Spánková apnoe - příznaky, typy a léčba

10. 6. 2022 · PharmDr. Lucie Drábková · 10 minut čtení

Spánková apnoe je závažná porucha, při níž dochází k opakovaným zástavám dechu během spánku a k následnému snížení saturace kyslíku v krvi. Hlavními příznaky jsou chrápání a nadměrná denní spavost. Pokud máte vy nebo někdo ve vašem okolí potíže s chrápáním, určitě si o problému spánkové apnoe přečtěte více, abyste snížili riziko rozvoje závažných zdravotních komplikací.


Spánková apnoe se vyskytuje častěji u mužů a obézních pacientů.
Spánková apnoe představuje vážnou poruchu spánku s řadou nepříjemných projevů a možných zdravotních komplikací.

Co je to spánková apnoe ?

Spánková apnoe, označovaná také jako syndrom spánkové apnoe, je potenciálně velmi závažná porucha spánku, která spočívá v tom, že nemocný opakovaně během spánku přestává dýchat. Méně intenzivním projevem syndromu spánkové apnoe je hypopnoe, kdy nedochází k úplné zástavě dechu, ale pouze k částečnému omezení intenzity proudu vzduchu v dýchacích cestách (o 50 % a více). Spánková apnoe se častěji vyskytuje u mužů a u osob s nadváhou a obezitou. Výskyt v populaci se pohybuje mezi 5–8 %, odborníci však tvrdí, že může být i výrazně vyšší, neboť onemocnění často není diagnostikováno. Hlavními příznaky, které na spánkovou apnoi upozorní, je hlasité chrápání a nadměrná denní spavost.

Rizika spánkové apnoe – proč ji řešit

Spánková apnoe není banální diagnózou, je nebezpečná, protože opakované snížení množství kyslíku v krvi je spojeno s rozvojem závažných zdravotních komplikací – zejména kardiovaskulárních, jako je např. hypertenze. Zvyšuje se také riziko cévní mozkové  příhody, infarktu a arytmií. U pacientů s chronickým srdečním selháním apnoe zhoršuje již existující projevy. Kromě srdečních onemocnění mají lidé trpící spánkovou apnoí vyšší riziko vzniku diabetu nebo onemocnění jater.


Spánková apnoe má kromě výše uvedených komplikací i další úskalí. Únava a mikrospánky během dne jsou totiž velmi nebezpečné při výkonu zaměstnání (obsluha strojů, řidiči). Celkově dochází ke snížení kvality života nejen nemocného, ale i jeho partnera. Nemocný není kvůli únavě schopen věnovat se svým zálibám, omezuje společenský život. Výsledkem pak mohou být i psychické problémy a deprese. To vše jsou důvody, proč je třeba při podezření na spánkovou apnoi jednat a hledat řešení.

Hlavní typy spánkové apnoe

Podle mechanismu vzniku rozdělujeme spánkovou apnoi na tři hlavní druhy – obstrukční, centrální a smíšenou.

 • Obstrukční spánková apnoe – nejčastější typ, kdy k periodickému útlumu dechu ve spánku dochází vlivem zablokování dýchacích cest, přičemž aktivita mozkového centra pro dýchání zůstává zachována. Hlavní příčinou obstrukční spánkové apnoe je zúžení nebo kolaps tkání v oblasti kořene jazyka a měkkého patra, který brání volnému průchodu vzduchu do dolních dýchacích cest. Po výdechu dojde k zúžení dýchacích cest a množství kyslíku v krvi klesne. Mozek stav zaznamená a rychle nemocného probudí, aby opět začal dýchat. Probuzení je většinou tak krátké, že si ho pacient nepamatuje. Tento proces se neustále opakuje a zabraňuje upadnout do hlubokého spánku potřebného pro regeneraci organismu.  
 • Centrální spánková apnoe – méně častý typ spánkové apnoe, souvisí s útlumem aktivity mozkového centra pro dýchání, kdy je narušen přenos signálů z mozku ke svalům, které zprostředkovávají dýchání.
 • Smíšená spánková apnoe – kombinuje oba předchozí typy.

Závažnost spánkové apnoe

Spánková apnoe je definována jako stav, kde dojde ve spánku k úplné zástavě dechu trvající nejméně po dobu deseti vteřin u dospělých nebo dvou a více po sobě jdoucích dechů u dětí. Závažnost choroby se určuje podle počtu apnoí a hypopnoí/hodinu pomocí indexu AHI (Apnoe hypopnoe index).

 • Lehká spánková apnoe: AHI 5–14
 • Středně těžká spánková apnoe: AHI 15–29
 • Těžká spánková apnoe: AHI 30 a více

Spánková apnoe na sebe může upozornit například nadměrnou denní spavostí.
Nadměrná denní spavost ovlivňuje kvalitu života postiženého a může být i nebezpečná při výkonu zaměstnání.

Příznaky spánkové apnoe – jak ji poznat

Hlavní příznaky spánkové apnoe jsou následující:

 • Hlasité chrápání, které budí ze spánku nemocného i jeho partnera
 • Lapání po dechu ve spánku
 • Sucho v ústech po probuzení
 • Bolesti hlavy po probuzení
 • Nespavost
 • Nadměrná denní spavost (hypersomnie) – usínání v práci, při řízení automobilu, při sledování TV apod.
 • Snížená schopnost soustředění
 • Podrážděnost, náladovost, sklíčenost, deprese

Pokud vás tyto symptomy postihují, neváhejte a obraťte se na odborníka. Diagnostikou spánkové apnoe se dále zabývají spánková centra a spánkové laboratoře.


Rizikové faktory spánkové apnoe

Spánková apnoe může postihnout každého, dokonce i děti. Existuje celá řada faktorů, které riziko spánkové apnoe zvyšují. Podívejme se na ně podrobněji:

 • Nadváha a obezita – nadbytečné kilogramy jsou významným rizikovým faktorem spánkové apnoe. Tuk v oblasti horních cest dýchacích brání volnému dýchání ve spánku.
 • Anatomické předpoklady – lidé se silnějším krkem mívají užší dýchací cesty.
 • Zúžení dýchacích cest – může být vrozené nebo mohou být na vině zvětšené krční nebo nosní mandle – to je příčinou spánkové apnoe zejména u dětí. Také dlouhodobě ucpaný nos, např. z důvodu chronické alergie, je rizikovým faktorem pro rozvoj spánkové apnoe.
 • Věk, pohlaví, dědičnost – spánková apnoe se nejčastěji projevuje u starších mužů. Pokud je problém v rodině, je pravděpodobnost ještě vyšší.
 • Alkohol, sedativa, léky na uklidnění – všechny tyto látky uvolňují svalstvo krku, což přispívá k obstrukci dýchacích cest.
 • Kouření – kuřáci trpí spánkovou apnoí 3x častěji než nekuřáci. Kouření vyvolává zánět dýchacích cest, který přispívá k zúžení dýchacích cest.
 • Některá onemocnění –  hypertenze, diabetes II. typu, Parkinsonova choroba, hormonální poruchy, syndrom polycystických vaječníků nebo chronická onemocnění plic mohou souviset se spánkovou apnoí.

Spánková apnoe – diagnóza

Při podezření na spánkovou apnoi (hlasité chrápání, denní spavost) je vhodné se vydat pro radu k lékaři. Praktický lékař doporučí vhodná vyšetření u neurologa a na ORL. K dispozici je celá řada standardizovaných dotazníků, které lékaři pomohou vyhodnotit závažnost vašeho stavu, dále je třeba provést fyzikální vyšetření nosu a krku.

Nejspolehlivějším testem k rozlišení spánkové apnoe od běžného chrápání je tzv. polysomnografie, která se provádí ve specializované spánkové laboratoři. Pacient zde spí 8 hodin, během nichž je neustále detailně monitorován. Další, poněkud dostupnější a snáze proveditelnou možností pro stanovení diagnózy, je domácí spánkové vyšetření, kdy lékař zapůjčí pacientovi diagnostický přístroj na jednu noc domů. Přístroj změří základní kardiorespirační ukazatele pacienta. Na základě výsledků je pak stanoven další postup léčby.


Jaké jsou způsoby léčby spánkové apnoe?

V případě lehké spánkové apnoe mohou být dostačující pouze režimová opatření. Mezi ta patří:

 • Snížení tělesné hmotnosti, ideálně ve spolupráci s lékařem
 • Zanechání kouření (faktor zhoršující problémy s chrápáním)
 • Cvičení – pravidelný pohyb např. 30 minut rychlé chůze denně většinu dní v týdnu
 • Spánková apnoe a alkohol – lékaři doporučují nepít alkohol 4–6 hodin před spaním
 • Omezení užívání léků vyvolávajících ospalost
 • Spánek na boku – můžete například zašít míček do zadní části pyžama

Při léčbě spánkové apnoe se uplatňují domácí ventilační přístroje.
Ventilační přístroje na domácí použití pomáhají velké části pacientů.

Další možná léčba spánkové apnoe

Pokud režimová opatření nemají kýžený efekt nebo v případě závažné spánkové apnoe, doporučí lékař další léčbu. Možností je několik:

 • Používání ortodontických pomůcek – jedná se o tělíska podobná běžným rovnátkům, která mají za úkol zvětšit prostor v oblasti kořene jazyka.

 • Chirurgická léčba – provádí se několik typů chirurgických zákroků s cílem zlepšit průchodnost horních dýchacích cest (odstranění zbytnělých tkání, plastika měkkého patra, stomatochirurgické výkony, v krajních případech tracheostomie).

 • Přístroje k léčbě spánkové apnoe –  tato léčba (léčba pozitivním přetlakem, CPAP, biPAP) je určena pro pacienty s těžkou spánkovou apnoí. Jedná se o různé přístroje na bázi ventilátoru, který vytváří přetlak, a tím zabraňuje kolapsu horních dýchacích cest ve spánku. Pacient má po celou dobu spánku nasazenou speciální masku. Důležitá je dobrá spolupráce pacienta, tento způsob léčby toleruje asi 60 - 70 % nemocných. Se závažností onemocnění tolerance pacientů k tomuto typu léčby narůstá.

Spánková apnoe u dětí/kojenců

Spánková apnoe se může vyskytovat i u dětí. Tímto problémem trpí 1–3 % dětí ve věku 2–8 let. Spánková apnoe je u školních dětí definována jako zástava dechu ve spánku na 10 sekund, u menších dětí a kojenců jako vynechání dvou po sobě jdoucích dechů.

Nočními příznaky apnoe u dětí může být kromě chrápání zaujímání nezvyklé polohy ve spánku (hlava nepřirozeně zvrácená vzad), neklidný spánek, noční můry, náměsíčnost nebo zvýšené pocení. Relativně často je u dětí s apnoí přítomno noční pomočování. Zhoršená kvalita spánku se u dětí projevuje i v průběhu dne, často příznaky, které mohou připomínat ADHD (poruchy koncentrace, hyperaktivita, zhoršení prospěchu ve škole apod.). Kromě poruch kognitivních funkcích může apnoe u dětí vyvolat komplikace v oblasti kardiovaskulárního systému nebo zvýšit pravděpodobnost rozvoje onemocnění srdce a cév v dospělosti.

Nejčastější příčinou spánkové apnoe u dětí je zúžení dýchacích cest v důsledku zvětšení nosních a/nebo krčních mandlí. Po jejich chirurgickém odstranění se uleví 70–90 % dětí. Další a stále běžnější příčinou apnoe u dětí je obezita.

Vzhledem k tomu, jak výrazně může spánková apnoe ovlivnit zdraví a celkovou pohodu dítěte, je na místě všem rodičům doporučit, aby kvalitě spánku svých dětí věnovali pozornost a v případě pochybností se obrátit na dětského lékaře.Články k tématu Spánková apnoe - příznaky, typy a léčba

 • Únava v těhotenství

  Únava v těhotenství

  · 8 minut čtení
  Jste těhotná a máte pocit, že byste mohla celé dny prospat? Těhotenství je pro ženský organismu velkou zátěží, takže zvýšená únavnost je běžným příznakem, který jej provází. Jak únavu během těhotenství zvládnout a je možné proti ní něco udělat?
 • Únava po prodělaném onemocnění Covid-19

  Únava po prodělaném onemocnění Covid-19

  · 7 minut čtení
  Únava je jedním z nejčastěji popisovaných příznaků tzv. postcovidového syndromu, tedy syndromu, s nímž se setkává mnoho pacientů pro prodělaném onemocnění COVID-19. 
 • Kruhy pod očima – jak se jich zbavit?

  Kruhy pod očima – jak se jich zbavit?

  · 9 minut čtení
  Kruhy pod očima jsou od pradávna synonymem pro únavu a nevyspání. Někteří lidé však s kruhy pod očima bojují celoživotně, i když spánku a energie mají dost. Jak je to možné a co proti kruhům pod očima dělat? A jaká kosmetika vám s kruhy pod očima pomůže?
O autorovi
PharmDr. Lucie Drábková
PharmDr. Lucie Drábková
Číst více od autora
O autorovi
PharmDr. Lucie Drábková
PharmDr. Lucie Drábková
Číst více od autora