Voltaren Actigo Extra 25 mg 20 tablet

Registrovaný léčivý přípravek

Produkt již není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Voltaren ActiGo musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů v případě bolesti nebo do 3 dnů v případě horečky, musíte se poradit s lékařem. Pokud ale příznaky onemocnění ustupují, je možné užívat přípravek bez porady s lékařem až po dobu 7 dnů.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Co je přípravek Voltaren ActiGo a k čemu se užívá
Přípravek Voltaren ActiGo obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Přípravek Voltaren ActiGo ulevuje od bolesti, zmenšuje zánět (otoky) a snižuje horečku.
Přípravek Voltaren ActiGo poskytuje rychlou úlevu od bolesti zad, hlavy, zubů, bolesti při menstruaci a bolesti u poúrazových stavů jako např. podvrtnutí. Dále přináší úlevu od příznaků nachlazení a chřipky (včetně bolesti a škrábání v krku) a snižuje horečku.

Pouze na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě bolesti u revmatických onemocnění.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren ActiGo užívat
Pokud Vám tento lék předepsal lékař, užívejte jej pečlivě podle jeho pokynů. Tyto pokyny se mohou lišit od obecných informací uvedených v příbalové informaci.

Neužívejte přípravek Voltaren ActiGo, potahované tablety:
 • Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku Voltaren Actigo, potahované tablety (viz odstavec Složení na konci příbalové informace).
 • Pokud jste již v minulosti měl/a alergickou reakci na přípravek k léčbě bolesti, zánětu nebo horečky jako např. diklofenak, ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová/aspirin (látka, která se také často používá proti tvorbě krevních sraženin). Reakce mohou být následující: astma, dušnost, kožní vyrážka, otok obličeje, rýma. Pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 • Pokud v současnosti máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
 • Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice).
 • Pokud jste měl/a v minulosti opakovaně vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku nebo jste krvácela z trávicího traktu.
 • Pokud jste v minulosti krvácel/a z trávicího traktu v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků.
 • Při těžším onemocněním jater nebo ledvin.
 • Pokud trpíte vážným srdečním onemocněním.
 • V posledních třech měsících těhotenství.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi a neužívejte přípravek Voltaren ActiGo.

Buďte zvláště opatrní a před užitím přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem:
 • Pokud jste někdy měl/a potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání léků proti bolesti nebo zánětu. Při opakovaném (2x a vícekrát) vředovém onemocnění nebo krvácení v minulosti se přípravek nesmí užívat.
 • Pokud máte problémy s tlustým střevem (tj. zánětlivé onemocnění střev jako např. ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu).
 • Pokud máte astma, problémy s játry nebo ledvinami nebo oteklé nohy.
 • Pokud máte nebo jste měl/a problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak.
 • Pokud užíváte jiné přípravky proti bolesti nebo zánětu.
 • Pokud jste dehydratovaná (odvodnění organismu) (např. v důsledku zvracení, průjmu, nebo před či po větší operaci)
 • Pokud máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to před užitím přípravku Voltaren ActiGo ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

Další upozornění
Měli byste si být také vědomi, že léčiva jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních příhod (infarktu myokardu) nebo mozkových cévních příhod. Jakékoli riziko je pravděpodobnější, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Nepřekračujte proto:
 • doporučenou dávku (do 6 tablet denně) nebo
 • délku léčby do 7 dnů.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Přípravek Voltaren ActiGo může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak těžší potíže odhalit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren ActiGo.

Voltaren ActiGo a starší lidé
Stejně jako u jiných léčivých přípravků proti bolesti, mohou být starší osoby citlivější na účinky přípravku Voltaren ActiGo, než jiní dospělí. Z tohoto důvodu užívejte přípravek Voltaren ActiGo přesně podle pokynů a užívejte nejmenší množství tablet, které je dostatečné k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Voltaren ActiGo a děti a mladiství
Přípravek Voltaren ActiGo, potahované tablety není vhodný k léčbě dětí a mladistvých ve věku do 14 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště byste měl/a informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:
 • Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí.
 • Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
 • Diuretika (močopudné léky)
 • ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání).
 • Jiné nesteroidní protizánětlivé léky nebo léky proti bolesti jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
 • Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
 • Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti.
 • Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
 • Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy)
 • Cyklosporin ( přípravek užívaný po transplantaci orgánů).
 • Některé léky proti infekcím (chinolony – antibakteriální léky).
 • Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) nebo vorikonazol (lék užívaný k léčbě mykotických infekcí).
 • Fenytoin (lék užívaný k léčbě epileptických záchvatů).
Užívání přípravku Voltaren ActiGo s jídlem a pitím
Pro dosažení maximálního účinku by měl být tablety užívány před jídlem.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud jste nebo můžete být těhotná, informujte o tom svého lékaře a neužívejte přípravek Voltaren ActiGo, potahované tablety. Je velmi důležité, abyste neužívala přípravek Voltaren ActiGo zejména v poslední třetině těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
Stejně jako jiné protizánětlivé léčivé přípravky může užívání diklofenaku, léčivé látky přípravku Voltaren ActiGo způsobovat problémy s početím. Po ukončení užívání přípravku se vše vrátí k původnímu stavu. Nicméně byste měla informovat svého lékaře, pokud plánujete otěhotnět nebo máte problémy s početím.

Kojení
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Voltaren ActiGo prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Voltaren ActiGo měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Voltaren ActiGo většinou nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Nicméně jako jiné léky proti bolesti může ve vzácných případech způsobit poruchy vidění, závratě a ospalost. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

Důležité informace o některých složkách přípravku Voltaren ActiGo
Přípravek Voltaren ActiGo, potahované tablety obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte jej, než začnete tento přípravek užívat.

Jak se přípravek Voltaren ActiGo užívá
Vždy užívejte Voltaren ActiGo přesně podle pokynů příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kolik tablet přípravku Voltaren Actigo, potahované tablety užívat
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Voltaren ActiGo v nejnižších dávkách potřebných k úlevě od bolesti a neužívat jej déle, než je nutné.

Dospělí a mladiství ve věku 14 let a více
Při bolesti nebo horečce užijte úvodní dávku 2 tablety. V případě potřeby pokračujte s užíváním 1-2 tablet každých 4-6 hodin. Neužívejte více než 6 tablet během dne.


Jak se přípravek Voltaren ActiGo, potahované tablety užívá
Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody. Pro dosažení maximálního účinku by měly být tablety užívány před jídlem.

Jak dlouho přípravek Voltaren ActiGo užívat
Neužívejte přípravek Voltaren ActiGo déle jak 5 dní při bolesti a v případě horečky déle než 3 dny. Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, kontaktujte svého lékaře, aby bylo jisté, že nejsou způsobeny vážnějším onemocněním. Pokud ale příznaky onemocnění ustupují, je možné užívat přípravek bez porady s lékařem až po dobu 7 dnů.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Voltaren ActiGo
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Voltaren ActiGo, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. Pokud to je téměř v čase, kdy máte užít další dávku, pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl/a užít.

Jestliže jste užil/a více přípravku Voltaren ActiGo, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může i přípravek Voltaren ActiGo způsobit nežádoucí účinky, které se však nemusí objevit u každého.
Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud zaznamenáte jakýkoliv z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek Voltaren ActiGo a okamžitě informujte svého lékaře:
Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit u 1 až 10 osob z 10 000
 • Velká bolest žaludku, krev ve stolici nebo černá stolice, zvracení krve
 • Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, často doprovázené kožní vyrážkou a svěděním. Kolaps.
 • Dušnost a pocit úzkosti na hrudníku (příznak astmatu).
 • Bolest na hrudníku (příznak srdeční příhody), mdloby, vysoký krevní tlak.
 • Náhlé a vážné bolesti hlavy, ztuhnutí šíje, problémy s mluvením, křeče.
 • Kožní vyrážka s puchýři, olupování kůže, červené nebo purpurové skvrny na kůži, puchýře v ústech nebo v očích.
 • Otoky paží, rukou, nohou a chodidel.
 • Jakékoli změny ve vzhledu nebo množství moči.
 • Zežloutnutí kůže nebo očí (příznak zánětu jater-hepatitidy/jaterního selhání).
 • Neobvyklé krvácení nebo modřiny, vysoká teplota nebo přetrvávající bolest v krku.
 • Léky jako diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních příhod (nazývaných také infarkt myokardu) nebo cévních mozkových příhod.
Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou většinou mírné. Některé účinky byly oznámeny při užívání vyšších dávek diklofenaku, léčivé látky přípravku Voltaren ActiGo po delší dobu. Pokud se u Vás tyto účinky vyskytují, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Časté nežádoucí účinky (pravděpodobné u 1 až 10 ze 100 osob):
Bolest břicha, bolest žaludku, průjem, nevolnost, zvracení, plynatost
Bolest hlavy, závratě
Kožní vyrážka
Vzácné nežádoucí účinky (pravděpodobné u 1 až 10 z 10 000 osob):
Ospalost
Velmi vzácné nežádoucí účinky (pravděpodobné u méně než 1 z 10 000 osob):
Zácpa, vřídky v ústech, poruchy chuti
Mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, třes
Porucha vidění, zvonění v uších, bušení srdce
Změny nálady, potíže se spaním, dezorientace.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Voltaren ActiGo uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace
Co přípravek Voltaren ActiGo obsahuje
Léčivou látkou přípravku Voltaren ActiGo, potahované tablety je diclofenacum kalicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje diclofenacum kalicum 12,5 mg.
Pomocnými látkami jsou: Jádro: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon 40, mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát Film: hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, kyselina stearová, oxid titaničitý

BALENÍ
20 potahovaných tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.