Xyzal 5 mg 14 tablet

Registrovaný léčivý přípravek

Značka: XYZAL
Xyzal 5 mg se používá k léčbě příznaků spojených s alergickou rýmou a kopřivkou u dospělých a dětí od 6 let.
179

O produktu

50025002

XYZAL - úleva od alergie


XYZAL je antialergikum. Účinnou látkou je levocetirizine-dihydrochlorid.

Používá se k léčbě příznaků spojených s:

  • Alergickou rýmou (včetně přetrvávající alergické rýmy)
  • Kopřivkou

Vhodné od 6 let

Vhodné od 6 let

24 hodinový účinek

24hodinový účinek


Xyzal - dávkování a způsob podání

DÁVKOVÁNÍ

Pro děti od 6 let a dospělé je doporučená denní dávka 5 mg (jedna potahová tableta). Vzhledem k lékové formě není přípravek doporučován dětem do 6 let.

Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů, poraďte se s lékařem.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Potahové tablet se užívají perorálně, polykají se celé, zapíjejí s tekutinou a mohou se užívat s jídlem nebo bez jídla. Doporučuje se podání v jedné denní dávce.

SLOŽENÍ

Jedna potahová tableta obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

UPOZORNĚNÍ

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK K VNITŘNÍMU UŽITÍ. PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Přípravek Xyzal 5 mg obsahuje laktózu. Nutno vzít v úvahu při nesnášenlivosti některých cukrů.

SLOŽENÍ Jedna potahová tableta obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu.


NEPOUŽÍVEJTE XYZAL, JESTLIŽE:

  • Jste alergičtí na kteroukoli složku tohoto přípravku
  • Máte závažnou poruchu funkci ledvin
  • Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

PORAĎTE SE S LÉKÁŘEM, JESTLIŽE:

  • Máte poranění míchy
  • Máte potíže se zvětšenou prostatou
  • Máte epilepsii
  • Je u Vás plánováno testování na alergii

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.