MozziWatch Repelent 75 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Značka: MOZZIWATCH
MozziWatch je vysoce účinný repelent, vhodný pro dospělé, děti i kojence. Odpuzuje nepříjemný hmyz, včetně komárů a klíšťat, po dobu až 6 hodin.
Skladem na e-shopu
299

O produktu

50136342

Repelent pro celou rodinu! MozziWatch je vysoce účinný repelent, vhodný pro dospělé, děti i kojence. Nejedná o petrochemický biocid, obsahuje výtažek z korymbie citroníkové, která odpuzuje nepříjemný hmyz po dobu až 6 hodin. Přípravek působí na u nás běžné druhy hmyzu, včetně komárů a klíšťat.

Hlavní vlastnosti

  • odpuzuje běžný hmyz, včetně komárů a klíšťat
  • vhodný i pro děti od 6 měsíců
  • působí až 6 hodin

Etický produkt

Produkt obsahuje složky, které jsou vyráběny zcela udržitelným způsobem. Výroba produktu, pěstování surovin, obaly a doprava zanechávají nulovou uhlíkovou stopu.


Složení

30% Eucalyptus citriodora oil (Citriodiol), aqua (voda), denatured ethanol 27.51 %, isopropyl alcohol 11.79 %.

Použití

Při aplikaci držte lahvičku ve svislé poloze, nastříkejte na pokožku ze vzdálenosti asi 10-20 cm (0,3 ml/600 cm²). Při použití na obličej naneste přípravek nejprve do dlaní, a poté rozetřete po tváři. Vyhýbejte se kontaktu s očima a ústy! Nestříkejte přímo na obličej! Nestříkejte do dlaní dětem. Po použití si umyjte ruce. Používejte podle potřeby.

Upozornění

Nepoužívat u kojenců mladších 6 měsíců. Nepoužívejte na zanícenou pokožku nebo pokožku spálenou sluncem. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje citronelal, citronelol, eukalyptol, limonen a linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření! Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.