MOBILAT GEL 1x50g

MOBILAT GEL 1x50g

50012035
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
90 Kč 108 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem u dodavatele

Přípravek Mobilat, gel se používá u dospělých pacientů jako pomocná léčba u poúrazových stavů jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony.

Podrobné informace o produktu

Mobilat

Gel

glycosaminoglycani polysulfas, acidum salicylicum, extractum suprarenale

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

1. Co je Mobilat a k čemu se používá

Mobilat, gel obsahuje kombinaci léčivých látek, které odlišnými způsoby urychlují procesy hojení. Mobilat, gel je velmi dobře snášen a bezprostředně po podání má příjemně chladivý účinek. Léčivé látky jsou rychle a úplně vstřebávány kůží a působí přímo na postiženou oblast bez ovlivnění trávícího ústrojí. Mobilat, gel zmenšuje bolest, potlačuje zánět a otok a podporuje vstřebávání krevních výronů. Mobilat, gel zvyšuje prokrvení, zlepšuje látkovou výměnu a podporuje hojení tkáně, což vede k rychlému ústupu bolesti a k návratu hybnosti. Přípravek zmenšuje pohybovou bolest a otoky při zánětech kloubů, svalů, šlach a měkkých tkání v okolí kloubů.

Přípravek Mobilat, gel se používá u dospělých pacientů jako pomocná léčba u poúrazových stavů jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony.

Pouze na doporučení lékaře je možné přípravek Mobilat užívat při léčbě zánětlivých kloubních onemocnění a zánětlivých postižení měkkých tkání.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mobilat používat

Nepoužívejte Mobilat:

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky kyselinu salicylovou, glykosaminoglykan- polysulfát (chondroitin polysulfát) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

- na porušenou kůži, do očí a na sliznice

- v oblasti prsů, pokud kojíte (Viz bod Těhotenství a kojení)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Mobilat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- pokud trpíte poškozením funkce ledvin

 

Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatku zkušeností není přípravek Mobilat doporučen u dětí a dospívajících pacientů.

 

Další léčivé přípravky a Mobilat

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Kyselina salicylová může zvýšit vstřebávání jiných současně používaných přípravků k zevnímu použití.

Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné krémy, masti nebo spreje.

 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud kojíte, nesmíte používat Mobilat na kůži v oblasti prsou.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dosud není známo, že by Mobilat měl nějaký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 

Přípravek Mobilat obsahuje propylenglykol

Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.

 

3. Jak se Mobilat používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Používáte-li Mobilat, gel, oznamte to při předepisování dalších léků lékaři. O vhodnosti užívání jiných volně prodejných léků současně s přípravkem Mobilat, gel se poraďte s lékařem.

Doporučená dávka je:

Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte na postižené místo 2 až 3krát denně potřebné množství gelu (5-15 cm dlouhý proužek).

 

Způsob použití

Mobilat naneste v tenké vrstvě na postižené oblasti a lehce vmasírujte. Ošetřené místo se nezakrývá obvazem.

Mobilat, gel je také na doporučení lékaře určen pro kombinaci s fyzikální léčbou.

Před prvním použitím je třeba propíchnout hliníkovou folii na otvoru tuby hrotem, který je na vrchní straně uzávěru.

 

Délka léčby

Jestliže se do 5 dnů od zahájení léčby gelem Mobilat příznaky onemocnění nezlepší nebo se dokonce zhoršují, či se projeví nežádoucí účinky přípravku, vyhledejte lékaře! Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mobilat, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Používejte Mobilat tak jak je uvedeno v bodě Jak se Mobilat používá. Pokud nedojde k adekvátní úlevě od bolesti, nezvyšujte dávku, ale poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Mobilat

Pokračujte v léčbe jak je to uvedeno v této příbalové informaci. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Nenanášejte silnější vrstvu ani nepoužívejte přípravek častěji.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

Co Mobilat obsahuje

Léčivými látkami jsou glycosaminoglycani polysulfas, acidum salicylicum, extractum suprarenale.

100 g gelu obsahuje glycosaminoglycani polysulfas 0,2 g, acidum salicylicum 2,0 g , extractum suprarenale 1,0 g

Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, kyselina polyakrylová, propylenglykol,, etanolamin, dihydrát dinatrium- edetátu , rozmarýnová silice, čištěná voda.

 

Jak Mobilat vypadá a co obsahuje toto balení

Průhledný bezbarvý homogenní gel.

Velikost balení: 30 g, 50 g a 100 g gelu v hliníkové tubě.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Mobilat Způsob užití Vnější
Pro koho Od 18 let Farmakoterapeutická skupina nesteroidní antiflogistika a antirevmatika, analgetika
SUKL 107182 EAN 4011548008058

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.