Monitor dechu Babysense II - 2 podložky a 1 vyhodnocovací jednotka

Elektronika

Babysense II je na obsluhu nenáročný přístroj určený pro použití v domácnostech i zdravotnických zařízeních vhodný pro v zásadě zdravé kojence, vyjma kojenců s vysokým rizikem dechových potíží vyžadujících trvalý lékařský dohled.

Produkt už není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

50095409

Během prvního roku života může u dítěte dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Přístroj Babysense II může varovat, pokud jsou tyto projevy příznakem nachlazení, vysoké horečky nebo jiného chorobného stavu. V extrémním případě může zástava dechu souviset s S.I.D.S. (syndrom náhlého kojeneckého úmrtí), což je stále nejčastější příčinou úmrtí kojenců do 1 roku věku. Tento syndrom nelze diagnostikovat předem a ani moderní medicína doposud nepřišla s žádnými léčebnými prostředky či řešením, takže přístroj Babysense II, má coby ochrana, svá omezení. Avšak je to jedinečný bezpečnostní systém, který od samého zahájení prodeje pomáhá zachraňovat kojence.

Monitor dechu Babysense II je monitorovací zařízení, které může rodičům pomoci zdolat nebezpečí dýchacích potíží.

Základní vlastnosti Babysense II

Babysense II trvale detekuje pohyby Vašeho dítěte a spouští zvukový a optický signál, pokud se dechová akce zastaví na více než 20 sekund nebo pokud dechová frekvence poklesne pod 10 nádechů za minutu. Systém zahrnuje kontrolní jednotku připojenou k senzorovým deskám umístěným mezi matrací a dnem postýlky, které monitorují pohyby dítěte. Senzory nejsou v přímém kontaktu s dítětem a jeho pohyb neomezují.

Přístroj se skládá z těchto součástí

 • kontrolní jednotka
 • 2 senzorové desky
 • spojovací kabel
 • závěsná příchytka

Instalace

 • Umístěte na dno postýlky senzorové desky (viz obr. 1) nebo jednu senzorovou desku (viz. poznámka níže o novorozencích). Na desky položte matraci, která musí pevně přiléhat. Pokud matraci nelze umístit tak, aby přiléhala na senzorové desky nebo jde-li o pružinovou matraci, je nezbytné umístit na dno postýlky dřevěnou desku, na níž se umístí senzorové desky.
 • Sejměte kryt baterií, vyjměte pouzdro na baterie a vložte podle značek 4 nové baterie 1,5 V shodné velikosti AA, nejlépe alkalické. Vraťte pouzdro na baterie zpět a uzavřete kryt. Nepoužívejte staré baterie společně s novými.
 • Zapojte kabely senzorových desek do rozdvojky spojovacího kabelu a druhý konec spojovacího kabelu do vstupu na kontrolní jednotce označeného „SENSOR-IN“. Použijete-li jednu senzorovou desku, připojte kabel přímo ke kontrolní jednotce bez použití spojovacího kabelu. Druhý vstup na kontrolní jednotce je pro zařízení, které není v ČR v prodeji - nepoužívat! DŮLEŽITÉ: Kvůli zabránění nebezpečí z volně visících kabelů senzorů se doporučuje svinout přebytečnou šňůru a svázat ji přiloženou spojkou, nebo přebytečné šňůry pečlivě omotat kolem sloupků postýlky, jak ukazuje obr. 1.
 • Zastrčte závěsnou příchytku pevně do štěrbiny na zadní straně řídící jednotky a pověste ji na okraj postýlky nebo kamkoli jinam mimo dosah dítěte.

Instalace novorozenci

Při použití u kojenců ještě neschopných lézt použijte pouze jednu senzorovou desku – bez spojovacího kabelu – pro zajištění větší citlivosti přístroje. Když se dítě začne otáčet a pohybovat po postýlce, musí být zapojeny obě senzorové desky za použití spojovacího kabelu.

Zkontrolujte, že alarm je slyšet na místech, kde se v době spánku dítěte vyskytujete.

Důležitá upozornění

Babysense II je kontrolní přístroj, který monitoruje a varuje v případě zástavy dechu nebo snížení frekvence dechu (stav poruchy centrálního nervového systému), ale nemůže jí předcházet. Na tyto jevy Vás pouze upozorní, odpovědnost za první pomoc je na Vás! Přístroj Babysense II snímá pouze dechové akce a pohyb a nemůže monitorovat jiné případy. Účelem zařízení je varovat, pokud dojde k zástavě nebo zpomalení dechu a pohybu, které může souviset s běžnými událostmi, jakoukoliv jinou příčinou nebo dokonce s S.I.D.S.

Výrobce a dovozce přístrojů pro kontrolu dýchání zásadně nedoporučuje kupovat použitý výrobek nebo využívat poskytování formou půjčoven.

V případě nešetrného zacházení může dojít k poškození senzorových desek nebo kontrolní jednotky. Tyto vady se nemusí projevit okamžitě, ale mohou mít velmi závažné následky. Výrobce v těchto případech neodpovídá za funkčnost výrobku. (viz. záruční list)

V případě dvojčat a vícerčat je nutné použít pro každé dítě samostatný přístroj.

Do postýlky nedávejte další dítě nebo domácí zvíře.

Matrace z pevného materiálu, jako je pěnový polystyren, mohou způsobovat falešné alarmy.

Doba použitelnosti přístroje je 24 měsíců.

Další informace

Testováno mezinárodní zkušebnou G-MED - vyhovuje požadavkům evropské směrnice 93/42/EEC (o zdravotnických přístrojích), má CE značku

Testováno národní zkušebnou SZÚ Brno (autorizovaná osoba č. 202)

Vyhovuje požadavkům české technické normy ČSN EN 60601-1:1994 základním požadavkům nařízení vlády č. 181/2001 Sb. ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. o technických požadavcích na prostředky zdravotnické techniky vydáno prohlášení o shodě

Vyhovuje požadavkům české technické normy ČSN EN 60601-1-2:1996 a základním požadavkům nařízení vlády č. 169/1997 Sb. o technických požadavcích na elektromagnetickou kompatibilitu - vydáno prohlášení o shodě

Provedeny klinické zkoušky podle zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a vyhl. MZd č. 316/2000 Sb. - vydáno klinické hodnocení

Technické parametry

 • model: CU-100/2
 • napájení: tužkové baterie 4x1,5V typu LR6, velikost AA
 • příkon: 6 kW
 • spotřeba proudu: 1 mA
 • hlasitost alarmu: 85dB SPL na vzdálenost 1 m
 • senzorové desky: materiál – ABS 440 x 270 mm
 • kontrolní jednotka: materiál – ABS 160 x 110 mm

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.