Tierra Verde Pomerančový odmašťovač sprej 750 ml

Drogerie

Tierra Verde Pomerančový odmašťovač sprej účinně odstraňuje povrchové nečistoty a mastnoty, inkoust i všudypřítomné otisky prstů.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci v 0 lékárnách
109

O produktu

50123789

Toužíte po dokonale čisté domácnosti? Tierra Verde Pomerančový odmašťovač sprej účinně odstraňuje povrchové nečistoty a mastnoty, inkoust i všudypřítomné otisky prstů. Zbaví Vás také skvrn na kobercích a podlahách. Neutrální pH odmašťovače je vhodné i pro mramorové povrchy.

Hlavní vlastnosti:

  • odstraňuje veškeré nečistoty i mastnotu
  • vhodný také pro mramorové povrchy
  • s krásnou citrusovou vůní

Složení

< 5 % pomerančové terpeny, neionické tenzidy, anionické tenzidy, d-limonene. 

Použití

Pomerančový čistič nastříkejte na ošetřovaný povrch a setřete. Při velkém znečištění nechte působit několik minut. Odmašťovač můžete použít i na skvrny na prádle, předem ale otestujte stálobarevnost textilu.

Upozornění

Upozornění: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotě 5 – 30 °C. Likvidace: Nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistit několikrát výplachem vody a poté je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.