Biocidní přípravky, repelenty

B. Braun Softa-Man ViscoRub 75 ml

Značka: B. BRAUN

B. Braun Softa-Man ViscoRub je alkoholový viskózní dezinfekční přípravek na ruce. Je baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, účinný proti obaleným i neobaleným virům.

Produkt ještě není dostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

109
Kupte ještě další produkty a získejte dopravu ZDARMA. 250 Kč

O produktu: B. Braun Softa-Man ViscoRub 75 ml

50086724

Úvod

Alkoholový viskózní dezinfekční přípravek na ruce. Je baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní a účinný proti obaleným i neobaleným virům. Jeho využití je široké od osobní hygieny po chirurgickou dezinfekci nebo všude tam, kde není k dispozici voda a mýdlo. 

Hlavní vlastnosti:

  • alkoholová dezinfekce na ruce
  • hubí bakterie, viry i houby
  • široké využití v osobní i chirurgické hygieně

Složení

Ethanol (100%, Ph.Eur.) 45 g, propan-1-ol (Ph.Eur.) 18 g.


Použití

Hygienická dezinfekce rukou: minimálně 3 ml neředěného přípravku Softa-Man ViscoRub naneste na suché ruce a důkladně vtírejte do zaschnutí. Ruce udržujte celé zvlhčené přípravkem minimálně 30 sec. Při masivní kontaminaci nebo při kontaminaci mykobakteriemi (TBC) proveďte stejný postup 2x. 

Chirurgická dezinfekce rukou: 2-3 ml neředěného přípravku Softa-Man ViscoRub naneste na suché ruce a předloktí a vtírejte. Proveďte stejný postup minimálně 3x. Dbejte na to, aby ruce a předloktí byly po celou dobu, nejméně 90 sec., vlhké. Poté nechte dokonale zaschnout.


Upozornění

Biocidní přípravek. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Používejte biocidy bezpečně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Pokyny k zneškodnění: Obaly nepoužívejte opakovaně. Nepoužitý přípravek a prázdné obaly zlikvidujte v místě sběru nebezpečného odpadu. Hořlavina II. třídy nebezpečnosti.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.