem

 • 14 tipů jak ochránit dětskou pokožku před sluncem

  14 tipů jak ochránit dětskou pokožku před sluncem

  · 3 minuty čtení
  • Maminky a děti

  Dětská pokožka je specifická - je tenčí než dospělá, vlastní ochranné mechanismy pokožky ještě nejsou zralé a pokožka je více propustná vůči UV záření než pokožka dospělých.

 • Co by měla obsahovat domácí lékárnička?

  Co by měla obsahovat domácí lékárnička?

  · 3 minuty čtení
  • Maminky a děti
  • Zdraví a prevence

  K většině zdravotních obtíží a poranění dochází doma nebo v jeho blízkém okolí. Proto by v každé domácnosti měla být dobře vybavená lékárnička. Shánět potřebný přípravek v době, kdy vám dítě onemocnělo nebo se zranilo, bývá už pozdě.

 • Jak pečovat o dětské zoubky?

  Jak pečovat o dětské zoubky?

  · 4 minuty čtení
  • Maminky a děti

  V průměru kolem šestého měsíce věku dítěte se obvykle objeví první zoubek. Nic netušící maminky může překvapit zvýšená teplota a slinění, které provází jeho prořezávání. U některých dětí není výjimkou průjem. Děťátko může být neklidné, špatně spí, může se snažit dávat si prsty do pusy a kousat do tvrdých předmětů. Prořezávající zoubek pak maminka pozná podle zarudlého zduření dásně.