Infarkt myokardu – příznaky a první pomoc

17. 3. 2023 · 9 minut čtení

Srdeční infarkt u nás postihne každý rok tisíce lidí. V momentě, kdy udeří, je víc než kdy jindy potřeba včas jednat, u infarktu jde totiž bez nadsázky o minuty. V našem článku se dozvíte, co vlastně infarkt myokardu nejčastěji způsobuje, jak se projevuje i jak správně poskytnout laickou první pomoc v kritických chvílích.

PharmDr. Radka Procházková
PharmDr. Radka Procházková
Infarkt myokardu – příznaky a první pomoc

Srdeční infarkt u nás postihne každý rok tisíce lidí. V momentě, kdy udeří, je víc než kdy jindy potřeba včas jednat, u infarktu jde totiž bez nadsázky o minuty. V našem článku se dozvíte, co vlastně infarkt myokardu nejčastěji způsobuje, jak se projevuje i jak správně poskytnout laickou první pomoc v kritických chvílích.

Co je to infarkt myokardu?

Akutní infarkt myokardu neboli srdeční infarkt je život ohrožující stav, který je způsoben náhlým a úplným zablokováním některé z koronárních tepen.

Ve většině případů se jedná o uzávěr způsobený krevní sraženinou v místě zúžené věnčité tepny. Vzácně může být infarkt vyvolán zánětem tepny, vmetkem (embolem) nebo spasmem. Jakmile je koronární tepna uzavřena, do části srdečního svalu, kterou tepna normálně zásobuje, není transportován kyslík a živiny. Pokud nedojde během několika hodin ke zprůchodnění tepny, srdeční tkáň odumírá.

Infarkt myokardu může postihovat levou i pravou komoru srdce. Velikost odumřelé srdeční svaloviny je závislá na místě a velikosti uzavřené věnčité tepny.

Související kategorie produktů:

Rizikové faktory infarktu

Rizikové faktory infarktu můžeme rozdělit na ovlivnitelné a neovlivnitelné.

Mezi neovlivnitelné faktory řadíme věk, jelikož nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé nad 50 let. Roli hraje také pohlaví - častěji jsou postiženi muži, u žen incidence stoupá v období po menopauze, kdy klesá hladina estrogenu, roste hladina cholesterolu, a zvyšuje se tak riziko výskytu srdečních onemocnění. Dalším faktorem jsou genetické predispozice, tedy rodinný výskyt srdeční vady, koronární aterosklerózy, ischemické choroby srdeční či přímo infarkt.

Mezi ovlivnitelné faktory patří nadváha či obezita, vysoký krevní tlak (srdeční infarkt však mohou prodělat i pacienti, kteří mají normální či dokonce nízký tlak), vysoký cholesterol, kouření, nadměrný stres, sedavý způsob života, nedostatek fyzické aktivity, nadměrná konzumace alkoholu, nedostatečný příjem ovoce a zeleniny.

Typy infarktu myokardu

Podle lokalizace lze rozdělit infarkt myokardu na:

 • Infarkt přední stěny je nejčastější formou infarktu a je způsoben zablokováním části levé koronární tepny (větve vedoucí k přední stěně). U tohoto typu je postižena přední stěna srdce a vnitřní srdeční přepážky.
 • Infarkt zadní stěny je obvykle způsoben uzávěrem pravé věnčité tepny zásobující zadní stěnu. Bývá spojen s infarktem pravé části srdce.
 • Infarkt boční stěny je způsoben uzávěrou boční větve levé věnčité tepny. Při tomto typu infarktu bývá postižena kromě boční stěny částečně i zadní stěna.

Infarkt a jeho příznaky

Hlavním klinickým projevem infarktu myokardu je typicky klidová, dlouhotrvající, ostrá a bodavá bolest na hrudníku, která může postupovat směrem do krku, dolní čelisti, zubů, jedné nebo obou horních končetin, může být v zádech nebo v oblasti břicha. Typické je, že bolest neustupuje, v každé poloze je stejná, a nepolevuje ani po podání nitroglycerinu.

Člověk postižený infarktem je bledý, potí se a špatně se mu dýchá. Může být až agresivní, neboť pociťuje úzkost a často i strach ze smrti. Stav může být doprovázen i nevolností až zvracením.

Intenzita obtíží je závislá na konkrétním místě, kde došlo k ucpání tepny. U někoho proběhne infarkt myokardu jako klinicky bezpříznaková příhoda (tzv. němý). Obzvlášť ohroženou skupinu představují diabetici, protože jejich citlivost na bolest je významně snížena. Takto přechozený infarkt se pozná náhodně, většinou v rámci preventivní prohlídky nebo předoperačního vyšetření, kdy se natočí EKG.

Infarkt u žen a jeho příznaky
Na blížící se infarkt může u žen upozornit také dlouhotrvající únava, nespavost či potíže s dýcháním.

Příznaky infarktu u žen

Příznaky infarktu u žen jsou obvykle mnohem nenápadnější než u mužů. Ženy často své problémy zlehčují a považují je za důsledek stresu a pracovního vypětí. Některé ženy pociťují bolest na hrudi, u většiny ale není tento příznak přítomný. Mezi hlavní příznaky infarktu u žen patří velká únava, pocit závratě, omdlévání, nevolnost a zvracení, potíže s dýcháním, studený pot, bolesti v zádech, čelistech, krku a pažích.

Ostražitost je na místě zejména po ránu. Ráno totiž dochází k infarktům mnohem častěji než v jiné části dne. Je to mimo jiné dané tím, že v ranních hodinách má člověk nejvyšší tlak.

Příčiny vzniku infarktu

Nejčastější příčinou vzniku infarktu myokardu jsou změny ve věnčitých cévách vyživujících srdce hlavně aterosklerotické změny (jinak řečeno kornatění tepen), které spočívají ve vzniku tukových usazenin v tepnách. Tyto usazeniny označujeme jako aterosklerotické pláty. Na svědomí mají ztvrdnutí cév, ztrátu jejich pružnosti, ztluštění cévních stěn a zúžení průtočné části tepen. To vše má za následek špatný přísun kyslíku do srdečního svalu.

K infarktu pak dochází, když se aterosklerotický plát rozlomí nebo je povrchově poškozen - aktivují se krevní destičky a vytvoří sraženinu, která ucpává cévu. V tuto chvíli již nejsou srdeční buňky v postižené oblasti dostatečně zásobovány kyslíkem a začínají odumírat.

K infarktu kromě aterosklerózy mohou vést i další onemocnění jako vaskulitida (zánětlivé onemocnění postihující cévy, obzvláště tepny), embolie v systému koronárních cév (například při infekční endokarditidě), vrozené vady cév, disekující aneurysma aorty či přetrvávající cévní křeče (způsobené např. vysokými dávkami kokainu).

Diagnostika infarktu

Diagnóza infarktu myokardu je potvrzena po natočení elektrokardiogramu (EKG křivky) a na základě typických biochemických změn. Dalším vyšetřením je katetrizační vyšetření (koronární angiografie, koronarografie), kdy se vyšetří přímo koronární tepny za pomoci speciálních cévek, tzv. katetrů. Vyšetření bývá doplněno odběrem krve ke stanovení ukazatelů poškození srdce (troponin), parametrů vnitřního prostředí a okysličení krve. Standardem je dnes také ultrazvukové vyšetření srdceechokardiografie.

Léčba infarktu

Nejdůležitějším krokem je co nejrychlejší zprůchodnění postižené tepny. Nejlepší známou technikou zprůchodnění je koronární angioplastika, kdy se za pomoci tenkých drátků a balonků, které se nafouknou v místě uzávěru věnčité tepny, roztáhne zúžené místo. Současně je do tohoto místa implantován tzv. koronární stent, což je drátěná trubička, která pomáhá udržet tepnu průchodnou. V případě, že angioplastika není možná, provádí se tzv. by-pass. Jde o uměle vytvořené spojení cév mezi dvěma srdečními tepnami, které přemostí zúžené místo a obnoví průtok krve.

K léčbě patří také podávání léků zabraňujících shlukování krevních destiček a tvorbě krevních sraženin, dále léky působící ochranně na srdeční sval a léky snižující hladinu cholesterolu.

První pomoc při infarktu

Nejdůležitější je situaci nepodceňovat, neotálet a při sebemenším podezření na infarkt okamžitě volat záchrannou službu (155). Jestliže nedojde v tepně k obnovení krevního proudu do dvou hodin, srdce může být výrazně poškozeno.

Než dojede záchranná služba, pomoci postiženému může každý. Pacient nesmí ležet, měl by zůstat v polosedu a zajistíme čerstvý vzduch. Na výzvu operátorky záchranné služby lze podat Acylpyrin, který zastaví zvětšování krevní sraženiny nebo léky pacienta obsahující nitroglycerin. Postižený by se neměl fyzicky ani psychicky namáhat.

Pokud nastane situace, že pacient upadne do bezvědomí, je nutné pravidelně kontrolovat jeho dýchání. Pokud nedýchá, neodkladně zahájíme resuscitaci.

Prevence infarktu myokardu

Ani prevenci se nevyplácí podceňovat. Základem jsou pravidelné lékařské prohlídky, dodržování zdravé životosprávy (omezit tučné a mastné pokrmy, nahradit živočišné tuky rostlinnými, nekouřit, pravidelně se hýbat, udržovat optimální tělesnou hmotnost) a vyhýbání se fyzickému a psychickému stresu. Pokud máte vysoký krevní tlak nebo cholesterol, je důležité je ihned začít léčit.

U infarktu jde hlavně o čas

Pro minimalizaci následků je zásadní rychle jednat a okamžitě kontaktovat záchrannou službu. Podcenění situace může vést k nevratným změnám a v akutních případech může dojít až ke smrti pacienta.Články k tématu Infarkt myokardu – příznaky a první pomoc

 • Křečové žíly postihují ve věku nad 60 let dvě třetiny žen a třetinu mužů, často však „překvapí“ i výrazně mladší osoby. Jedná se zpravidla o hlavní příznak chronické žilní nedostatečnosti. Běžně se vyskytují také v těhotenství. Jaké jsou další časté projevy žilní nedostatečnosti? A jak správně křečové žíly léčit a lze jim předcházet?
 • Nízký krevní tlak neboli hypotenze může způsobovat nepříjemné obtíže, jako jsou bolesti hlavy, malátnost, závratě, mdloby nebo dokonce nebezpečné pády. Existuje však řada opatření, které na nízký tlak zabírají a pomohou k jeho zvýšení.
 • Co pomáhá na oteklé nohy?

  Co pomáhá na oteklé nohy?

  · 8 minut čtení
  Oteklé nohy překvapivě trápí zhruba polovinu dospělé populace. I když se tento problém objevuje hlavně v teplém létě, neznamená to, že jeho příčina musí nutně souviset s horkým počasím. Co s otoky nohou dělat, abyste se jich zbavili, poradíme v článku.
O autorovi
PharmDr. Radka Procházková
PharmDr. Radka Procházková
V praxi se pohybuji od roku 2015, kdy jsem zakončila studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Během práce jsem absolvovala garantovaný kurz České lékárnické komory „Odvykání kouření v lékárnách“. Konzultacím v oblasti odvykání kouření se aktivně věnuji na své kmenové lékárně, kam za mnou pacienti dochází. Od roku 2018 jsem rozšířila svoji činnost o poradenství v on-line poradně Dr. Max. Zde se věnuji jak tématice odvykání kouření, tak všeobecnému poradenství. Nedílnou součástí mých zájmů jsou také dětská témata a veterinární farmacie. Jsem též zdravotníkem zotavovacích akcí RESYS. V roce 2020 jsem úspěšně složila atestační zkoušku z veřejného lékárenství. Jelikož mým životem není jen práce, hlavu si provětrávám na své motorce Kawasaki Ninja ZX-6R, relaxuji u pečení dortů a při procházkách do přírody.
Číst více od autora
O autorovi
PharmDr. Radka Procházková
PharmDr. Radka Procházková
V praxi se pohybuji od roku 2015, kdy jsem zakončila studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Během práce jsem absolvovala garantovaný kurz České lékárnické komory „Odvykání kouření v lékárnách“. Konzultacím...
Číst více od autora