Tierra Verde Změkčovač vody 850 g

Drogerie

Skladem na e-shopu

O produktu

Mnoho domácností trápí tvrdá voda, která při praní způsobuje vyšší spotřebu pracího prostředku a šednutí prádla. Tierra Verde Změkčovač vody pomáhá tyto dva problémy vyřešit. Změkčovač tedy snižuje spotřebu pracího prostředku a omezuje usazování sraženin v textilu a v pračce.

Hlavní vlastnosti:

  • pro dokonalý výsledek z praní v tvrdé vodě
  • eliminuje usazeniny, které vedou k šednutí prádla
  • šetří spotřebu pracího prášku 
  • předchází vzniku vodního kamene
  • určený pro praní prádla v pračce

Složení

 > 30 % uhličitan sodný, 15-30 % citronan sodný, 5-15 % silikát

Použití

Změkčovač nasypte do zásobníku na prací prášek spolu s pracím prostředkem. 20 g/1 vrchovatá polévková lžíce – 60 g/3 vrchovaté polévkové lžíce dle tvrdosti vody.

Upozornění

Upozornění: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.