FlowFlex SARS-CoV-2 antigenní test 1 ks

Zdravotnické prostředky

Značka: FLOWFLEX
FlowFlex SARS-CoV-2 antigenní test pro sebetestování při podezření na onemocnění COVID-19 v počáteční fázi infekce. Test ze vzorků výtěru z nosu je vhodný i pro variantu Omikron.

Produkt ješte není dostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

89
Dočasně nedostupné

O produktu

50126500

Rychlý antigenní test na onemocnění Covid 19. FlowFlex SARS-CoV-2 antigenní test se provádí ze vzorku získaného výtěrem z přední části z nosu. Je vhodný pro testování osob, u nichž jejich poskytovatel zdravotní péče předpokládá podezření na COVID-19 během prvních 7 dnů od počátku příznaků. FlowFlex SARS-CoV-2 je vhodný pro sebetestování. Test je schválený Ministerstvem zdravotnictví k testování zaměstnanců.

Princip testu

FlowFlex SARS-CoV-2 antigenní test využívá chromatografickou imunometodu pro kvalitativní detekci nukleokapsidového proteinového antigenu viru SARS-CoV-2. Tento antigen je obecně zjistitelný ve vzorcích z horních dýchacích cest v průběhu akutní fáze infekce.

Hlavní vlastnosti:

 • rychlý test ze vzorku z přední části nosu
 • vhodné pro sebetestování
 • vhodné i pro nejnovější variantu Omikron
 • jednoduché použití
 • výsledek testu za 15 minut
 • zdravotnický prostředek

Složení

Sada obsahuje: Testovací kazetu, jednorázovou výtěrovou tyčinku, zkumavku s extrakčním pufrem, sáček na odpad, příbalový leták. K provedení testu budete potřebovat: stopky – nejsou součástí sady.

Použití

 • Před použitím testu si pečlivě přečtěte příbalový leták. Nedodržení pokynů k použití může ovlivnit výsledek testu.
 • Až do okamžiku použití musí test zůstat v uzavřeném sáčku. Nesprávné skladování může ovlivnit výsledek testu. Nepoužívejte testy, pokud je obal poškozený. Zkontrolujte datum expirace vytištěné na kazetovém foliovém pouzdru.
 • V prostoru, kde se manipuluje se vzorky nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • Pokud dojde ke krvácení z nosu, nesbírejte vzorky výtěru z nosu.
 • Použitelnost vlastního testování jednotlivcem ve věku do 18 let nebyla stanovena. Doporučuje se, aby jedinec mladší 18 let byl testován dospělým.
 • Pouze pro diagnostiku in vitro.

Odběr vzorku

 • Umyjte si ruce nebo je vydezinfikujte, před zahájením testování se ujistěte, že jsou suché.
 • Tyčinku s výtěrovým tamponem opatrně vsuňte do nosní dírky, tak aby byla zasunuta celá absorpční špička. Jemným otáčením zatlačte výtěrový tampon méně než 2,5 cm od okraje nosní dírky.
 • Výtěrovým tamponem 5x otočte a přejíždějte s ním proti vnitřní straně nosní dírky, abyste zajistili dostatečné množství vzorku.
 • Stejným tamponem proveďte výtěr v druhé nosní dírce.
 • Proveďte testování vzorku přesně podle přiloženého návodu.
 • Výsledky testu odečtěte po 15-30 minutách.
 • Testovací linie pro vzorek s vysokou virovou zátěží se může stát viditelnou do 15 minut nebo jakmile vzorek projde oblastí testovací linie.
 • Testovací linie pro vzorek s nízkou virovou zátěží může být viditelná do 30 minut.
 • Po dokončení testu vložte veškerý použitý obsah testovací sady do přiloženého sáčku na odpad a vyhoďte do běžného domácího odpadu. Důkladně si umyjte ruce.

Vyhodnocení

 • Pozitivní výsledky udávají přítomnost virových antigenů, ale pro určení infekčního stavu je potřebná korelace se stavem pacienta a ostatní diagnostické údaje. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekce nebo ko-infekce jinými viry. Zjištěný původce nemusí být definitivní příčinou onemocnění.
 • Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2 a neměly by být používány jako jediný základ pro léčbu pacienta. Negativní výsledky je třeba posuzovat v kontextu stavem pacienta a přítomností klinických příznaků a symptomů odpovídajících onemocnění Covid-19. Negativní výsledky u pacientů se symptomy po sedmi dnech by se měly brát jako předpokládané a měly by být v případě potřeby ověřeny molekulární metodou.

Upozornění

Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.