Feel Eco Leštidlo do myčky 450 ml

Drogerie

Značka: FEEL ECO
Feel Eco Leštidlo do myčky jemně oplachuje nádobí a odstraňuje zbylé kapky. Zabraňuje vzniku skvrn a zajišťuje nádobí beze šmouh.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci ve 0 lékáren
99

O produktu

50125356

Při mytí nádobí je nutné pečovat také o myčku, proto vždy používejte sůl, prášek i leštidlo. Feel Eco Leštidlo do myčky jemně oplachuje nádobí a odstraňuje zbylé kapky. Zabraňuje vzniku skvrn a zajišťuje nádobí beze šmouh.

Hlavní vlastnosti:

  • jemně oplachuje nádobí
  • odstraňuje zbylé kapky
  • zabraňuje vzniku skvrn na nádobí
  • zanechává nádobí beze šmouh
  • snadno biologicky rozložitelné

Složení

Základními složkami je kyselina citronová, líh a aktivní látky z přírodních olejů a cukrů.

Použití

Leštidlo je vhodné do všech typů automatických myček nádobí. Pro správnou účinnost kontrolujte hladinu leštidla v myčce a v případě nedostatku jej doplňte.

Upozornění

Varování: P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladujte v chladu a suchu. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.

O značce

Pečlivě vybrané přírodní suroviny, snadná odbouratelnost výsledného produktu v přírodě, to je standard Feel Eco. Všechny výrobky jsou vysoce koncentrované, proto stačí dávkovat v menších dávkách při zachování vysoké účinnosti produktu. Produkty Feel Eco splňují svými parametry požadavky pro správnou funkci čistíren odpadních vod, kořenových čistíren a septiků.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.