Roztroušená skleróza – příznaky a léčba

18. 4. 2023 · Mgr. Lukáš Novotný · 10 minut čtení

Roztroušená skleróza je vážné onemocnění centrálního nervového systému. Projevuje se například omezením pohyblivosti, postižením zraku nebo poruchami kognitivních funkcí. S jakými dalšími příznaky se může člověk s roztroušenou sklerózou setkat, jaké okolnosti mohou přispět k rozvoji této nemoci i jak se roztroušená skleróza léčí, vám vysvětlíme v našem článku.

Co je to roztroušená skleróza?

Roztroušená skleróza (odborně sclerosis multiplex, hovorově ereska) je považována za imunitně podmíněné onemocnění. To znamená, že imunitní systém těla napadá centrální nervový systém.

Roztroušená skleróza příznaky, diagnostika a léčba
U většiny lidí je roztroušená skleróza diagnostikována ve věku 20 až 40 let.

V případě roztroušené sklerózy imunitní systém napadá ochrannou vrstvu nervů, kterou nazýváme myelin. Ten obaluje nervová vlákna a umožňuje rychlé a efektivní vedení elektrických signálů. Při roztroušené skleróze bílé krvinky povrch myelinu chybně vyhodnotí jako nepřátelský. Rozvíjí se poškozující zánět, který může ochrannou vrstvu nervů buď zjizvit nebo úplně odstranit. Vzniklé léze (plaky) ohrožují až znemožňují přenos signálů z mozku do cílové tkáně, která tak nemůže vykonávat své funkce a rozvíjejí se charakteristické projevy nemoci.

Typy roztroušené sklerózy

Podle četnosti a závažnosti příznaků se rozlišujeme klinicky izolovaný syndrom a několik typů roztroušené sklerózy.

 • Klinicky izolovaný syndrom (CIS). Náhle se vyskytnou první neurologické obtíže, trvají déle než 24 hodin. Typicky se objevuje zánět očního nervu, brnění nebo slabost končetin. Prodělání klinicky izolovaného syndromu neznamená, že se musí rozvinout roztroušená skleróza.
 • Relaps-remitentní roztroušená skleróza (RRMS). Projevuje se střídáním příznaků nemoci a obdobími, během kterých se projevy nevyskytují. Jde o nejběžnější formu roztroušené sklerózy, kterou tvoří více než 80 % všech případů.
 • Primárně progresivní roztroušená skleróza (PPMS). Při tomto typu nemoci dochází k pozvolnému nárůstu neurologického postižení, které se následně změní v trvalé. Nejčastějším projevem bývá porucha chůze. Tento typ se vyskytuje u 10-15 % pacientů s roztroušenou sklerózou.
 • Sekundárně progresivní roztroušená skleróza. Nejprve je diagnostikován CIS nebo RRMS, posléze dochází k pozvolnému, trvalému nárůstu neurologického postižení.

Příčiny roztroušené sklerózy

Přesná příčina rozvoje onemocnění není jasná, přesto známe některé okolnosti, které mohou rozvoj roztroušené sklerózy ovlivnit.

 • Věk. Většina případů je diagnostikována v mladším středním věku (20-40 let).
 • Pohlaví. Nemoc je 2x častější u žen.
 • Genetika. Je roztroušená skleróza dědičná? Podle současných poznatků není, nicméně mutace některých genů a zároveň faktory vnějšího prostředí riziko rozvoje onemocnění zvyšují. Pokud se rodič nebo sourozenec některé osoby potýká s roztroušenou sklerózou, pravděpodobnost rozvoje nemoci u daného jedince je přibližně dvojnásobná oproti situaci, kdy tuto nemoc nejbližší příbuzní nemají.
 • Kouření. Zvyšuje nejen riziko vzniku onemocnění, ale také závažnost poškození nervového systému při jejím rozvoji.
 • Infekce. Vyšší riziko rozvoje onemocnění se předpokládá u nakažení virem Epstein-Barrové nebo virem způsobujícím mononukleózu.
 • Deficit některých vitaminů. Jedná se především o vitamin D a B12.

Příznaky roztroušené sklerózy

Vždy záleží na tom, které struktury nervového systému jsou postiženy a v jaké míře. Projevy onemocnění proto mohou být individuální. Objevují se náhle, nebo může jejich rozvoj probíhat delší dobu. Někteří lidé mohou mít příznaky mírné (mohou tak být dlouhou dobu přehlíženy), u jiných osob může být nemoc natolik závažná, že se stanou zcela invalidními. V případě výskytu níže uvedených symptomů vždy raději vyhledejte lékaře.

K příznakům roztroušené sklerózy patří:

 • svalová slabost (většinou jednostranná), necitlivost, brnění, mravenčení až bolest
 • poruchy koordinace, nejistá chůze nebo neschopnost chůze, závratě
 • mimovolné pohyby očí (nystagmus), poruchy zraku, částečná až úplná ztráta zraku
 • únava, deprese, zamlžené myšlení, problémy s pamětí, s hledáním vhodných slov, nezřetelná řeč
 • potíže s kousáním a polykáním
 • sexuální potíže
 • močová inkontinence
Diagnostika roztroušené sklerózy
Kromě neurologického vyšetření a popsání obtíží se při podezření na rozroušenou sklerózu využívá magnetická rezonance a provádí lumbální punkce.

Diagnostika roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy bývá nezřídka komplikovaná, protože její projevy jsou podobné nebo stejné jako u řady dalších onemocnění nervové soustavy. Při podezření na roztroušenou sklerózu doporučí praktický lékař prohlídku na neurologii.

Dotyčnou osobu čeká vícero vyšetření, protože v současné době neexistuje jeden konkrétní test, který by onemocnění potvrdil. Využívá se zejména magnetická rezonance mozku a míchy (odhaluje přítomnost lézí), odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí (pro stanovení protilátek), krevní testy (např. k vyloučení lymeské boreliózy) nebo vyšetření zraku.

Léčba roztroušené sklerózy

I když neznáme lék, který by roztroušenou sklerózu vyléčil, máme naštěstí k dispozici látky, které zmírňují příznaky, významně oddalují zhoršení nemoci a zlepšují kvalitu života. Při akutní atace nemoci jsou využívány kortikosteroidy. V oddálení postupu onemocnění se uplatňují léčiva, která ovlivňují fungování imunitního systému (imunomodulancia, imunosupresiva). Velký rozvoj zažívá biologická léčba roztroušené sklerózy. Další léčba se odvíjí od konkrétních příznaků. Při svalových křečích a bolestech se používají myorelaxancia (látky uvolňující svalstvo), při psychických potížích jsou to kromě jiného antidepresiva atd. Vedle farmakoterapie se uplatňuje také rehabilitace a někdy také psychoterapie.

Prognóza roztroušené sklerózy

Průměrná délka života osoby s roztroušenou sklerózou je oproti většinové populaci kratší o 8 let. Onemocnění kromě délky života ovlivňuje i jeho kvalitu. Vedle pohybových omezení se až u 60 % pacientů objevuje porucha kognitivních funkcí (typicky potíže s pamětí). Přestože se mohou symptomy prolínat, roztroušená skleróza a demence nejsou to samé. I když mají lidé s roztroušenou sklerózou komplikace, které je omezují v každodenních aktivitách, nebývají tak závažné jako v případě Alzheimerovy choroby.

Je třeba dodat, že při včasné diagnóze a správně nastavené léčbě se daří významně prodloužit dobu, kdy pacient funguje bez větších omezení. Především v posledních 20 letech prodělala léčba roztroušené sklerózy značný pokrok.

Roztroušená skleróza u dětí

Ačkoliv to není příliš časté, roztroušená skleróza se může rozvinout i u dětí. Přibližně u 3 až 10 % pacientů je roztroušená skleróza diagnostikována před 16. rokem, a méně než u 1 % před 10. rokem věku. V drtivé většině případů se jedná o RRMS formu.

Roztroušená skleróza v těhotenství
Těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou je vhodné předem plánovat.

Roztroušená skleróza v těhotenství

Podle dosavadních poznatků nemá onemocnění nepříznivý vliv na plodnost ani na zdraví plodu. S ohledem na postup nemoci a nastavenou léčbu je přesto vhodnější těhotenství plánovat. V optimálním případě by během posledních 12 měsíců neměla žena prodělat ataku nebo zhoršení onemocnění.

V průběhu těhotenství mívá samotné onemocnění lepší průběh, což je dáno přirozenými změnami ve fungování imunitního systému v těhotenství. Na druhou stranu je nutné počítat s rizikem, že roztroušená skleróza po porodu může znovu nabýt na původní intenzitě.

Doporučení při roztroušené skleróze

 • Dbejte na pestrou a vyváženou stravu. Jídelníček by měl obsahovat dostatek vitaminů a minerálů, důležitý je především pravidelný přísun vitaminu D, B1, B6, B12, C, selenu a zinku. Jezte hodně ovoce a čerstvé zeleniny, pravidelně zařazujte luštěniny, semínka, ořechy a zakysané mléčné výrobky. Omezte nadměrný příjem jednoduchých cukrů a průmyslově zpracovaných potravin.

 • Dostatečně spěte. Roztroušenou sklerózu často doprovází velká únava. V boji proti ní je dostatečný odpočinek základem. Proti únavě a vyčerpání přispívá dostatečný příjem hořčíku.

 • Snažte se omezit působení stresu. Využít můžete například jógu, relaxační cvičení, dechová cvičení, poslech hudby nebo rukodělné práce.
 • Dostatečně se hýbejte. Pravidelný pohyb pomáhá zvýšit sílu, koordinaci a rovnováhu. Přispívá také ke zlepšení nálady a k posílení sebevědomí.
 • Přizpůsobte domácí prostředí bezpečnému pohybu. Odstraňte předměty, o které lze zakopnout. Umístěte do své sprchy nebo vany madla atd.
 • Volte vhodné, prodyšné oblečení. Přehřívání těla projevy onemocnění zhoršuje.
 • Nekuřte.

Roztroušená skleróza patří mezi nemoci, které ani v dnešní době nejsou dostatečně objasněny. Do dnešní doby přetrvalo okolo této nemoci vícero mýtů – ať již ve ztotožnění slova skleróza a zapomnětlivost nebo v představě života na invalidním vozíku při pouhém vyslovení této diagnózy. Faktem zůstává, že se jedná o nečekanou a často těžko předvídatelnou nemoc, kterou ztěžuje okolnost, že nemá své specifické projevy – příznaky roztroušené sklerózy mohou napodobovat řadu jiných neurologických onemocnění. Naštěstí dnešní medicína zná léčebné postupy, jak nemoc odhalit, stabilizovat a jak přispět k tomu, aby člověk s roztroušenou sklerózou mohl dlouhodobě prožívat kvalitní, šťastný život.Články k tématu Roztroušená skleróza – příznaky a léčba

 • Brní vás prsty na rukou? Zhoršuje se stav v noci a nutí vás ruku svěsit a protřepat? V tom případě je možné, že trpíte syndromem karpálního tunelu. O co se přesně jedná, jaké jsou příčiny a jak se lze bolestí zápěstí a nepříjemných pocitů zbavit?
 • Alzheimerova choroba je závažné onemocnění, při němž dochází k postupnému úbytku nervových buněk v mozku. Jedná se o nejčastější formu demence. Postihuje zejména seniory, kteří vlivem nemoci přichází o soběstačnost. Jak život s Alzheimerem zvládnout?
 • Jak se zbavit nervozity a úzkosti

  Jak se zbavit nervozity a úzkosti

  · 3 minuty čtení
  Psychická nervozita je běžnou emocí, která má za normálních podmínek ochranný význam a pomáhá nám ve vypjatých situacích. Je to pocit, který zažil někdy každý z nás (například před zkouškou, důležitým rozhodnutím, či v náročné situaci) a který nám není moc příjemný.
O autorovi
Mgr. Lukáš Novotný
Mgr. Lukáš Novotný
Vystudoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2016 pracuji jako lékárník v Praze a připravuji vzdělávací články a aktivity pro lékárníky, studenty a veřejnost.
Číst více od autora
O autorovi
Mgr. Lukáš Novotný
Mgr. Lukáš Novotný
Vystudoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2016 pracuji jako lékárník v Praze a připravuji vzdělávací články a aktivity pro lékárníky, studenty a veřejnost.
Číst více od autora