516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Calgel orální gel 10 g

Calgel orální gel 10 g

Calgel orální gel 10 g

50001947
Registrovaný léčivý přípravek: Více o legislativě
119 Kč
Skladem na e-shopu

Calgel je určen ke zmírnění bolesti a ke zklidnění bolestivých dásní dítěte způsobené prořezáváním zubů, a zároveň působí mírně antisepticky.

Podrobné informace o produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
 
Calgel
orální gel
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Calgel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se  příznaky zhorší nebo nezlepší po sedmi dnech, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
 1. Co je přípravek Calgel a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calgel používat
 3. Jak se přípravek Calgel používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Calgel uchovávat
 6. Další informace 
1.       CO JE PŘÍPRAVEK CALGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Calgel je orální gel s obsahem lokálního anestetika (látky určené k místnímu znecitlivění) a antiseptika (látky, která zastavuje nebo omezuje růst choroboplodných zárodků).
 
Calgel je určen ke zmírnění bolesti a ke zklidnění bolestivých dásní dítěte způsobené prořezáváním zubů, a zároveň působí mírně antisepticky.
 
2.         ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CALGEL POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Calgel
 • v případě alergie, přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Calgel.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Calgel je zapotřebí
 • jestliže Vám lékař sdělil, že Vaše dítě trpí vzácnou dědičnou nesnášenlivostí fruktózy, nesmíte u dítěte přípravek Calgel používat.
Při používání přípravku Calgel dodržujte doporučené dávkování.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 

Důležité informace o některých složkách přípravku Calgel

Heřmánek, který je jednou ze složek bylinkového aroma, může být rovněž zdrojem alergických reakcí. U přecitlivělých jedinců, kteří dříve požívali bylinné přípravky nebo čaje obsahující heřmánek,
se z tohoto důvodu může dostavit alergická reakce, projevující se dýchacími obtížemi. V případě výskytu těchto obtíží ukončete neprodleně používání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
 
 
3.         JAK SE PŘÍPRAVEK CALGEL POUŽÍVÁ
Přípravek Calgel používejte přesně podle pokynů v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 
Přípravek Calgel je určen dětem od pěti měsíců.
Malé množství gelu, přibližně 7,5 mm, vytlačte na čistý koneček prstu a jemně vtírejte
do postižené dásně. V případě potřeby opakujte po 20 minutách, nejvýše šestkrát  denně.
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
4.         MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Calgel nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout
u každého.
 
Přípravek Calgel je obvykle dobře snášen, ale ojediněle se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti, např. místní otoky, zarudnutí, kopřivka, někdy až vyrážka.
Zcela ojediněle může dojít k celkovým projevům přecitlivělosti, např. k dušnosti nebo otoku sliznice dýchacích cest. V tomto případě neprodleně ukončete používání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5.       JAK PŘÍPRAVEK CALGEL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 
Přípravek Calgel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6.         DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Calgel obsahuje
 
Léčivými látkami jsou: lidocaini hydrochloridum monohydricum 3,3 mg, cetylpyridinii chloridum monohydricum 1,0 mg v 1 g gelu.
 
Pomocnými látkami jsou: nekrystalizující sorbitol 70 %, xylitol, ethanol 96 %, glycerol, hyetelóza, hydrogenricinomakrogol 2000, lauromakrogol 450, makrogol 300, sodná sůl sacharinu, levomenthol, bylinné aroma (heřmánek), karamel, dihydrát citronanu sodného, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.
 
Jak přípravek Calgel vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Calgel je vyráběn v lékové formě orálního gelu žlutohnědé barvy.
Balení: lakovaná, hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty.
Velikost balení: 10 g
 
Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited  c/o Johnson & Johnson
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie
 
Výrobce
FAMAR ORLÉANS
5, Avenue de Concyr
45071 Orléans Cedex 2
Francie
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. 227 012 111, www.jnjcz.cz
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.11.2009 

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ

orální gel, 10 g

Kategorie produktu

Parametry

Značka Calgel
SUKL název CALGEL 3,3MG/G+1MG/G ORM GEL 1X10G
Farmakoterapeutická skupina stomatologika
Věk dítěte od ukončeného 5. měsíce
SUKL kód 46200
EAN 3574660530865

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.