Orlistat Teva 60 mg 84 tobolek

50064612

Registrovaný léčivý přípravek

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 
Orlistat Teva 60 mg tvrdé tobolky
Orlistatum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto jej však musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud nezhubnete během 12 týdnů užívání Orlistatu Teva 60 mg, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Možná budete muset přestat Orlistat Teva 60 mg užívat.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci nalzenete:
1. Co je Orlistat Teva 60 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orlistat Teva 60 mg užívat
3. Jak se Orlistat Teva 60 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Orlistat Teva 60 mg uchovávat
6. Další informace

1. CO JE ORLISTAT TEVA 60 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Orlistat Teva 60 mg je přípravek na snížení tělesné hmotnosti pro dospělé od 18 let věku, kteří trpí nadváhou a mají body mass index (BMI) 28 nebo více. Přípravek Orlistat Teva 60 mg by se měl užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků. Pomocí BMI zjistíte, zda máte normální tělesnou hmotnost vzhledem ke své výšce nebo zda trpíte nadváhou. V tabulce vyhledejte svoji výšku. Pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než odpovídá Vaší výšce, přípravek Orlistat Teva 60 mg neužívejte.
Výška Hmotnost Výška Hmotnost
1,50 m 63 kg 4' 10'' 9st 8lbs
1,55 m 67,25 kg 5' 0'' 10st 3lbs
1,60 m 71,75 kg 5' 2'' 10st 13lbs
1,65 m 76,25 kg 5' 4'' 11st 9lbs
1,70 m 81 kg 5' 6'' 12st 5lbs
1,75 m 85,75 kg 5' 8'' 13st 2lbs
1,80 m 90,75 kg 5' 10'' 13st 13lbs
1,85 m 95,75 kg 6' 0'' 14st 10lbs
1,90 m 101 kg 6' 2'' 15st 8lbs

Riziko nadváhy
Nadváha u Vás zvyšuje riziko závažných zdravotních problémů jako je diabetes (cukrovka) a srdeční onemocnění. Při těchto stavech se však nemusíte cítit špatně. Měl(a) byste proto pro jistotu vyhledat svého lékaře a nechat si udělat celkové vyšetření.

Jak Orlistat Teva 60 mg účinkuje
Léčivá látka obsažená v Orlistatu Teva 60 mg je navrhnuta tak, aby zasáhla tuky ve Vašem trávicím systému. Zabrání vstřebání přibližně čtvrtiny tuků přijatých potravou. Tyto tuky projdou Vaším tělem a vyloučí se stolicí. Mohou se u Vás objevit účinky léčby související se stravou (viz bod 4). Pro zvládnutí těchto účinků je důležité, abyste dodržoval(a) dietu se sníženým obsahem tuků. Pokud tomu tak bude, účinek tobolek Vám bude pomáhat zhubnout více, než kdybyste držel(a) pouze samotnou dietu. Ke každým dvěma kilogramům, které zhubnete díky dietě, Vám Orlistat Teva 60 mg pomůže snížit váhu ještě o další kilogram.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ORLISTAT TEVA 60 MG UŽÍVAT
Neužívejte Orlistat Teva 60 mg pokud
 • je Vám méně, než 18 let
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte
 • jestliže užíváte cyklosporin, který se podává po transplantaci orgánů nebo k léčbě revmatoidní artritidy a některých závažných kožních onemocnění
 • jestliže užíváte warfarin nebo jiné léky na ředění krve
 • jestliže jste alergický(á) na orlistat nebo pomocné látky obsažené v přípravku Orlistat Teva 60 mg: viz bod 6 Příbalové informace
 • jestliže trpíte cholestázou (stav, kdy je blokován odtok žluče z jater) pokud máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom), které Vám diagnostikoval lékař.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Orlistat Teva 60 mg je zapotřebí
Pokud máte diabetes (cukrovku). Poraďte se se svým lékařem, který možná bude muset upravit dávku Vašich antidiabetik.
Pokud máte onemocnění ledvin. Poraďte se s lékařem předtím, než začnete Orlistat Teva 60 mg užívat. Užívání orlistatu může být u pacientů s chronickým onemocněním ledvin spojeno s tvorbou ledvinových kamenů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Orlistat Teva 60 mg může ovlivnit léky, které máte užívat.
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte Orlistat Teva 60 mg s:
 • cyklosporinem: cyklosporin se používá po transplantaci orgánů nebo k léčbě těžké revmatoidní artritidy a některých závažných kožních onemocnění warfarinem nebo jinými přípravky na ředění krve.
 • akarbózou (antidiabetikum, které se používá k léčbě cukrovky 2. typu). Orlistat Teva 60 mg není vhodný pro osoby, které užívají akarbózu.
Perorální antikoncepce a Orlistat Teva 60 mg
Pokud trpíte těžkým průjmem, mohou být antikoncepční pilulky méně účinné. Pokud máte těžký průjem, měla byste používat ještě další metodu k zabránění početí.

Multivitamíny a Orlistat Teva 60 mg
Měl(a) byste užívat multivitamínový přípravek každý den. Orlistat Teva 60 mg totiž může snižovat hladiny některých vstřebávaných vitamínů. Multivitamínový přípravek by měl obsahovat vitamíny A, D, E a K. Multivitamíny byste měl(a) užívat před spaním, v době, kdy neužíváte Orlistat Teva, aby se zajistilo, že se vitamíny vstřebají.

Před zahájením léčby přípravkem Orlistat Teva 60 mg se poraďte s lékařem, pokud užíváte
 • amiodaron, užívaný na problémy se srdečním rytmem;
 • léky na štítnou žlázu (levothyroxin), protože může být nezbytné upravit dávky přípravků a užívat je v rozdílnou denní dobu
 • léky na epilepsii, protože byste měl(a) jakékoliv změny ve frekvenci nebo intenzitě křečí konzultovat se svým lékařem.
Poraďte se se svým lékařem, pokud zároveň s Orlistatem Teva 60 mg užíváte
 • léky na vysoký krevní tlak, protože může být nezbytné upravit dávkování;
 • léky na vysoký cholesterol, protože může být nezbytné upravit dávkování.
Užívání Orlistatu Teva 60 mg s jídlem a pitím
Přípravek Orlistat Teva 60 mg by se měl užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků. Snažte se zahájit tuto dietu před začátkem léčby. Informace o tom, jak stanovit množství kalorií a tuků v dietě, viz Další užitečné informace v bodě 6.

Užívejte Orlistat Teva 60 mg s hlavními jídly. Obvykle to znamená jednu tobolku se snídaní, obědem a večeří. Pokud jídlo vynecháte, nebo jídlo neobsahuje žádný tuk, tobolku neužívejte. Orlistat Teva 60 mg účinkuje pouze tehdy, pokud je podán se stravou obsahující tuk.

Pokud jíte vysokotučná jídla, neužívejte více přípravku, než je doporučená dávka. Užívání tobolek s jídlem obsahujícím hodně tuků může zvýšit riziko vzniku účinků léčby souvisejících se stravou (viz bod 4). Během užívání Orlistatu Teva 60 mg se důsledně snažte vyhnout jakémukoli vysokotučnému jídlu.

Těhotenství a kojení
Neužívejte Orlistat Teva 60 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Orlistat Teva 60 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE ORLISTAT TEVA 60 MG UŽÍVÁ
Příprava na snížení hmotnosti
1. Zvolte si datum, kdy začnete
Zvolte si den, kdy začnete užívat tobolky. Před zahájením užívání tobolek začněte s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků a nechejte Vašemu organismu několik dní, aby si zvykl na nové stravovací návyky. Záznamy o tom, co jste snědl(a) si zapisujte do dietního deníku. Dietní deníky jsou účinné, protože Vás upozorní na to, co jste snědl(a), kolik toho bylo a mohou být základem pro změnu jídelníčku.

2. Určete si, kolik chcete zhubnout
Přemýšlejte o tom, kolik byste chtěl(a) vážit a stanovte si cílovou hmotnost. Reálným cílem je zhubnout mezi 5 a 10% z Vaší původní hmotnosti. Váhový úbytek může během týdnů kolísat. Měl(a) byste docílit postupného stabilního váhového úbytku kolem 0,5 kg týdně.

3. Stanovte si množství kalorií a tuků
Aby se Vám lépe hublo, potřebujete mít stanoveny dvě denní cílové hodnoty – jednu pro kalorie a druhou pro tuky. Další rady viz Další užitečné informace v bodě 6.

Užívání Orlistatu Teva 60 mg
Dospělí starší 18 let
Užívejte jednu tobolku třikrát denně. Užívejte Orlistat Teva 60 mg s hlavními jídly. Obvykle to znamená jednu tobolku se snídaní, obědem a večeří. Ujistěte se, že tato tři jídla jsou vyvážená, nízkokalorická a se sníženým obsahem tuků. Pokud vynecháte jídlo, nebo jídlo neobsahuje žádný tuk, tobolku neužívejte. Orlistat Teva 60 mg účinkuje pouze tehdy, pokud je podán se stravou obsahující tuk. Užívejte Orlistat Teva 60 mg těsně před, v průběhu, nebo nejpozději jednu hodinu po jídle. Spolkněte celou tobolku. Tobolka by měla být zapita vodou. Neužívejte více než tři tobolky denně. Jezte nízkotučná jídla, abyste snížil(a) riziko vzniku účinků léčby souvisejících se stravou (viz bod 4).

Snažte se být fyzicky aktivnější dříve, než začnete užívat tobolky. Fyzická aktivita je důležitou součástí programu na snížení tělesné hmotnosti. Pokud jste předtím necvičil(a), měl(a) byste se poradit se svým lékařem. Pokračujte v aktivitách během užívání Orlistatu Teva 60 mg a i poté, co s jeho užíváním skončíte.

Jak dlouho by se měl přípravek Orlistat Teva 60 mg užívat
Přípravek Orlistat Teva 60 mg by se neměl užívat déle než šest měsíců. Pokud nezhubnete během 12 týdnů užívání Orlistat Teva 60 mg, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Možná budete muset přestat Orlistat Teva 60 mg užívat. Úspěšné zhubnutí nespočívá ve změně jídelníčku na krátkou dobu a pak v návratu ke starým návykům. Lidé, kteří zhubli a váhový úbytek si udrželi, museli změnit životní styl, včetně změn týkajících se toho, co jedí a jak jsou aktivní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Orlistat Teva 60 mg, než jste měl(a)
Neužívejte více než tři tobolky denně.
Pokud užijete příliš mnoho tobolek, kontaktujte co nejdříve lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Orlistat Teva 60 mg
Pokud zapomenete užít tobolku: Jestliže od Vašeho posledního jídla uplynula méně než jedna hodina, vezměte si zapomenutou tobolku. Jestliže od Vašeho posledního jídla uplynula více než jedna hodinu, neužívejte zapomenutou tobolku. Počkejte a užijte další tobolku s příštím hlavním jídlem jako obvykle.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Orlistat Teva 60 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastější nežádoucí účinky spojené s užíváním Orlistatu Teva 60 mg (například větry s nebo bez olejovitého špinění, náhlé nebo častější nucení na stolici a měkká stolice) jsou způsobeny tím, jak přípravek účinkuje. Tyto účinky léčby související se stravou zvládnete lépe, pokud budete jíst jídla se sníženým obsahem tuků.

Závažné nežádoucí účinky (není známo, jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují)
Závažné alergické reakce známky závažné alergické reakce zahrnují: závažné obtíže s dýcháním, pocení, vyrážku, svědění, otok obličeje, rychlou srdeční akci a kolaps.
 • Přestaňte užívat tobolky. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Další závažné nežádoucí účinky
krvácení z konečníku (rekta) divertikulitida (zánět tlustého střeva). Příznaky mohou zahrnovat bolest v podbřišku, zvláště na levé straně, případně s horečkou a zácpou pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky mohou zahrnovat silnou bolest břicha, která někdy vystřeluje směrem do zad, případně s horečkou, nevolností a zvracením. puchýře na kůži (včetně praskajících puchýřů) silná bolest žaludku způsobená žlučovými kameny hepatitida (zánět jater). K příznakům patří žluté zbarvení kůže a očí, svědění, tmavá barva moči, bolest v oblasti žaludku a citlivost v oblasti jater (bolest pod přední stranou hrudního koše vpravo), v některých případech ztráta chuti k jídlu. Oxalátová nefropatie (nahromadění šťavelanu vápenatého, které může vést k tvorbě ledvinových kamenů). Viz bod 2, zvláštní opatrnosti při použití přípravku Orlistat Teva 60 mg je zapotřebí.
 • Přestaňte užívat tobolky.
 • Pokud se u Vás vyskytne některý z výše uvedených účinků, poraďte se s lékařem.
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)
větry (plynatost) s nebo bez olejovitého špinění náhlé nucení na stolici mastná nebo olejovitá stolice měkká stolice.
 • Řekněte svému lékaři, pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný nebo Vám způsobuje obtíže.
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)
bolest žaludku (břicha) inkontinence (unikání stolice) tekutá/vodnatá stolice častější vyměšování úzkost.
 • Řekněte svému lékaři, pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný nebo Vám způsobuje obtíže.
Účinky na krevní testy (není známo, jak často se tyto účinky vyskytují)
zvýšení hladin některých jaterních enzymů účinky na krevní srážlivost u osob užívajících warfarin nebo jiné přípravky na ředění krve (antikoagulancia).
 • Pokud máte podstoupit vyšetření krve, řekněte lékaři, že užíváte Orlistat Teva 60 mg.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Naučte se, jak zvládat účinky léčby související se stravou
Nejčastější nežádoucí účinky vznikají díky mechanismu, jakým tobolky účinkují a jsou důsledkem tuků, které procházejí Vaším tělem. Tyto účinky typicky vznikají během prvních několika týdnů užívání tobolek před tím, než se naučíte, jaké má být maximální množství tuků ve Vaší dietě. Tyto účinky léčby související se stravou pro Vás mohou být signálem, že jste snědl(a) více tuků, než jste měl(a).

Můžete se naučit minimalizovat dopad účinků léčby souvisejících dodržováním následujících základních pokynů:
Začněte držet dietu s nízkým obsahem tuků několik dní nebo i týden předtím, než zahájíte užívání tobolek Zjistěte si více o tom, kolik tuků obvykle obsahují Vaše oblíbená jídla a o velikosti Vašich porcí. Tím, že se seznámíte s velikostí porcí, snížíte pravděpodobnost, že náhodně překročíte Vaši cílovou hodnotu tuků. Rozdělte si Vaši povolenou dávku tuku rovnoměrně do všech jídel během dne. „Nešetřete“ si povolené množství tuků a kalorií, abyste si je pak jednorázově dopřáli na jídlo nebo moučník s vysokým obsahem tuků, jak jste to možná dělal(a) v jiných programech na snížení tělesné hmotnosti. Většina uživatelů, u nich se tyto účinky objevily, zjistila, že je mohou zvládnout a regulovat úpravou diety.

Nebuďte znepokojeni, když nemáte žádný z těchto problémů. Neznamená to, že tobolky nepůsobí.

5. JAK ORLISTAT TEVA 60 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeném na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tobolky v lahvičkách by měly být spotřebovány během 6 měsíců po prvním otevření lahvičky.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Orlistat Teva 60 mg obsahuje
Léčivou látkou je orlistatum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum 60 mg.
Pomocnými látkami jsou:
náplň tobolky: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát
obal tobolky: želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171)

Jak Orlistat Teva 60 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Orlistat Teva 60 mg jsou tobolky s víčkem i tělem světle modré barvy.
Orlistat Teva 60 mg se dodává v baleních po 42, 60, 84, 90 a 120 tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA,19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polsko
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.7.2012

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE
Zde.

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
84 tobolek

Parametry
Značka Orlistat
SUKL název ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 I
Farmakoterapeutická skupina anorektika
Věk dítěte od 18 let
SUKL kód 160496
EAN 8592387015781
Přílohy
Příbalová infomace PDF

Darujte na Vánoce to nejcennější Darujte na Vánoce to nejcennější