Drogerie

Allnature Bílý ocet 10% s vůní malin 5 l

Značka: ALLNATURE

Allnature Bílý ocet 10% s vůní malin je účinný čisticí prostředek s dezinfekčními vlastnostmi pro použití v koupelně i v kuchyni. Odstraňuje vodní kámen, působí proti zápachu.

Akce 3 za cenu 2 Při nákupu 3 ks označených prostředků na čištění značky Allnature v libovolné kombinaci získáte nejlevnější za 0,01 Kč. Akce platí do 30. 6. 2024, nebo do vyprodání zásob.
289
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 23.6.2024.

O produktu: Allnature Bílý ocet 10% s vůní malin 5 l

50155226

Úvod

Ocet je léty prověřený a všestranný pomocník na úklid domácnosti. Bílý ocet Allnature s vůní malin obsahuje 10 % kyseliny octové a ve srovnání s klasickým potravinářským octem je koncentrovanější a neobsahuje cukr, takže je průhledný a nezanechává stopy na čištěných površích. Velmi účinně čistí i dezinfikuje, odstraňuje plísně, bakterie, zápach a vodní kámen. Můžete jej využít také ke změkčení vody, hubení plevele či odstranění zápachu z lednice, pračky apod. V kombinaci s jedlou sodou bílý ocet skvěle čistí povrchy v koupelně a v kuchyni jako jsou dlaždičky, dřez nebo WC.

Hlavní vlastnosti

  • 10% bílý ocet s vůní malin
  • k úklidu celé domácnosti
  • čistí, dezinfikuje, odstraňuje zápach a vodní kámen

Složení

Ocet kvasný lihový 10%, parfemace horkých malin.


Použití

Bílý ocet před použitím nařeďte čistou vodou v poměru 1:4. Z 1 litru octa a 4 litrů vody získáte 5 l univerzálního čisticího prostředku.


Upozornění

Skladujte v suchu a temnu v uzavřené nádobě. Chraňte před slunečním zářením. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení: H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P260  - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 - Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.