Brufen 400 por.tbl.flm.30x400mg

50001665

Registrovaný léčivý přípravek

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
 
BRUFEN 400
potahované tablety
(Ibuprofenum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Brufen 400 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.       Co je přípravek Brufen 400 a k čemu se používá
2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen 400 užívat
3.       Jak se přípravek Brufen 400 užívá
4.       Možné nežádoucí účinky
5        Jak přípravek Brufen 400 uchovávat
6.       Další informace
 
1. CO JE BRUFEN 400 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Brufen 400 je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tlumícím bolest (analgetickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem protizánětlivým (antiflogistickým).

U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen zmenšuje bolest, ranní ztuhlost, místní příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů.
 
Indikační skupina
Analgetikum, antipyretikum, nesteroidní antirevmatikum
 
Brufen 400 se užívá:
 • ke snižování horečky
 • k léčbě mírné a střední bolesti, např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání jako je pohmoždění nebo podvrtnutí
 • při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění
 • při bolestivé menstruaci
 • na doporučení lékaře při revmatických onemocněních.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK  BRUFEN 400UŽÍVAT 
Neužívejte přípravek
 • jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou složku přípravku
 • jestliže jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se projevuje jako průduškové astma, kopřivka nebo rýma
 • pokud se u vás vyskytuje aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku (nebo pokud se u vás vyskytl opakovaně v minulosti)
 • pokud trpíte poruchou krvetvorby nebo srážlivosti krve
 • jestliže se u vás v minulosti vyskytlo krvácení z trávicího traktu, jež bylo vyvoláno léčbou nesteroidními protizánětlivými léky
 • pokud trpíte závažným srdečním selháváním
 • Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství, pouze na doporučení lékaře ho užívají ostatní těhotné a kojící ženy.
 • Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek Brufen 400 vhodný pro děti do 12 let.
Zvláštní opatrnosti při použití  přípravku Brufen 400 je zapotřebí,pokud se vás týká některý z níže uvedených bodů.
V následujících případech užívejte přípravek pouze po poradě s lékařem.
 • Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou opatrností, neboť u vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění.
 • Jestliže trpíte astmatem, může u vás přípravek Brufen 400 zvýšovat riziko vzniku bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).
 • Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte)
 • Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u vás i Brufen 400, podobně jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
 • Zvýšená opatrnost je nutná při těžké dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav může nastat např. v důsledku zvraceníl, průjmu nebo po větší operaci.
 • Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Brufen 400 pouze se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že trpíte vážnějším onemocněním jater.
Léky jako je Brufen 400 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt “sterilního” zánětu mozkových blan. Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”.
Přípravek Brufen by neměl být podáván spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.
Tak jako jiná nesteroidní antirevmatika, i Brufen může maskovat známky infekčního onemocnění.
Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
 
Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob, pacienti by proto měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu, nutnou k léčbě příznaků.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Brufen a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s Brufenem užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.
Kyselina acetylsalicylová, jiné protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), léky ovlivňující srážlivost krve (např. warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček, kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenyotinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinky léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (např. tzv. ACE inhibitorů) a močopudných léků (tzv. diuretik). Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky. Ibuprofen může potlačovat účinek léků s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček.
Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: takrolimus, zidovudin, cyklosporin, mifepriston.
Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.
 
Rostlinné přípravky:přípravky, obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.
 
Užívání přípravku Brufen 400 s jídlem a pitím
Přípravek se doporučuje užívat po jídle, avšak první ranní dávka se může vzít na lačno, aby se rychleji odstranily příznaky onemocnění (ranní strnulost).
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Brufen 400 se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, jeho podávání však není doporučeno během celého těhotenství a v průběhu porodu. V první a druhé třetině těhotenství nebo při kojení užívejte proto přípravek pouze na doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o  užívání přípravku poradit s lékařem.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.
Užívání přípravku nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Brufen 400
Tento přípravek obsahuje laktosu.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN 400 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Brufen 400 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Dospělí a dospívající od 12 let:
Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta Brufenu 400 jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4-6 hodin mezi jednotlivými dávkami.

U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje od 1200-1600 mg, avšak přesnou dávku určí vždy lékař, který může dávku zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek. Dávka 2400 mg denně by však neměla být překročena.
U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.
 
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Přípravek Brufen 400 není určen dětem a dospívajícím do 12 let věku.
 
Pokud horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv neobvyklé reakce, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.

Při užívání přípravku bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na 1200 mg (3 tablety) na den.
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen 400, než jste měl(a)
Příznakem předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať a zřídka ztráta vědomí.
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen 400
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Přípravek je při krátkodobé léčbě obvykle dobře snášen. Kromě léčebného efektu se však mohou vyskytnout i nežádoucí účinky.Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 400 jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními antirevmatiky.
Během léčby mohou vyskytnout zažívací obtíže, jako je nevolnost, zvracení, zácpa, průjem, plynatost, poruchy trávení, bolesti břicha, vředový zánět sliznice dutiny ústní  krvácení z trávicího traktu (např. krev ve stolici, zvracení krve). Ojediněle se může objevit zánět žaludku, vřed na dvanáctníku, žaludeční vřed či perforace trávicího traktu a zhoršení chronických střevních zánětů, jako je Crohnova choroba či ulcerativní kolitida. Přecitlivělost při léčbě přípravkem Brufen se může projevit jako nespecifická alergická reakce či nadměrná reakce dýchacího traktu zahrnující např. astma, zhoršení astmatu, zúžení průdušek nebo dušnost, dále se mohou vyskytnout některá kožní onemocnění, včetně vyrážek různého druhu, svědění, kopřivky a ojediněle puchýřnatých zánětů kůže (včetně epidermální nekrolýzy a Stevens-Johnsonova syndromu). Při léčbě ibuprofenem se mohou vyskytnout otoky, zvýšení krevního tlaku a zcela výjimečně i selhávání srdce. Ojediněle se mohou objevit deprese, zmatenost, bolesti hlavy, porucha čití, závrať, ospalost, poruchy vidění, ušní šelesty, zánět jater či porucha jaterních funkcí, žloutenka, různé formy poruch ledvinných funkcí (projevující se přítomností bílkoviny, drti či krve v moči, zadržováním tekutin nebo otoky). Může dojít ke snížení počtu některých krevních elementů (např. červených krvinek, destiček).
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této přibalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje, nebo dušnost, dále poruchy vidění nebo černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře. Užívání léčiv jako Brufen 400 může být spojeno s mírně zvýšením rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.
      
5. JAK PŘÍPRAVEKBRUFEN 400 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Přípravek Brufen 400 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Brufen 400 obsahuje
Léčivá látka:Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky:mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý.
 
Jak přípravek Brufen 400 vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Brufen 400 jsou bílé oválné potahované tablety  
Velikost balení:4,10, 20, 30 nebo 100 tablet
 
Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH &Co. KG, Wiesbaden, Německo
 
Výrobce
Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo
Famar SA, Anthousa, Attiki, Řecko
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 25. 3. 2009
 
LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
30 tablet

Parametry
Farmakoterapeutická skupina Nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva
SUKL kód 99579
EAN 902980
Přílohy
Příbalová infomace PDF