516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Boiron Gastrocynésine 60 tablet

Boiron Gastrocynésine 60 tablet

Boiron Gastrocynésine 60 tablet

50065189
Homeopatický léčivý přípravek: Více o legislativě
159 Kč
Skladem u dodavatele

Homeopatický léčivý přípravek.

Podrobné informace o produktu

GASTROCYNÉSINE®, sublingvální tablety (tablety k rozpuštění pod jazykem)
Homeopatický léčivý přípravek
 
1. CO JE GASTROCYNÉSINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GASTROCYNÉSINE UŽÍVAT
Neužívejte GASTROCYNÉSINE
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku GASTROCYNÉSINE.
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku GASTROCYNÉSINE je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
GASTROCYNÉSINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku GASTROCYNÉSINE
GASTROCYNÉSINE obsahuje sacharózu a laktózu.
 
3. JAK SE GASTROCYNÉSINE UŽÍVÁ
Orální podání.
 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Obvyklé dávkování přípravku pro děti a dospělé je 1-2 tablety. Tablety nechte rozpustit v ústech 15 minut před jídlem. V případě potřeby zopakujte i po jídle.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i GASTROCYNÉSINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK GASTROCYNÉSINE UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 
GASTROCYNÉSINE neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
 
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek, bez dosud známých nežádoucích účinků.
 
O správném použití přípravku GASTROCYNÉSINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii –
u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
 
Co přípravek GASTROCYNÉSINE obsahuje
Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:
 
Resina piceae (Abies nigra) 4 CH .................................................................................................... 75 mg
Carbo vegetabilis 4 CH ................................................................................................................... 75 mg
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH ..................................................................................... 75 mg
Robinia pseudo-acacia 4 CH ........................................................................................................... 75 mg
 
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.
 
Jak GASTROCYNÉSINE vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety.
Balení obsahuje 60 tablet.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013.

HOMEOPATICKÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
60 sublingválních tablet

Kategorie produktu

Parametry

Značka Boiron
SUKL název GASTROCYNÉSINE TBL SLG 60
Farmakoterapeutická skupina homeopatika
SUKL kód 103408
EAN 3352712002757

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.