Drogerie

Feel Eco Leštidlo do myčky 450 ml

Značka: FEEL ECO
  • Feel Eco Leštidlo do myčky jemně oplachuje nádobí a odstraňuje zbylé kapky. Zabraňuje vzniku skvrn a zajišťuje nádobí beze šmouh.
*Sleva 100 Kč při nákupu produktů značky A-derma v minimální hodnotě 290 Kč. *Při nákupu produktů značky A-Derma v minimální hodnotě 290 Kč vč. DPH získáte slevu 100 Kč. Akce neplatí na zvýhodněná balení a promo balíčky. Akce platí do 31. 10. 2023 nebo do vyprodání zásob.
109

O produktu: Feel Eco Leštidlo do myčky 450 ml

50125356

Úvod

Při mytí nádobí je nutné pečovat také o myčku, proto vždy používejte sůl, prášek i leštidlo. Feel Eco Leštidlo do myčky jemně oplachuje nádobí a odstraňuje zbylé kapky. Zabraňuje vzniku skvrn a zajišťuje nádobí beze šmouh.

Hlavní vlastnosti:

  • jemně oplachuje nádobí
  • odstraňuje zbylé kapky
  • zabraňuje vzniku skvrn na nádobí
  • zanechává nádobí beze šmouh
  • snadno biologicky rozložitelné

Složení

Základními složkami je kyselina citronová, líh a aktivní látky z přírodních olejů a cukrů.


Použití

Leštidlo je vhodné do všech typů automatických myček nádobí. Pro správnou účinnost kontrolujte hladinu leštidla v myčce a v případě nedostatku jej doplňte.


Upozornění

Varování: P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladujte v chladu a suchu. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.


O značce

Pečlivě vybrané přírodní suroviny, snadná odbouratelnost výsledného produktu v přírodě, to je standard Feel Eco. Všechny výrobky jsou vysoce koncentrované, proto stačí dávkovat v menších dávkách při zachování vysoké účinnosti produktu. Produkty Feel Eco splňují svými parametry požadavky pro správnou funkci čistíren odpadních vod, kořenových čistíren a septiků.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.