B. Braun Softasept N bezbarvý sprej 250 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Značka: B. BRAUN
Alkoholový roztok Softasept N je určený k přímému použití k dezinfekci kůže. Je baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, účinný proti lipofilním virům včetně HBV, rotavirům a poliovirům.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci ve 0 lékáren
169

O produktu

50077387

Softasept® N bezbarvý sprej je alkoholový přípravek k dezinfekci pokožky. Je vhodný i pro alergiky a děti. Neobsahuje jód. Softasept® N je určen na dezinfekci kůže před veškerými chirurgickými zákroky, punkcemi, injekcemi včetně vakcinací ve všech oblastech zdravotnictví, domácí péče, dialýz a lékařské praxe. Je baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, účinný proti lipofilním virům včetně HBV, rotavirům a poliovirům.

Hlavní vlastnosti:

  • alkoholový roztok k dezinfekci kůže před chirurgickými zákroky
  • hubí bakterie, houby, viry
  • neobsahuje jód
  • vhodný pro děti i alergiky
  • bezbarvý

Složení

100 g roztoku obsahuje: ethanol/etanol (100%) 74,1 g a propan-2-ol/propán-2-ol 10,0 g.

Použití

Neředěný Softasept® N se nastříká na pokožku a dle potřeby se rozetře sterilním tamponem. Ošetřované oblasti pokožky je třeba dokonale smočit a nechat uschnout. 

Expozice: Pokožka chudá na tukové žlázy: před injekcemi a punkcemi min. 15 sekund, před punkcemi kloubů, lumbálními punkcemi a před operacemi min. 1 minutu.
Pokožka bohatá na tukové žlázy: Udržovat pokožku vlhkou minimálně 2,5 minut.
K profylaxi HBV: Udržovat pokožku vlhkou minimálně 5 minut.

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Při vdechnutí zajistěte postiženému čerstvý vzduch a je-li to potřeba, přivolejte lékaře. Při požití podejte velké množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při vniknutí do očí je důkladně vyplachujte proudem vody při otevřených víčkách. Pokožku umyjte důkladně vodou. Pro profesionální použití.
Biocidní přípravek. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.