V-Chek 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card 20 ks

Zdravotnické prostředky

Skladem na e-shopu

3190 ušetříte 500 Kč

Původní cena 3690 Kč, sleva 14%

O produktu

Rychlý a šetrný test ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2. Je určený k použití při podezření na onemocnění COVID-19, během prvních 7 dnů od nástupu příznaků. V-Chek Rapid Test 2019-nCoV Ag Saliva Card je neinvazivní a komfortní. Provádí se ze vzorku slin odebraných pouze vložením tamponu do úst. Tento šetrný způsob zpřístupňuje testování dětem, osobám, které mají potíže s odběrem vzorku z nosohltanu či pacientům s kognitivními poruchami. Použití testu je velmi jednoduché. Výtěrový tampon se vkládá přímo do testovací karty, a tak k provedení testu není třeba zkumavka. Výsledek získáte za 15 minut. Testovací karta je určena jak pro profesionální použití, tak k domácímu testování, či testování ve firmách*.

Neinvazivní metoda vyšetření antigenu SARS-CoV-2

 • bezbolestný a jednoduchý odběr vzorku
 • odběr slin pouze vložením tamponu do úst
 • komfortní řešení pro děti i seniory
 • jednoduché a praktické použití
 • výsledek za 15 minut

V-Chek 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card1

Použití

 • Před provedením testu 2 hodiny nejezte ani nepijte! K testování je vhodný jakýkoli vzorek slin, ale doporučuje se vzorek slin odebraný ráno před vypláchnutím úst, jídlem nebo pitím.
 • Vložte houbičku na konci výtěrového tampónu do úst a nechte ji přirozeně nasáknout slinami. Nestlačujte houbičku jazykem a nekousejte do ní.
 • Jakmile je houbička plně nasycená, indikátor zmodrá. Vyjměte výtěrový tampón z úst.
 • Vložte výtěrový tampón s odebraným vzorkem do držáku testovací karty a zatlačte směrem dolů. (Výstupek na konci tampónu vložte do otvoru v držáku testovací karty.)

Výsledek odečtěte po 15 minutách

Odečtení výsledku po méně než 15 minutách může vést k falešně negativnímu výsledku. Odečtení výsledku po více než 15 minutách může vést k falešně pozitivnímu výsledku.

Upozornění

 • Před použitím testu si pečlivě přečtěte příbalový leták.
 • Při odběru, manipulaci, skladování a likvidaci vzorků od pacientů a použitých komponent testu dodržujte příslušná opatření. Noste vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/obličeje. Testování provádějte v řádně větraném prostoru. Po provedení testu si důkladně umyjte ruce. Postup odběru a manipulace s vzorky vyžadují zvláštní školení a poučení.
 • Testovací karty a výtěrové tampony nepoužívejte opakovaně.
 • Nepoužívejte testovací karty a/nebo materiály, které jsou poškozené, nebo které spadly na zem. Nesprávný odběr, skladování a přeprava vzorků může vést k nesprávným výsledkům testu.
 • Nikdy neotevírejte fólii a nevystavujte testovací kartu okolnímu prostředí, dokud není připravena k okamžitému použití. K získání přesných výsledků nepoužívejte testovací kartu, která nebyla v obalu.
 • K získání přesných výsledků nepoužívejte příliš viskózní vzorky nebo vzorky, ve kterých je krev.
 • Zjištěný původce nemusí být jednoznačnou příčinou nemoci. Negativní výsledky by měly být považovány za předpokládané a nevylučují infekci 2019-nCoV. Měly by být brány v úvahu v souvislosti s nedávným vystavením pacienta riziku nákazy, jeho anamnézou a přítomností klinických příznaků a symptomů shodných s COVID-19 a v případě potřeby by měly být potvrzeny molekulárním testem.

V-Chek 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card

*Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze testy V-Chek Rapid Test 2019-nCoV Ag Saliva Card používat pro sebetestování laickou veřejností: Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.