Drogerie

Finish Ultimate All in 1 kapsle do myčky box 150 ks

Značka: FINISH
5.0

Kapsle do myčky Finish Ultimate All in 1 si perfektně poradí se zaschnou špínou i odolnou mastnotou a zanechávají zářivě čisté nádobí s diamantovým leskem.

Velikost balení
Skladem na e-shopu
699
Doprava zdarma

O produktu: Finish Ultimate All in 1 kapsle do myčky box 150 ks

50146381

Úvod

Kapsle do myčky Finish Ultimate All in 1 si perfektně poradí se zaschnou špínou i odolnou mastnotou a zanechávají zářivě čisté nádobí. Odstraňují skvrny od čaje a kávy, usazeniny a poskytují příjemnou svěžest. Vaše nádobí bude suché a lesklé bez nežádoucích šmouh. Tablety aktivně redukují nečistoty i při nízkých teplotách.

Hlavní vlastnosti:

  • odstraňují odolnou mastnotu i zaschlé skvrny
  • zanechává dokonale čisté a lesklé nádobí
  • pracují i při nízkých teplotách
  • biologicky rozložitelný a ve vodě rozpustný obal
  • recyklovatelné balení

Složení

15 % nebo více, avšak méně než 30 % neiontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, fosfonáty, Dále obsahuje enzymy (subtilisin, amylasa), parfém (benzylbenzoate, geraniol).


Použití

Kapsli nerozbalujte ani nerozdělujte, je zcela rozpustná ve vodě. Suchýma rukama ji vložte do suchého zásobníku. Nevkládejte kapsli do košíku na příbor. Uzavřete zásobník a zvolte vhodný program mytí. Nejlepších výsledků dosáhnete při teplotě 50/55 °C nebo na automatický program. Pro dokonalé výsledky použijte Finish leštidlo a sůl.


Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení: P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.